Государственная научная медицинская библиотека
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

21.06.2019

Орал хирургия асослари

Азимов М..jpg

УЎК 617.525/.528 (075.8)
КБК 54.5
A 37

Ушбу қўлланма оғиз бўшлиғи жаррохлари учун ёзилган. Унла оғиз
бўшлиғи жаррохлигини стоматологик муассасаларда ташкил қилиш,
хирургик аралашувга муҳтож стоматологик беморларни текшириш,
стоматологик аралашувларда оғриқсизлантириш, тиш олиш билан боғлиқ
маълумотлар келтирилган.

Ушбу қўлланмадан жарроҳ-стоматологлар, юз-жағ жарроҳлари,
стоматологлар, бакалавриатура ва магистратура талабалари фойдаланишлари мумкин.

Қўлланманинг айрим боблари тиббиёт фанлари номзоди А.М. Азимов,
тиббиёт фанлари номзоди Х.К. Содиқова, Ж.Ж. Маннанов билан биргаликда ёзилган.

Масъул муҳаррир:

X. Қ. Дусмухамедова - тиббиёт фанлари
номзоди, олий тоифали шифокор.

Тақризчилар: Ш.А. БОЙМУРОДОВ - Тошкент тиббиёт академияси ЛОР касалликлари ва стоматология курси кафедраси профессори, т.ф.д.;

Ш.М. ҲАСАНОВ - оғиз бўшлиғи хирургияси ва
дентал имплантологияси кафедраси мудири, доцент,
т.ф.н.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
илмий фаолиятни мувофиқлаштириш бўлими томонидан
21.12.2018 8н-п/357-сонли қарор билан тасдиқланган.