Государственная научная медицинская библиотека
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

21.06.2019

Узбекистонда тиббиёт илми...

Махмудов М..jpg

Маҳмудов М.

Ўзбекистонда тиббиёт илми намоёндалари (қомуснй маълумотнома) / М. Маҳмудов. - Урганч: Тошкент тиббиёт академняси Урганч филиали, 2018.-140 бет.

ISBN

Китобда Ўзбекистонда тиббиёт илми асосларининг яратилиши ва равнакига ҳисса кўшган бир гурух олимларнинг ҳаёти ва серқирра фаолияти акс эттирилган. Намоёндаларнинг сафи янада кенг бўлиши керак. Ишончли ҳужжатлар ииғилиши жараёнида яна кўплаб сиймоларнинг фаолияти ёритилади.

Нашр тиббиёт ўқув юртлари ўқитувчи, талаба ва ўкувчилари, соғликни саклаш соҳаси раҳбарлари ва шифокорларга мўлжалланган.

ISBN

Такризчилар -

тиббиёт фанлари доктори, профессор Р.Ю. Рўзибоев,
тиббиёт фанлари доктори, профессор Б.Л. Дўсчанов,
тарих фанлари номзоди, доцент У.А. Шерипов

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали Илмий Кенгашииинг
2017 йил 28 августдаги мажлисида кўриб чикилган ва нашрга
тавсия қилинган (баённома №1).

© Тошкент тиббиёт академняси Урганч филиали, 2018.