ru uz

Ақлий тарбия.
Шахс дунёқарашининг шаклланишида ақлий тарбия муҳим ўрин тутади. Ақлий тарбия шахсга табиат ва жамият тараққиёти тўғрисидаги билимларнии бериш, унинг ақлий (билиш) қобилияти, тафаккурини шакллантиришга...

Компьютерли ўйинлар ва ақлий тарбия
Ўқувчиларга компьютерда ўйин топшириқлар бериш орқали дастурда берилган мавузини мукаммал ўзлаштириб олишлари учун ички эҳтиёж пайдо қилишдек мураккаб дидактик мақсадга эришишни юзага келтирар экан.

Ақлий тарбиянинг вазифалари ва мазмуни
Ақлий тарбия шахс интеллектуал салоҳиятини юксалтиришнинг асосий негизини ташкил этади. Бу борада халқ таълими қуйидаги муҳим бўлган учта функцияни бажаради: