UZ RU

Умуртқа поғонаси патологияси бўйича ташҳис ва даволаш стандартлари

Умуртқа поғонаси патологияси бўйича ташҳис ва даволаш стандартлари

ХКТ -10

Нозологи к шакл

Таш ҳ ис усуллари:

1.Лаборатор

2. Функционал

3. Маслаҳатлар

% мухтожлик даражаси ждающихся в обследовании

Текширишлар сони

Даволаш чора тажбирлари

Ўртача назорат қилиш муддати

Бахолаш меъзонлари

Стационар

Поликлиника

Асоратли

Асоратсиз

Асоратли

Асоратсиз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

G 95.0,

Q 07.0

Краниовертебрал оралиқ нуксони

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

2

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсатгичларини меъёрлаштириш –темир воситалари

- Коагулограмма кўрсатгичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

- мия ичи босимини меъёрлаштириш – гормонал даво, дегидратация, антиконвульсантлар

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирурги к даво

1)Миелотомия ва сирингосубарахноидал шунтлаш операцияси.

2) Мияча декомпрессияси. Буйин юкори кисмларини декомпрессиялаш операцияси.

1 ойгача

10-12 кунгача

1 йилгача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

2.КТ ёки МРТ текшируви

3. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

- Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви)

100

2

Қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

2. Функционал т екширувлар Электрокардиография

100

1

R-графия(скопия) кўкрак қафаси

100

1

Буйин умуртқаси ва бош суяги рентгенографияси 2 проекцияда

50

1

Бош ва буйин умурткалари МРТ ва МСКТ текшириш

100

1

ЭНМГ, АСВП текшириш.

100

2

Консультаци ялар:

терапевт

100

1

отоневролог

50

1

окулист

30

1

2

В67.9

Ор қ а мия паразитар касалликлари

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторин и аниқлаш

100

2

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш – темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирурги к даво:

- ламинэктомия ва паразитар кисталарни олиб ташлаш-оператив муолажанинг хажми ва паразитар кисталарнинг локализациясига кўра

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш, ҳуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш -дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

1 ойгача

12-14 кун

2 йил

гача

1 йил

гача

Карновский шкаласи бўйича

баҳолаш -

Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

2. КТ ёки МРТ текшируви

3. Операциядан кейинги даврда МРТ текширувида паразитар кисталарнинг аниқланмаслиги

4. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви)

100

2

Қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси МРТ/МСКТси

100

1

Ички аъзолар УТТ

50

1

Консультаци ялар : терапевт

100

1

3

С41.2, С41.4, D16.6, D18

Умуртқа поғонаси ўсмалари

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсатгичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсатгичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- ўсманинг гистологик тузилиши, хажми ва жойлашишига караб ламинэктомия ва ўсмани олиб ташлаш ёки ўсмадан биопсия олиш. Умуртқа поғонаси турғунлиги бузилган холатларда металл системалар билан турғунликни тиклаш.

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси
5. Яшаш жойи бўйича онкодиспансерга йўналтириш ( нур ва/ёки кимё терапияси олиш учун )

1 ойгача

12-14 кун

1 йил

гача

6 ой

гача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

2.КТ ёки МРТ текшируви

3.Операциядан кейинги даврда МРТ текширувида ўсмаларнинг аниқланмаслиги ёки хажмини кичрайиши.

4. Фиксациялайдиган металл системаларнинг рентген контроли.

5.Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

2

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви)

100

2

Қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувлар

Электрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси МРТ/МСКТси (усма жойлашган жойига кура)

100

1

Ички аъзолар УТТ (m.t.s. жараёнларни инкор қилиш мақсадида)

50

1

Консультаци ялар :

Терапевт

100

1

4

D32.1, D33.4, D42.1

Орқа мия пардасидан ўсувчи экстрамедулляр ўсмалар

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш – темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- ўсманинг гистологик тузилиши, хажми ва жойлашишига караб ламинэктомия ва ўсмани олиб ташлаш ёки ўсмадан биопсия олиш.

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик ҳолатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси
5. Яшаш жойи бўйича онкодиспансерга йўналтириш ( нур ва/ёки кимё терапияси олиш учун )

1 ойгача

12-14 кун

1 йил гача

6 ой

гача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

2.КТ ёки МРТ текшируви

3.Операциядан кейинги даврда МРТ текширувида ўсмаларнинг аниқланмаслиги ёки хажмини кичрайиши.

4.Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

2

Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви), қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

2

Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

Умуртқа погонаси

100

1

МРТ/МСКТси (усма жойдашган жойига кура)

100

1

Ички аъзолар УТТ (m.t.s. жараёнларни инкор қилиш мақсадида)

100

1

Консультаци ялар :

Терапевт

100

1
5

С 72.0

Орқа миянинг интрамедулляр ўсмалари

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсатгичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсатгичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахассислар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- ўсманинг гистологик тузилиши, хажми ва жойлашишига караб ламинэктомия ва ўсмани олиб ташлаш ёки ўсмадан биопсия олиш.

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси
5. Яшаш жойи бўйича онкодиспансерга йўналтириш ( нур ва/ёки кимё терапияси олиш учун )

1 ойгача

12-14 кун

1 йил гача

6 ой

гача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3. КТ ёки МРТ текшируви

4. Операциядан кейинги даврда МРТ текширувида ўсмаларнинг аниқланмаслиги ёки хажмини кичрайиши.

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий қон таҳлили

100

2

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви)

100

1

қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кўкрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси МРТ/МСКТси (ўсма жойдашган жойига кўра)

100

1

Ички аъзолар УТТ (m.t.s. жараёнларни инкор қилиш мақсадида)

100

1

Консультаци ялар :

Терапевт

100

1

6

М 51.1

Умуртқа поғонаси бел кисми дискоген нейроқисилиш синдроми

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш – темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- диск чурассини олиб ташлаш жаррохлик муолажаси

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кун

гача

7-10 кун

1 йил

гача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3. КТ ёки МРТ текшируви

4. Операциядан кейинги даврда МРТ текширувида диск чуррасини аниқланмаслиги ёки хажмини кичрайиши.

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий қон таҳлили

100

2

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви), қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси бел кисми МРТси

ЭНМГ текширувини утказиш

Иммунологик ва вирусологик текширувларни утказиш (орка мия инфекцион касалликларини инкор этиш учун)

Консультаци ялар : терапевт.

100

50

30

100

1

1

1

1

7

M 50.1

Умуртқа поғонаси бўйин кисми дискоген нейрокомпрессион синдромлари

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

Диск чуррасини олдиндан олиб ташлаш жаррохлик муолажаси ва умурткалараро кейджни ўрнатиш

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган ҳолатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кунгача

7-10 кун

1 йилгача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3.КТ ёки МРТ текшируви

4.Операциядан кейинги даврда кузатув МРТ ва КТ текширишини утказиш

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

2

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви), қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит.

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш.

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси буйин кисми МРТси.

100

1

ЭНМГ текширувини утказиш.

50

1

Иммунологик ва вирусологик текширувларни утказиш (орка мия инфекцион касалликларини инкор этиш учун).

100

1

Консультаци ялар :

Терапевт

100

1
8

М 48.0

Умуртқа канали стенози

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсатгичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсатгичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- декомпрессив ламинэктомия жаррохлик амалиёти стеноз жойлашган жойига қараб бажарилади

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш, эс ҳуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кун

гача

7-10 кун

1 йил

гача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

2

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви), қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси МРТси (сиқлиш булган жойини)

100

1

ЭНМГ текширувини утказиш

30

1

Иммунологик ва вирусологик текширувларни утказиш (орка мия инфекцион касалликларини инкор этиш учун)

50

1

9

Т 91.1 Т 91.3

Орқа мия ва умуртқа поғонаси шикастланиши асоратлари ва оқибатлари

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- декомпрессив ламинэктомия фиксацияловчи системаларни ўрнатиш билан бирга бажарилади

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик ҳолатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кунгача

10 кун

1 йил

гача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3.КТ ёки МРТ текшируви

4. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви),

- қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит.

100

1
RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувлар

100

1

Электрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси синган кисми КТ/МРТси

100

1

Умуртқа поғонаси синган қисми рентген текшириш 2 проекцияда

50

1

Бел кисми пункцияси. Юқорига ва пастга тушувчи миелография

50

1

ЭНМГ

50

1

Консультациялар: терапевт

100

1
10

М 43

Бел сохаси умуртқа қисми дегенератив - дистрофик генези беқарорлиги

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

- 1.Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсатгичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсатгичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахассислар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- декомпрессив ламинэктомия жаррохлик амалиёти стеноз жойлашган жойига караб бажарилади

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

1 ой гача

10-12 кун

1 йил гача

6 ой гача

1.Карновский шкаласи бўйича бахолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3. КТ ёки МРТ текшируви

4. Операциядан кейинги даврда рентген текширувида фиксацияловчи системаларнинг яхши туриши

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви)

100

1

қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувлар Электрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси бел кисми МРТси

100

1

Функционал рентген текширувини утказиш

50

1

ЭНМГ текширувини утказиш

50

1

Консультаци ялар : терапевт

100

1

11

М80.9

Остеопороз шароитида умуртқаларнинг патологик синиши

1Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- жарохатланган умуртқани вертебропластика жаррохлик амалиётини бажариш

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш, эс ҳуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган ҳолатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик ҳолатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

15 кун

гача

5-7 кун

1 йил

гача

6 ой

гача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3.КТ ёки МРТ текшируви

4. Рентген текширув

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий қон таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви)

100

1

қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал текширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа поғонаси патологик синиш булган жойи КТ/МРТси

100

1

ЭНМГ текширувини ўтказиш

50

1

Иммунологик ва вирусологик текширувларни утказиш (орка мия инфекцион касалликларини инкор этиш учун)

50

1

Денситометрия текширувини утказиш

50

1

Консультаци ялар : терапевт

50

1

эндокринолог

50

1
12

S 10

Умуртқа бўйин соҳаси шикастланиши

1 . Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш –темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- декомпрессив ламинэктомия фиксацияловчи системаларни урнатиш жаррохлик амалиёти бажарилади

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация ва интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш, эс ҳуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган ҳолатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кун

гача

10-12 кун

1 йил

гача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3.КТ ёки МРТ текшируви

4. Операциядан кейинги даврда рентген текширувида буйин кисми фиксацияловчи системаларини қоникарли туриши

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий қон таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви),

100

1

1

Қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш.

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувлар

Электрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси буйин қисми рентген графияси 2 проекцияда

100

1

Бел кисми пункцияси. Юқорига ва пастга тушувчи миелография

30

1

ЭНМГ

100

1

Консультаци ялар : терапевт

100

1
13

S 23.0

Умуртқа кўкрак соҳаси шикастланиши

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсаткичларини меъёрлаштириш – темир воситалари,

- Коагулограмма кўрсаткичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахасисслар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- декомпрессив ламинэктомия фиксацияловчи системаларни урнатиш жаррохлик амалиёти бажарилади

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш,хуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кун

гача

10 кун

1 йил

гача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3.КТ ёки МРТ текшируви

4.Операциядан кейинги даврда рентген текширувида кўкрак кисми фиксацияловчи системаларининг коникарли туриши

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий қон таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви), қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит

100

1

-Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кукрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси кукрак қисми рентген графияси 2 проекцияда

50

1

Бел кисми пункцияси. Юқорига ва пастга тушувчи миелография

30

1

ЭНМГ

Консультаци ялар : терапевт

50

100

1

1

14

S 32.0

Умуртқа бел сохаси шикастланиши

1.Лаборатор текширувлар -Қон гуруҳи ва резус факторини аниқлаш;

100

1

1. Беморларни операцияга тайёрлаш

- Қон кўрсатгичларини меъёрлаштириш – темир воситалари

- Коагулограмма кўрсатгичлари меъёрлаштириш -

коагулянтлар, антикоагулянтлар.

–гормонал даво, дегидратация,

-Юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш, (мутахассислар тавсияга асосан)

2. Хирургик даво:

- декомпрессив ламинэктомия фиксацияловчи системаларни урнатиш жаррохлик амалиёти бажарилади

3. Операциядан кейинги даврда р еанимация и интенсив даво муолажалари -

юрак қон томир, нафас тизими фаолиятини меъёрлаштириш, ҳуш бузилишини тикланиш жараёнини назорат қилиш, қон ивиш тизимини назорат қилиш, инфузион даво ўтказиш, гемоглобин кўрсатгичи паст бўлган холатларда темир воситалари ва гемотрансфузия.

4. Умумий бўлимда даволаш

-юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизимлари фаолиятини меъёрлаштириш, қон реологиясини яхшилаш, анемияга қарши ва қусишга қарши воситалар, антипиретиклар, антибиотикотерапия

аналгетиклар.

- неврологик холатни яхшилаш

-дегидратация,

гормонал даво, седатация

-ётоқ яралар профилактикаси

20 кун гача

10 кун

1 йил гача

6 ойгача

1.Карновский шкаласи бўйича баҳолаш -

2.Асосий неврологик симптомларнинг динамикаси

3.КТ ёки МРТ текшируви

4. операциядан кейинги даврда рентген текширувида бел қисми фиксацияловчи системаларининг қоникарли туриши

5. Касалхонадан жавоб бериш вақтида қайта текширув натижаларига асосланган ҳолда юрак қон томир, нафас, овқат хазм қилиш тизими фаолиятини меъёрлаштириш

-Коагулограмма

100

1

-Қон ва пешобнинг умумий қон таҳлили

100

1

-Қоннинг қанд миқдорини аниклаш

100

1

-Қоннинг биокимёвий таҳлили (электролитлар, умумий оқсил текшируви,

100

1

Қоннинг ивиш курсаткичларини назорат қилиш

100

1

қон плазмаси осмоляр кўрсаткичлари ва гематокрит.

100

1

RW, ВИЧ, HbsAg, HCV

100

1

2. Функционал т екширувларЭлектрокардиография; кўкрак қафаси R-графия(скопия)си

100

1

Умуртқа погонаси бел қисми рентген графияси 2 проекцияда

100

1

Бел кисми пункцияси. Юқорига ва пастга тушувчи миелография.

30

1

ЭНМГ

50

1

Консультаци ялар : терапевт

100

1

.Изоҳ: Даволаш-профилактика муассасасида стандартларда кўрсатилган ташхис ва даволаш асбоб-анжомлари мавжуд бўлмаганида, шунингдек мураккаб жаррохлик амалиётларга кўрсатмалар бўлганда – беморлар тиббий ёрдам кўрсатилишининг кейинги босқичига йўналтирилади.