UZ RU

Гидроцефалияни ташҳис ва даволаш стандарти

Гидроцефали яни ташҳис ва даволаш стандарти

ХКТ -10

Нозологик шакл

Таш ҳ ис усуллари:

1.Лаборатор

2. Функционал

3. Маслаҳатлар

Текширувга мухтожлар %

Текширувлар сони

Даволаш муолажалари

Кузатувнинг ўрта муддати

Баҳолаш мезонлари

стационар

поли

клиника

асо

рат

лан

ган

асо

рат

ланма

ган

асоратланган / асоратланма-

ган

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

G91, G94.

Гидроцефа

лия

Лаборатор текширувлар

Жарроҳликдан олдинги тайёргарлик .

Кўрсатилган ташҳис мезонларини бажариш.

Қарши кўрсатмалар бўлмаганида - орқа мия суюқлиги стериллигини, ҳужайралар сонини, оқсилни текшириш. Калла ичи босимини ўлчаш, ликвородинамик синамалар ва тестлар ўтказиш.

Орқа мия суюқлигини инфицирланганлиги, шунингдек геморрагия ва кўрсаткичларни норма ҳолатидан кескин силжиши клапанли тизимлар билан ликворшунтловчи муолажалар ўтказишга қарши кўрсатма ҳисобланади.

Жарроҳлик .

Вентрикуло-перитонеал ёки вентрикуло-атриал клапанли ликворшунтловчи тизимлар билан ликворшунтловчи муолажалар, Торкильдсен бўйича вентрикулоцистерностомия ёки учинчи қоринча туби эндоскопик перфорацияси (ҳар бир ҳолатда индивидуал ҳал этилади).

Жарроҳликдан кейинги даврда р еанимация ва интенсив терапия -

Эс-ҳуш тикланишини назорат қилиш, керакли инфузион терапияни ўтказиш.

Консерватив даволаш

Седатив воситалар

Қусишга қарши воситалар

Анальгетик-антипиретиклар

Антибиотиклар

Инфузион эритмалар.

Жарроҳликдан кейинги кузатув. Консерватив даво билан биргаликда жарроҳликдан кейинги ярани битгунича кунлик боғламини алмаштириш ва беморни аста-секин вертикаллаштириш.

21

кун

14

кун

1 йил/3 ой

Беморнинг умумий ва неврологик ҳолатини яхшиланиши.

Мия ичи гипертензия

си белгиларини камайиши

Қоннинг клиник таҳлили

100

2

Сийдикнинг клиник таҳлили

100

1

Ахлатнинг клиник таҳлили

100

1

Орқа мия суюқлигининг клиник таҳлили

90

1

Қоннинг биокимёвий таҳлили

100

1

Қон ивиш вақтини аниқлаш

100

1

Коагулограмма

100

1

Гематокрит кўрсаткичини аниқлаш

100

1

Функционал текшириш усуллари

Калла суяги ва қорин бўшлиғи рентгенографияси

10

1

Электрокардиография (ЭКГ)

10

1

Ички аъзолар УТТ

20

1

Ташҳисот ва даволаш мақсадида люмбал ёки вентрикулопункция

100

1

КТ ва МРТ

100

2

Эхоэнцефалоскопия

100

1

Бош айланаси ва катта лиқилдоқ ўлчамларини ўлчаш

100

2

Тор мутахассислар маслаҳати

Педиатр кўриги

100

1

Отоларинголог кўриги

100

1

Офтальмолог кўриги

100

2

Изоҳ: Даволаш-профилактика муассасасида стандартларда кўрсатилган ташхис ва даволаш асбоб-анжомлари мавжуд бўлмаганида, шунингдек мураккаб жаррохлик амалиётларга кўрсатмалар бўлганда – беморлар тиббий ёрдам кўрсатилишининг кейинги босқичига йўналтирилади.