1 Марта Всемирный день иммунитета. осталось: 4 куни!
ru uz

Пашша, чивин дастингдан дод!
Қуёшли кунларда деразаларни ланг очиб, гуллар ифоридан маст бўлгимиз келади. Аммо бу кичик орзумизнинг амалга ошишида бизга тўсқинлик қилувчи муаммо бор. Ҳа, топдингиз, пашшаю чивинлар! Ғўнғиллаб асабимизни...

Қуёш радиациясининг гигиеник аҳамияти.
Одам организми учун жуда ўрганиш ва кундалик турмушда жуда аҳамиятли бўлган кўринувчи нурлар ҳам биологик нуқтаи-назардан муҳим хисобланади. Табиий ёруғликнинг турли даражаларда бўлиши туфайли худди бошқа биологик...

Ҳаво муҳитининг биологик хоссаси.   
Хаво мухитининг асосий кисмини азот гази ташкил килади. Бу газнинг инсонларнинг хаёт фаолиятларидаги тутган ўрни барчамизга маълум. Азот гази табиатда доимо айланиб туради, натижада йил давомида ҳайвон организмлари ва ўсимлик дунёси томонидан ўрта ҳисобда 360 млн тонна азот ўзлаштирилади.

Атмосфера босими
Атмосфера босими доимо тебраниб туради, чунки ер сатҳининг бир текисда қизимаслиги ва ҳаво оқимларининг ўзгариб туриши сабаблидир, аммо бундай тебраниш унчалик катта қийматларда бўлмайди ва кўпчилик одамлар...

Ҳаво гигиенаси
Ҳаво муҳитининг одам организмига таъсири ҳомилалик давридан бошланиб ва кейинчалик бутун умри мобайнида давом этади.