UZ RU

Буйруқ № 31. Врачлар ва фармацевтларга малака тоифаси бериш бўйича аттестация комиссиялари таркибини тасдиқлаш ҳақида

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СО ҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ

2015 йил 21 январ № 31

Врачлар ва фармацевтларга малака тоифаси бериш бўйича аттестация комиссиялари таркибини тасдиқлаш ҳақида

Узбекистан Республикаси Соғликни сақлаш вазирининг 2006 йил 25 октябрдаги "Малака тоифаси бериладиган врачлик ва фармацевтик мутахассисликлар руйхати, ихтисослашган аттестация комиссиялари, врачлик ва фармацевтик мутахассисликлар квалификацион характеристикаси хамда малака тоифаси бериш бўйича аттестация низомини тасдиклаш туғрисида" ги 456-сонли буйруғи талабларини бажариш хамда врачлар ва фармацевтларга малака тоифаси бериш учун аттестациядан ўтказиш марказий (аппеляция) ва ихтисослашган аттестация комиссиялари фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида

БУЮРАМАН:

1. Врачлар ва фармацевтларга лицензия бериш ва аттестациядан ўтказиш Республика марказининг таклифлари маълумот учун кабул килинсин.

2. Врачлар ва фармацевтларга малака тоифаси бериш бўйича марказий (аппеляция) комиссияси таркиби 1-иловага, Ихтисослашган аттестация комиссиялари таркиби 2-иловага мувофиқ тасдиклансин.

3. Врачлар ва фармацевтларга лицензия бериш ва аттестациядан ўтказиш Республика маркази директори А.Б.Яркулов врачлар ва фармацевтларга малака тоифаси бериш бўйича аттестация комиссиялари ўз иш фаолиятларини янги тасдиқданган таркибда амалга оширишини таъминласин.

4. Комиссия аъзоси бошқа ишга ўтган тақдирда унинг ўрнига янгидан тайинланган ёки функцияларини бажариб туриш зиммасига юклатилган шахс комиссия таркибига кириши белгилаб қўйилсин.

5. Мазкур буйруқ чиқарилиши муносабати билан Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2013 йил 31 июлдаги 256-сонли буйруғи ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

6. Ушбу буйрук; ижросини назорати вазирнинг биринчи ўринбосари А.А.Худаяров зиммасига юклатилсин.

Вазир А. Алимов


Соғлиқни сақлаш вазирлигининг

2015 йил «21» январдаги

31 сонли буйругига 1 -илова


Врачлар ва фармацевтларга малака тоифаси бериш бўйича марказий (аппеляция) комиссияси таркиби

Алимов А.В.

- Соғлиқни сақлаш вазири, т.ф.д., профессор, комиссия раиси.

Худаяров А.А.

- Соғлиқни сақлаш вазири биринчи ўринбосари, т.ф.н., раис ўринбосари.

Яркулов А.Б.

- Врачлар ва фармацевтларга лицензия бериш ва аттестациядан утказиш Республика Маркази директори, т.ф.н., раис ўринбосари.

Ахмедов Д.Н.

- Врачлар ва фармацевтларга лицензия бериш ва аттестациядан ўтказиш Республика Маркази бўлим бошлиғи, т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Сайдалиев С.С.

- Вазир ўринбосари, т.ф.н.

Туйчиев Л.Н.

- Вазир ўринбосари, т.ф.д., профессор.

Садиков А.А.

- Назорат инспекцияси бошлиғи, т.ф.д.

Миразимов Д.Б.

- ДПЁТББ бошлиғи, т.ф.н.

Исмаилов С.И.

- ОваБМҚББ бошлиғи, т.ф.д.

Мухамедов К.К.

- СЭНББ бошлиғи.

Исмаилов У.С.

- ФваЎЮББ бошлиғи, т.ф.д.

Агзамов А.А.

- Соғликни сақлаш вазирлиги ХваПХТЭМ директори, т.ф.н.

Нажмитдинова Д.К.

- Соғликни сақлаш вазирлигининг бош акушер-гинекологи, т.ф.д., профессор.

Ахмедова Д.И.

- Соғликни сақлаш вазирлигининг бош педиатри, т.ф.д., профессор.

Акбаров М.М.

- Соғликни сақлаш вазирлигининг бош хирурги, т.ф.д., профессор.

Аляви А.Л.

- Соғликни сақлаш вазирлигининг бош терапевти, т.ф.д., профессор.

Гафуров Б.Г.

- Соғликни сақлаш вазирлигининг бош неврологи, т.ф.д., профессор.

Мухамадиев Р.И.

- Соғликни сақлаш вазирлиги юридик хизмати бошлиғи.

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
2015 йил «21» январдаги

31 сонли буйруғига 2-илова

I. Умумий амалиёт врачи, оилавий тиббиёт ва тез тиббий ёрдам мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Зохидова М.З. - ТошВМОИ УАШ кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Агзамходжаев С.С.- Соғликни сақлаш вазирлигининг тез тиббий ёрдам (03) бўйича бош мутахассиси, Тошкент шахар тез тиббий ёрдам станцияси бош врачи, т.ф.н., раис ўринбосари.

Одилова Б.Т.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЁТББ етакчи мутахассиси, котиб.

Комиссия аъзолари:

Хусанов А.М.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЁТББ бошлиғи ўринбосари.

Хамраев А.А.- ТТА УАШ ва эндокринология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Нурмухамедова Р.А.- ТошВМОИ умумий амалиёт шифокорлари малакасини ошириш кафедраси доценти, т.ф.н.

Шомансурова Э.А.- Соғликни сақлаш вазирлигининг болалар амбулатор-поликлиника хизмати бўйича консультанти, ТошПТИ амбулатор тиббиёт кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Борисова Е.М.- РШТЁИМ директорининг даволаш ишлари бўйича ўринбосари, олий тоифали врач.

Инамов А.Я.- РШТЁИМ директорининг тез тиббий ёрдам ва фавкулодда ҳолатлар бўйича ўринбосари.

Ерманова Э.Р.- Тошкент шахар тез ёрдам станцияси (03) бош врачи ўринбосари.

Дадабаева Р.К.- ТТА УАШ билан эндокринология кафедраси доценти, т.ф.н.

II. Ички касалликлар (терапия), аллергология ва иммунология, тиббий мех,нат экспертизаси, гастроэнтерология, гериатрия, реабилитология, курортология, физиотерапия, даволаш физкультураси ва спорт тиббиёти, нефрология, касб патологияси, диетология ва клиник фармакология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Аляви А.Л. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош терапевти, ТваТРИИАТМ дир ектори, т.ф.д., профессор, раис.

Даминов Б.Т.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг нефрология бўйича консультанти, ТошПТИ ректори, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Разикова З.У.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЁТББ бош мутахассиси, котиб.

Комиссия аъзолари:

Мавлянов И.Р.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги илмий-тадкикот ишларини мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи, ТТА клиник фармакология кафедраси профессори, т.ф.д.

Назаров О.А.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг аллергология бўйича консультанти, РИАМ директори, т.ф.д., профессор.

Алиахунова М.Ю. - ТТА тиббий-педагогика факультети, факультет ва госпитал терапия кафедраси профессори, т.ф.д.

Насриддинова Н.Н.- ТваТРИИАТМ директор ўринбосари, т.ф.д., профессор.

Хамрабаева Ф.И.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг физиотерапия ва курортология бўйича консультанти, ТошВМОИ гастроэнтерология ва физиотерапия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Камилова У.К. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг терапия бўйича консультанти, ТваТРИИАТМ директор ўринбосари, т.ф.д., профессор.

Худайбергенов А.С. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош диетологи, ТошВМОИ гигиена кафедраси профессори, т.ф.д.

Каримов М.М. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг гастроэнтерология бўйича консультанти, ТваТРИИАТМ гастроэнтерология бўлими раҳбари, т.ф.д.

III. Кардиология, интервенцион кардиология (ангиокардиография ва интервенцион муолажа), шошилинч кардиология ва кардиореанимация, шошилинч терапия ва кардиология, ревматология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Курбанов Р.Д. - РИКМ директори, т.ф.д., профессор, раис.

Зуфаров М.М - акад. В.Вохидов номидаги РХИМ янги технологиялар бўйича директор ўринбосари, т.ф.д., раис ўринбосари.

Бекбулатова И.Р.- РИКМ умумий кардиология бўлими раҳбари, юрак кон-томир касалликлари профилактикаси бўлими к.и.х., т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Абдуллаев А.Х. - ТваТРИИАТМ грант бўйича бош илмий ходим, т.ф.д., профессор.

Рахимов Ш.М. - ТошПТИ ички касалликлар кафедраси профессори, т.ф.д.

Ризамухамедова М.З.- Согликни сақлаш вазирлигининг ревматология бўйича консультанти, ТТА факультет ва госпитал терапия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Тулабаева Г.М.- ТошВМОИ кардиология ва герантология курси кафедраси мудири, т.ф.д.

Шек А.Б. - РИКМ илмий ишлар бўйича директор ўринбосари, т.ф.д.

Шарапов Н.У - РХИМ функционал диаг-ка бўлими раҳбари, т.ф.д., профессор.

Юнусов З.З. - РИКМ ЮИК бўлими бош илмий ходими, т.ф.д., профессор.

Зияев Ю.Н.- РШТЕИМ кардиологик реанимация бўлими мудири, т.ф.д.

IV. Гематология, трансфузиология, эндокринология ва болалар эндокринологияси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Исмаилов С.И.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош эндокринологи, РИЭИАТМ директори, т.ф.д., профессор, раис.

Саидов А.Б. - ГваККИТИ директори, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

- РИЭИАТМ илмий ходими, т.ф.н., котиб.

Рашидов М.- ТошВМОИ гематология и трансфузиология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Комиссия аъзолари:

Бахрамов С.М.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг онкогематология бўйича консультанти, ГваККИТИ 1-гематология бўлими раҳбари, т.ф.н.

Исаков Э.Ж. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар гематологияси бўйича консультанти, ГваКК ИТИ гематология бўлими мудири, т.ф.д.

Сулаймонова Д.В.- РИЭИАТМ лаборатория бўлими мудири, т.ф.д., профессор.

Акбаров З.С. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош гематологи, ГваКК ИТИ консультатив поликлиника бўлими илмий раҳбари, т.ф.н.

Казакбаева Х.М.- ТошВМОИ эндокринология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Рахимова Г.Н. Муминов Б.И.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги трансфузиология бўйича консультанти, Республика кон хизмати маркази бош врачи.

V. Педиатрия, неонатология, болалар кардиологияси ва ревматологияси, болалар гастроэнтерологияси, болалар нефрологияси, болалар пульмонологияси, болалар юқумли касалликлари, чақирув ёшидаги ёшлар ва ўсмирлар касалликлари врачлик экспертизаси (ўсмирлар врачи), болалар аллергологияси, иммунопрофилактика мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Туйчиев Л.Н. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош педиатри, РПИИАТМ директори, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Ахмедова Д.И.- ТошПТИ клиникаси врач ординатори, котиб.

Усманова М.С. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош неонатологи, РПИИАТМ директор ўринбосари, т.ф.н., раис ўринбосари.

Комиссия аъзолари:

Салихова К.Ш.- ТТА юқумли касалликлар ва болалар юқумли касалликлари кафедраси профессори, т.ф.д., академик.

Даминов Т.А.- РПИИАТМ гепатология бўлими мудири, т.ф.д., профессор.

Иноятова Ф.И. - ТошПТИ шошилинч педиатрия кафедраси профессори, т.ф.д.

Умарова З.С. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар пульмонологияси бўйича консультанти, РПИИАТМ пульмонология бўлими раҳбари, т.ф.д.,профессор.

Шамсиев Ф.М. - ТошВМОИ педиатрия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Уринбаев И.З.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги чақирув ёшидаги ёшлар ва ўсмирларга тиббий ёрдамни ташкил қилиш Республика маркази директори.

Арипжанова Ж.М.- ТошВМОИ чақирув ёшидаги ёшлар ва ўсмирлар касалликлари курси раҳбари, т.ф.н., доцент.

VI. Акушерлик ва гинекология, болалар ва ўсмирлар гинекологияси, репродуктология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Нажмитдинова Д.К.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош акушер-гинекологи, АваГ РИИАТМ директори, т.ф.д., профессор, раис.

Пахомова Ж.Е.- ТТА АваГ кафедраси профессори, Тошкент шахдр 6-акушерлик комплекси бош врачи, т.ф.д. , раис ўринбосари.

Файзиева Ф.Т. - АваГ РИИАТМ укув маркази директори, т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Аюпова Ф.М. - ТТА 4 ва 5 курслар АваГ кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Каримова Р.Д. - ТошВМОИ АваГ кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Асатова М.М.- ТошВМОИ АваГ, перинатал тиббиёт кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Расул-Заде ЮГ.- ТошПТИ АваГ ва болалар гинекологияси кафедраси профессори, т.ф.д.

Каттаходжаева М.Х.- ТТА акушерлик ва гинекология кафедраси профессори, Респ. ахоли репродуктив саломатлиги маркази директори, т.ф.д.

Любчич А.С. – Республика перинатал маркази директори, т.ф.н.

Нигматжанов Б.Б.- СамТИ акушерлик ва гинекология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

VII. Умумий хирургия, амбулатор хирургия, кардиохирургия, кон-томир хирургияси, абдоминал хирургия, колопроктология, трансплантология, микрохирургия, пластик хирургия, торакал хирургия, йирингли хирургия, шошилинч хирургия, фиброэндоскопия, оператив-даволаш лапороскопияси, урология, андрология ва сексопатология, эндоурология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Хакимов М.Ш. – акад. В.Вохидов номидаги РХИМ директори, т.ф.д., профессор, раис.

Бахритдинов Ф.Ш.- РИУМ директори, ТТА урология кафедраси профессори,т.ф.д., раис ўринбосари.

Назиров Ф.Г.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЁТББ етакчи мутахассиси, котиб.

Акилов Ф.А.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош хирурги, акад. В.Вох,идов номидаги РХИМ жигар ва ут йуллари хирургияси бўлими раҳбари, т.ф.д.

Хакбердиев Ж.К.- акад. В.Вохидов номидаги РХИМ директор ўринбосари, т.ф.д., профессор.

Комиссия аъзолари:

Акбаров М. М. РШТЕИМ -шошилинч хирургия бўлими бош илмий ходими, т.ф.д.

Калиш Ю.И.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг эндоскопия бўйича консультанти, РХИМ эндоскопия бўлими мудири, т.ф.н.

Алтиев Б.К. - акад. В.Вохидов номидаги РХИМ упка хирургияси бўлими раҳбари, т.ф.д.

Струсский Л.П.- ТошВМОИ урология ва нефрология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Худайбергенов Ш.Н.- ТТА госпитал хирургия кафедраси мудири, т.ф.д.

Гайбуллаев А.А.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ангиохирургия бўйича консультанти, акад. В. Вох,идов номидаги РХИМ кон-томир хирургияси бўлими рахбари, т.ф.д., профессор.

VIII. Травматология ва ортопедия, ортопедия, вертебрология, нейрохирургия, эндоваскуляр нейрохирургия, орка мия нейрохирургияси, комбустиология, рабиология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Азизов М.Ж.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош травматолог-ортопеди, ТваОИТИ директори, т.ф.д., профессор, раис.

Кариев Г.М.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош нейрохирурги, РНХИМ директори, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Каримов М.У.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЕББ етакчи мутахассиси, т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Хакимов Р.Н. - РШТЕИМ шошилинч травматология бўлими мудири, т.ф.н.

Махкамов К.Э.- РШТЕИМ бош директори ўринбосари, т.ф.д.

Худжанов А.А.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар травматологияси ва ортопедияси бўйича консультанти, ТваОИТИ болалар ортопедияси бўлими катта илмий ходими, т.ф.н.

Каримов М.Й.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг травматология ва ортопедия бўйича консультанти, ТТА травматология ва ортопедия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Асилова С.У.- ТТА травматология ва ортопедия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

IX. Анестезиология ва реаниматология, интенсив терапия (ихтисосликлар бўйича), кардиожаррох,лик анестезиологияси, куйиш реаниматологияси, болалар анестезиологияси ва реаниматологияси, экстракорпорал детоксикация ва токсикология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Шотурсунов Ш.Ш. - ТваОИТИ вертебрология бўлими рахбари, т.ф.д.

Жураев А.М. - ТваОИТИ болалар ортопедияси бўлими ахбари, т.ф.д., профессор.

Фаязов А.Д.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг комбустиология бўйича консультанти, РШТЁИМ комбустиология бўлими рахбари, т.ф.д.

Собиров Ж.М.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош анестезиолог- реаниматологи, ТошВМОИ ректори, ТошВМОИ анестезиология ва реаниматология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Назирова Л.А.- акад. В.Вох,идов номидаги РХИМ анестезиология бўлими раҳбари, т.ф.н., раис ўринбосари.

Ботиров У.Б.-- ТошВМОИ анестезиология ва реаниматология кафедраси доценти, т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Атаханов Ш.Э- ТошВМОИ илмий ишлар бўйича проректори, ТошВМОИ анестезиология ва реаниматология кафедраси профессори, т.ф.д.

Агзамходжаев Т.С.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош болалар анестезиолог- реаниматологи, ТошПТИ болалар анестезиологияси ва реаниматологияси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Аваков В.Е. - ТТА анестезиология ва реаниматология кафедраси профессори, т.ф.д.

Семенихин А.А. - АваГ РИИАТМ анестезиология ва реаниматология бўлими бош илмий ходими, т.ф.д., профессор.

Сатвалдиева И.А.- ТошВМОИ болалар анестезиологияси ва реаниматологияси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

X. Клиник радиология, интервенцион радиология, рентгенология, ультратовуш ташҳиси, компьютер томографияси, магнит-резонанс томографияси, ядро тиббиёти мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Ходжибеков М.Х.- ТТА нурли ташҳис ва онкология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Исамухамедова М.А.- ТошВМОИ онкология ва УТТ кафедраси профессори, т.ф.д. раис ўринбосари.

Омонов Б.О.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПёТББ 1-тоифали мутахассиси, котиб.

Комиссия аъзолари:

Фазилова С.А.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг УТТ бўйича консультанти, ТошВМОИ УТТ кафедраси мудири, т.ф.н., доцент.

Ососков А.В.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг рентгенология бўйича консультанти, РОИМ врач рентгенологи.

Баженова Т.Ф. -акад. В.Вох,идов номидаги РХИМ рентгенолог врачи, т.ф.н.

Ярмухамедова Д.С.-ТошВМОИ тиббий радиология кафедраси доценти, т.ф.н.

Юсупалиева Г.А  - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ФваУЮББ бошлиғи ўринбосари, ТошПТИ нурли ташҳис курси раҳбари, т.ф.н., доцент.

Ахмедов Б.Р.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг компьютер ва магнит резонанс томографияси бўйича консультанти, ТТА нурли ташҳис ва онкология кафедраси катта укитувчиси, т.ф.н.

Джураева Н.М.- акад. В.Вохидов номидаги РХИМ нурли ташҳис бўлими врачи, т.ф.н.

Дадамянц Н.Г.- РШТЕИМ катта илмий ходими, т.ф.н., доцент.

XI. Юқумли касалликлар, умумий гигиена ва эпидемиология, эпидемиология, дезинфектология, паразитология, юқумли касалликлар эпидемиологияси, ута хавфли инфекциялар эпидемиологияси, бактериология, карантин ва ута хавфли инфекциялар бактериологияси, вирусология, санитар-гигиеник лаборатория текшируви, токсикологик текширув, радиологик текширув, умумий гигиена, болалар ва ўсмирлар гигиенаси, овкатланиш гигиенаси, мех,нат гигиенаси, коммунал гигиена, радиацион гигиена, минерал уFитлар ва пестицидларни куллашни назорат қилиш гигиенаси, гигиена ва экологияда ахборот коммуникацион технологиялар, тиббий энтомология, иммунопрофилактика мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Сайдалиев С.С. - Вазир ўринбосари, ТошВМОИ эпидемиология кафедраси мудири, т.ф.н., раис.

Мусабаев Э.И- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош инфекционисти, Вирусология ИТИ директори, ТошВМОИ юқумли касалликлар кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Абдурахманов Ж.А.-Республика ДСЭНМ санитария врачи, котиб.

Комиссия аъзолари:

Атабеков Н.С.-Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош эпидемиологи, Республика ОИТС маркази директори, т.ф.д., профессор.

Эрматов Н.Д.- ТТА болалар, ўсмирлар ва овкатланиш гигиенаси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Исхакова Х.И. - ТошВМОИ микробиология кафедраси профессори, т.ф.д.

Миртозаев О.М - ТТА э пидемиология кафедраси профессори, т.ф.д.

Абдишукуров А.А. -ЭМ ва ЮК ИТИ директори, к.и.х., т.ф.н.

Заретдинов Д.А.-Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош радиологи, ТошВМОИ гигиена кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Тажиев Б.М. - ТошПТИ юқумли касалликлари кафедраси мудири, т.ф.д.

Миршина О.П.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг коммунал гигиена бўйича бош мутахассиси, Республика ДСЭНМ коммунал гигиена бўлими мудири, т.ф.н.

XII. Умумий стоматология, болалар стоматологияси, терапевтик стоматология, парадонтология, ортопедик стоматология, ортодонтия, хирургик (оғиз бўшлиғи) стоматологияси ва юз-жағ хирургияси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Хабилов Н.Л. - ТДСИ ректори, ТТА ортопедик стоматология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Максудов С.Н. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош стоматологи, ТДСИ укув ишлари бўйича проректори, ТошВМОИ ортодонтия ва болалар стоматологияси кафедраси мудири, ТошПТИ болалар стоматологияси курси раҳбари, т.ф.д., раис ўринбосари.

Фазилова Г.Ф. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЁТББ етакчи мутахассиси, котиб.

Комиссия аъзолари:

Дустмухамедов М.З. - ТДСИ стоматология ва юз-жаг хирургияси илмий маркази директори, т.ф.д., профессор.

Агзамходжаев С.С. - ТошВМОИ 2-стоматология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Иноятов А.Ш. - ТДСИ Бухоро филиали стоматология факультети декани, хирургик стоматология кафедраси доценти, т.ф.н.

Туланов Д.Ш. - ТДСИ Андижон филиали илмий ва укув ишлари бўйича директор ўринбосари, стоматология курси бошлиғи.

Абдукадиров А.А. - ТошВМОИ хирургик стоматология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Гаффоров С.А. - Узбекистон Республикаси Олий Аттестация Комиссияси тиббиёт фанлари бўйича эксперт кенгаши аъзоси, ТошВМОИ 2- стоматология кафедраси доценти, т.ф.д.

Боймурадов Ш.А. - ТТА илмий ишлар бўйича проректори, ТТА ЛОР ва стоматология курси кафедраси доценти, т.ф.н.

Ризаев Ж.А. - ТТА 3-клиникаси бош врачи, ТошВМОИ 2-стоматология кафедраси доценти, т.ф.н.

  XIII. Неврология, болалар неврологияси, психиатрия, болалар ва ўсмирлар  психиатрияси, наркология, психотерапия, суицидология, сексопатология и суд- психиатрия экспертизаси, иглорефлексотерапия, нейрофизиология, мануал терапия,  тиббий психология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Гафуров Б.Г. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош неврологи, ТошВМОИ неврология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Шомансуров Ш.Ш. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош болалар неврологи, ТошВМОИ болалар неврологияси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Аликулова Н.А. - ТошВМОИ неврология кафедраси профессори, т.ф.д., котиб.

Комиссия аъзолари:

Алимов У.Х. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош психиатри, ТошВМОИ психиатрия ва психотерапия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Сулайманов Ш.Р. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош болалар психиатри, ТошПТИ психиатрия ва наркология кафедраси катта укитувчиси.

Абулкосимов Ф.Б. - Республика назорати кучайтирилган рухий касалликлар шифохонаси консультанти, т.ф.н., доцент.

Турсунходжаева Л.А. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг наркология бўйича консультанти, ТошВМОИ наркология, ўсмирлар психиатрияси ва шарк табобати кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Миржураев Э.М. - ТошВМОИ нейрореабилитация кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Мажидова Ё.Н. - ТошПТИ болалар неврологияси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Рахимбаева Г.С. - ТТА неврология кафедраси мудири. т.ф.д., профессор.

XIV. Жамият саломатлиги ва соFликни сақлашни ташкил қилиш, валеология ва тиббий статистика мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Худаяров А.А. - Соғлиқни сақлаш вазири биринчи ўринбосари, т.ф.н., раис.

Асадов Д.А.- ТошВМОИ Соғлиқни сақлашни ташкил қилиш, молиялаштириш ва бошкариш кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Хакимов Т.П.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги кадрлар бошкармаси бошлиғи, котиб.

Комиссия аъзолари:

Садиков А.А. -Соғлиқни сақлаш вазирлиги назорат инспекцияси бошлиғи, т.ф.д.

Миразимов Д.Б. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЕББ бошлиғи, т.ф.н.

Исмаилов С.И. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ОваБМКББ бошлиғи, т.ф.д.

Мухамедов К.К. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги СЭНББ бошлиғи.

Хашимов Б.А. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ИМваИБББ бошлиғи.

Агзамов А.А. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ХваПХТЭМ директори, т.ф.н.

Эргашев Ш.Б. - ТошВМОИ валеология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Муталова З.Ж.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг соғлом турмуш тарзи бўйича бош мутахассиси, Саломатлик ва тиббий статистика институти директори, т.ф.н.

XV. Болалар хирургияси, болалар урологияси, болалар кардиохирургияси, неонатал хирургия, офтальмология, болалар офтальмологияси, куз микрохирургияси, нейроофтальмология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

- Акилов Х.А.- ТошВМОИ укув ишлари бўйича проректори, ТошВМОИ хирургия ва болалар хирургияси курси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Низамов Ш.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг офтальмология бўйича консультанти, Куз микрохирургияси РИМ директори, т.ф.н., р аис ур инбосари.

Комиссия аъзолари:

Салимов Ш.Т.- ТошВМОИ хирургия ва болалар хирургияси курси кафедраси ассистенти, котиб.

Эргашев Н.Ш.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош болалар хирурги, Эндовизуал ва кичик инвазив болалар хирургияси Республика маркази директори, т.ф.д., профессор.

Алиев М.М.- ТошПТИ болалар госпитал хирургияси ва онкологияси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Хамзаев К.А - ТошПТИ болалар факультет хирургияси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Хамзаев К.А.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар урологияси ва нефрологияси бўйича консультанти, ТошПТИ шошилинч тиббий ёрдам кафедраси ассистенти, т.ф.д.

Абролов Х.К. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар кардиохирургияси бўйича консультанти, акад. В.Вох,идов номидаги РХИМ тугма юрак пороки бўлими рахбари, т.ф.н.

Комилов Х.М.- ТошВМОИ офтальмология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Бузруков Б.Т.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар офтальмологияси бўйича консультанти, ТошПТИ офтальмология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Билялов Э.Н.- ТТА офтальмология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

XVI. Пульмонология, фтизиатрия, болалар фтизиатрияси, фтизиохирургия, фтизиоурология, суяк тизими фтизиатрияси, фтизиогинекология, фтизиоофтальмология, дерматовенерология ва тиббий косметология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Тилляшайхов М.Н.- РИПваФИАТМ директори, т.ф.д. , раис.

Сабиров У.Ю.- РДВИИАТМ директори, т.ф.д., профессор, раис ўринбосари.

Азимов Р.Р. - Соғлиқни сақлаш вазирлиги ДПЁББ етакчи мутахассиси, котиб.

Комиссия аъзолари:

Убайдуллаев А.М.- ТошВМОИ пульмонология ва клиник аллергология кафедраси профессори, т.ф.д., академик.

Мухтаров Д.З. - ТошВМОИ фтизиатрия кафедраси мудири, т.ф.д.

Парпиева Н.Н.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош фтизиатри, ТТА фтизиатрия кафедраси мудири, т.ф.д.

Ваисов А.Ш. - ТТА дерматовенерология кафедраси профессори, т.ф.д.

Ливерко И.В.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош пульмонологи, РИПваФИАТМ пульмонология бўлими рахбари, т.ф.д.

Абидов А.М.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош дерматовенерологи, РДВИИАТМ бош врачи, т.ф.н.

Арифов С.С. - ТошВМОИ дерматовенерология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Абдуллаев М.И. - ТошПТИ дерматовенерология кафедраси профессори, т.ф.д.

XVII. Лаборатория иши, клиник лаборатория ташҳиси, клинико-биохимик лаборатория ташхиси, иммунобиологик ва иммунофермент диагностика, серологик текширув, полимер-занжир реакция (ПЦР) диагностикаси, тиббий генетика, функционал ташҳис, неврологияда функционал ташҳис, педиатрияда функционал ташҳис, кардиологияда функционал ташҳис мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Арипов А.Н.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг лаборатория иши бўйича консультанти, ТошВМОИ клиник лаборатория кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Арипов А.Н. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош генетики, Республика скрининг маркази директори, т.ф.д., раис ўринбосари.

Шарипова М.К.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги кадрлар бошкармаси бош мутахассиси, котиб.

Махкамова Д.Б. - Соғлиқни сақлаш вазирлигининг функционал диагностика бўйича консультанти, ТошВМОИ функционал диагностика кафедраси мудири, т.ф.д.

Комиссия аъзолари:

Ярмухамедова Г.Х. - РШТЁИМ клиника- диагностика лабораторияси мудири.

Юсупова Ф.С. - ТТА ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Каримов М.Ш. - акад. В.Вох,идов номидаги РХИМ функционал диагностика бўлими мудири, т.ф.н.

Ходжаева Э.М.- акад. В.Вох,идов номидаги РХИМ лаборатория бўлими мудири, т.ф.д., профессор.

Баженов Л.Г.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг диагностика хизмати бўйича бош мутахассиси, Тошкент шахдр диагностика маркази директори, т.ф.д.

XVIII. Умумий онкология, болалар онкожаррохлиги, нурли терапия, онкоурология, онкоофтальмология, абдоминал онкохирургия, торакал онкохирургия, онкоколопроктология, таянч-харакат тизими усмалари, бош ва буйин усмалари, химиотерапия, онкогинекология, маммология, болалар онкологияси, оториноларингология, тиббий сурдология мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Наврузов С.Н.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг проктология бўйича консультанти, РОИМ директори, т.ф.д., профессор, раис.

Амонов Ш.Э. - ТошПТИ ЛОР кафедраси мудири, т.ф.д., раис ўринбосари.

Усманов Р.Х.- РОИМ онкоофтальмология бўлими кичик илмий ходими, т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Гафур-Ахунов М.А.- ТошВМОИ онкология ва УТТ курси кафедраси мудири, Тошкент шахар онкология диспансери бош врачи, т.ф.д., профессор.

Хасанов У.С. - ТТА ЛОР кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Юлдашева Н.Ш - РОИМ гинекология бўлими мудири, т.ф.д.

Карабаев Х.Э.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг болалар оториноларингологияси бўйича консультанти, ТошПТИ ЛОР кафедраси доценти, т.ф.д.

Жабборов К.Ж. - ТошВМОИ ЛОР кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Пулатов Д.А. - РОИМ химиотерапия бўлими рахбари, т.ф.д., профессор.

Маматова Т.Ш.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ЛОР касалликлари бўйича консультанти, ТошВМОИ ЛОР кафедраси доценти, т.ф.н.

Исламов Х.Ж.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош онкологи, РОИМ бош врач ўринбосари, т.ф.н.

XIX. Патологик анатомия, цитологик диагностика, иммуногистохимик диагностикаси, суд-тиббий экспертиза, суд-тиббий экспертизада лаборатория иши, биопсия ташхиси мутахассисликлари ихтисослашган аттестация комиссияси.

Искандаров А.И.- ТошПТИ проректори, ТошПТИ суд тиббиёти, тиббий хукук ва патологик анатомия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор, раис.

Турсунов Х.З.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош паталогоанатоми, Республика патологик анатомия маркази булим мудири, т.ф.д., р аис ўринбосари.

Якубов Х.Х.- ТошПТИ суд тиббиёти, тиббий хукук ва патологик анатомия кафедраси доценти, т.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Абдуллаходжаева М.С.- Республика патологик анатомия маркази директори, т.ф.д., академик.

Байбеков И.М.- акад. В.Вохидов номидаги РХИМ патологик анатомия бўлими рахбари, т.ф.д.

Магрупов Б.А - ТТА патологик анатомия кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

Тожиев М.А.- ТошФарИ кимёвий токсикология кафедраси мудири, ф.ф.д., профессор.

Исроилов Р.И.- Республика патологик анатомия маркази булим мудири, т.ф.д., профессор.

Нишонов Д.А. - РОИМ патоморфология бўлими мудири, т.ф.н.

Рахимжонов Ж.Н.- Соғлиқни сақлаш вазирлигининг бош суд тиббий эксперти, Республика СТЭ бюроси бошлиғи в.в.б.

Гиясов З.А.- ТТА суд-тиббий экспертиза кафедраси профессори, т.ф.д.

XX. Фармация мутахассислиги ихтисослашган аттестация комиссияси.

Юнусходжаев А.Н - ТошФарИ ректори, ф.ф.д., профессор, раис.

Азизов И.К.- ДВ ва ТТСНББ фарминспекция бошлиғи, ф.ф.д.профессор, раис ўринбосари.

Заирова Х.Т.- ТошФарИ биотехнология кафедраси доценти, ф.ф.н., котиб.

Комиссия аъзолари:

Бердиев Н.С.- Соғлиқни сақлаш вазирлиги назорат инспекцияси дори воситалари ва тиббий техникалар бўйича бош назоратчи.

Ибрагимова М.Я.- ДВ ва ТТ СНҚББси дори ва тиббий воситалар сиёсати бўлими бошлиғи, ф.ф.н., доцент.

Зайнутдинов Х. С.- ТошФарИ укув ишлари бўйича проректори в.в.б., ТошФарИ фармацияни ташкиллаштириш ва иктисодиёти кафедраси мудири, ф.ф.д., профессор.

Дусматов А.А.- Дори воситаларини экспертиза қилиш ва стандартлаш Давлат маркази, лаборатория мудири, ф.ф.д.

Насирова Д.Г. - ДВ ва ТТСНББ наркотиклар назорати кумитаси раиси.

Ганиев А.К.- ТошФарИ фармацевтика факультети декани, ф.ф.н.