Государственная научная медицинская библиотека
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

21.06.2019

Юзнинг ривожланиши ва аномалиялари

Азимов М..jpg

УЎК: 617.52(072)
КБК
56.6A 38

Масъул муҳаррир:

Х.К. Дустмухамедова - тиббиёт фанлари номзоди,
Олий тоифали шифокор.

Тақризчилар: Р.А. Амануллаев - Тошкент давлат стоматология институтининг Болалар юз-жағ жарроҳлиги кафедраси муцири, т.ф.д., профессор;

Ш.А. Боймурадов - Тошкент тиббиёт академияси оторино-лорингология ва стоматология кафедраси профессори, т.ф.д.

Қўлланмада юз-жағ тизими ривожланишининг барча босқичлари баён этилиб, ана шу боскичларда юзага келиши мумкин бўлган аномалиялар тавсифи, таснифи, клиник манзараси, ташхиси ва даволаш чоралари ҳақида маълумотлар келтирилган. Юқори лаб ва танглайнинг кемтикларини жарроҳлик йўли билан даволаш усуллари
батафсил ёритилган. Комплекс даволаш режаси қатьий кетма-кетлиқда
ва ортодонт, жарроҳ-стоматолог, педиатр, логопед ва оторинолорингологларнинг фаол иштирокида амалга оширилишига аҳамият қаратилган. Шунингдек, қулланмада юз-жағ соҳасининг кам учрайдиган аномалиялари ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган.

Ушбу қўлланмадан юз-жағ жарроҳлари, стоматологлар, бакалавриатура ва магистратура талабалари фойдаланишлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги илмий
фаолиятни мувофиқлаштириш бўлими томонидан 28.03.2018 йил
8н-п/68 сонли қарори билан тасдиқланган.