UZ RU

Оёқнинг юмшоқ тўқималари нуқсонларини жаррохлик йули билан даволаш тактикаси протоколи

ОЁҚНИНГ ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАРИ НУҚСОНЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК ЙУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ ПРОТОКОЛИ

ТУЗУВЧИЛАР:

1. Каюмходжаев Абдурашит Абдусаламович ЎзР ССВ Бош микрохирурги, РИЖМ акад. В.Вахидов номидаги пластик ва реконструктив микрохирургия булими рахбари, т.ф.д.
2. Расулов Жамшид Джурабаевич РИЖМ акад. В.Вахидов номидаги пластик ва реконструктив микрохирургия бўлими врач хирурги

ОЁҚНИНГ ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАРИ НУҚСОНЛАРИНИ ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ ПРОТОКОЛИ

 1. Тушунча
 2. Оёқ юмшоқ тукималари нуксони (ЮТН) – анатомик тузулма етишмовчилиги, шу жумладан тери, тери ости тўқимаси, мушаклар, (нерв томири, қон томири, пай ва суяк нуқсонларисиз). Юмшоқ тўқималарнинг нуқсонлари куйишдан кейин, жарохатдан кейин ва ўсмалар олингандан кейин кузатилиши мумкин

 3. Беморларни саралаш
 4. Оёқдаги юмшоқ тўқима нуқсонларини бартараф этиш усуллари тананинг бошқа соҳаларини пластикаси усуллари билан аналогикдир. Бироқ, оёқ бир қатор анатомик ва функционал хусусиятларга эга ва улар пластик ва реконструктив жарохлик амалиёти вақтида маълум муаммоларни келтириб чиқаради. Оёқ таянч вазифасини бажариши реконструкцияда биринчи ва асосий ахамиятга эга. Ундан ташқари функционал-актив соҳаларда (катта бўғимлар соҳаси) юмшок тукима нуксоларини пластикаси, пластик материалга алохида эътибор талаб қилинади (чўзилувчанлик, бутунқаватлик ва адекват автоном қон айланиши).

  Иккинчидан, оёқ деярли доимо пастга тушган ҳолатда бўлади. Шу сабабли оёқда реконструкция операциясидан кейин чуқур веналар тромбози, вена томирлари димланиши ва сурункали лимфатик шиш ҳосил бўлиши мумкин. Қўлга нисбатан оёқда лахтакларни кўчирганда муаммо вена томирлари орқали келиб чиқади.

  Учинчидан: оёқ артерия томирлари атеросклеротик шикастланишга мойил. Бу тўқималарда адекват қон айланишга асосланган ҳолда реконструкция режаларига ўзгартириш олиб келади.

 5. ТАСНИФ

I. ЮТН хусусияти бўйича

 1. Суст-грануляцион яра;
 2. Йирингли-некротик яра;
 3. Трофик яра;
 4. Кенг чандиқли нуқсон.

II. Нуқсонни жойлашишига кўра:

 1. Бир сегментни эгалловчи;
 2. Икки ва ундан ортиқ сегментларни эгалловчи;
 3. Функционал- актив соҳани қамраб олувчи.

III. Чуқурлиги бўйича

 1. Юзаки (фасциягача)
 2. Чуқур нуқсонлар – (тери ва чуқурликда жойлашган тўқималар)

IV. Нуқсон юзаси бўйича:

 1. Кичик (50 см² гача);
 2. Ўрта (50 дан 120 см² гача);
 3. Катта (120 см² дан ошиқ).

а) тўғри конфигурацияли;

б) нотўғри конфигурацияли.

V. Нуқсонни атроф тўқимаси ҳолатига кўра:

 1. Атроф тўқиманинг яққол чандиқли деформацияси билан;
 2. Чандиқли деформациясиз.

VI. Реципиент томирларнинг сони бўйича:

 1. Чегараланган реципиент томирлар;
 2. Етарли реципиент томирлар.

ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИ ПРОТОКОЛИ

Нуқсонни юзаси, даражаси, чуқурлиги, хусусияти Пластик усул тавсияси
I Кичик юза чандиқли ЮТН (50 см ²гача ):

1. Тизза бўғими сохаси:

1.1. Чуқур

1.2. Юзаки

2. Болдир сохаси:

2.1. Чукур

2.2. Юзаки

3. Оёқ панжаси

3.1. Тўпиқ юзаси

3.2. Оёқ панжаси олди юзаси

Қарама қарши лахтаклар кўчириш пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш.

Зет пластика

Қарама қарши лахтаклар кўчириш пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар кўчириш пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; тери трансплантацияси.

Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; тери кўчириш пластикаси.

Қарама қарши лахтаклар кўчириш пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш.

 
Ўрта юза чандиқли ЮТН (50-120 см²):

1. Тизза бўғими сохаси:

1.1. Чуқур

1.2. Юзаки

2. Болдир сохаси:

2.1. Чуқур

2.2. Юзаки

3. Оёқ панжаси

3.1. Тўпиқ юзаси

3.2. Оёқ панжаси олд юзаси

Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; ТДЛ аутотрансплантацияси.

Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; тери кўчириш пластикаси; курак лахтаги (КЛ) аутотрансплантацияси.

Қарама қарши лахтаклар кўчириш пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; Торакодорзал (ТДЛ) ва курак лахтаги аутотрансплантация; ТДЛ тери кўчириш пластикаси комбинацияси билан;

Тери кўчириш пластикаси; томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; Қарама қарши лахтаклар кўчириш пластикаси

Тери кўчириш пластикаси (юзаки ЮТН); Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; Қарамақарши оёқдан лахтак кўчириш; ТДЛ аутотрансплантацияси, тери кўчириш пластикаси комбинацияси билан; Тери кўчириш пластикаси; КЛ аутотрансплантацияси.

 
Катта юза чандиқли ЮТН ( 120 см² ортиқ)

1. Тизза бўғими сохаси:

1.1. Чуқур

1.2. Юзаки

2. Болдир сохаси:

2.1. Чукур

2.2. Юзаки

3. Оёқ панжаси

3.1. Тўпиқ юзаси

3.2. Оёқ панжаси олди юзаси

Томирли оёқчадаги лахтакни қарама-қарши кўчириш; КЛ, ТДЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ аутотрансплантацияси букланган холда думалоқ ЮТН да; ТДЛ аутотрансплантацияси + лахтакни мушак қисмига тери кўчириш пластикаси.

Томирли оёқчадаги лахтакни қарама-қарши кўчириш; КЛ, ТДЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ аутотрансплантацияси + тери кўчириш пластикаси.

Томирли оёқчадаги лахтакни қарама-қарши кўчириш; КЛ, ТДЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ аутотрансплантацияси тери кўчириш пластикаси; ТДЛ, КЛ аутотрансплантацияси; микрохирургик қарамақарши пластикаси.

Тери кўчириш пластикаси; қарама қарши пластика; ТДЛ, КЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ аутотрансплантацияси + тери кўчириш пластикаси; ТДЛ, КЛ аутотрансплантацияси.

ТДЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ аутотрансплантацияси + тери кўчириш пластикаси; микрохирургик қарамақарши пластикаси.

Тери кўчириш пластикаси; қарама қарши пластика; КЛ аутотрансплантацияси; КЛ аутотрансплантацияси

II Кичик юзали ярали ЮТН ( 50 см² гача).

1. Тизза бўғими сохаси:

1.1. Чуқур

1.2. Юзаки

2. Болдир сохаси:

2.1. Чукур

2.2. Юзаки

3. Оёқ панжаси

3.1. Тўпиқ юзаси

3.2. Оёқ панжаси олд юзаси

Ўрта юзали ярали ЮТН (50-120 см².)

1. Тизза бўғими сохаси:

1.1. Чуқур

1.2. Юзаки

2. Болдир сохаси:

2.1. Чукур

2.2. Юзаки

3. Оёқ панжаси

3.1. Тўпиқ юзаси

3.2. Оёқ панжаси олди юзаси

Катта юзали ярали ЮТН (120см²дан ортиқ)

1. Тизза бўғими сохаси:

1.1. Чуқур

1.2. Юзаки

2. Болдир сохаси:

2.1. Чукур

2.2. Юзаки

3. Оёқ панжаси

3.1. Тўпиқ юзаси

3.2. Оёқ панжаси олди юзаси

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни қарама-қарши кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; тери кўчириш пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш; Қарама қарши соғ оёқдан лахтак кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; тери кўчириш пластикаси.

Тери кўчириш пластикаси; қарама қарши лахтаклар пластикаси; қарама қарши соғ оёқдан лахтак кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; тери кўчириш; уларнинг комбинацияси; Томирли оёқчадаги лахтакни кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; КЛ, ТДЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ + тери кўчириш.

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; тери кўчириш; уларнинг комбинацияси; ЛЛ аутотрансплантацияси

Қарама қарши лахтаклар пластикаси; қарама қарши босқичли пластика; ТДЛ, КЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ + тери кўчириш пластикаси; микрохирургик қарама қарши пластикаси; ТДЛ, КЛ

Комбинациялашган пластика қарама қарши лахтаклар билан ва тери кўчириш; қарама қарши пластика; ТДЛ микрохирургик қарама қарши пластикаси.

Қарама қарши лахтак пластикаси; ТДЛ аутотрансплантацияси; ТДЛ + тери кўчириш; томир оёқли лахтак + тери кўчириш.

Аутодермопластика; аутодермопластика+

зет пластика; КЛ ва ТДЛ аутотрансплантацияси.

Лахтак кўчириш + тери кўчириш; қарама қарши лахтак кўчириш пластикаси; ТДЛ букланган холда.

ТДЛ + тери кўчириш; микрохирургик кросс пластикаси; ТДЛ, КЛ аутотрансплантацияси.

Тери кўчириш пластикаси (инфекцияланмаган ва грануловчи ярада); ТДЛ + тери кўчириш пластикаси; қарама қарши пластика; микрохирургик кросс пластикаси;

ТДЛ + тери кўчириш пластикаси; микрохирургик кросс пластикаси; ТДЛ, КЛ

Тери кўчириш; комбинациялашган пластика (тери кўчириш + кросс пластика); КЛ аутотрансплантацияси;

Тери кўчириш; комбинациялашган пластика (тери кўчириш + кросс пластика); КЛ аутотрансплантацияси;

III Трофик яра

1.Тизза бўғими сохаси

1.1. Кичик нуқсонларда

1.2. Ўрта нуқсонларда

1.3.Катта нуқсонларда

2.Болдир сохаси:

2.1. Кичик нуқсонларда

2.2. Ўрта нуқсонларда

2.3. Катта нуқсонларда

3.Панжа сохаси

3.1.Тўпиқ юзаси

3.1.1. Кичик нуқсонларда

3.1.2. Ўрта нуқсонларда

3.1.3. Катта нуқсонларда

3.2. Оёқ панжаси олди юзаси

3.2.1. Кичик нуқсонларда

3.2.2. Ўрта нуқсонларда

3.2.3. Катта нуқсонларда

Томир оёқчаларда лахтак кўчириш; Кросс пластикаси.

Томир оёқчаларда лахтак кўчириш; Кросс пластикаси; микрохирургик аутотрансплантация ТДЛ, КЛ; микрохирургическая аутотрансплантация ТДЛ+ тери кўчириш пластикаси; микрохирургик кросс пластика.

Микрохирургик аутотрансплантация ТДЛ, КЛ; ТДЛ букланган холатда; ТДЛ + тери кўчириш; микрохирургик Кросс пластикаси.

Томир оёқчаларда лахтак кўчириш; Кросс пластикаси; комбинацияланган пластика.

Кўчирилган лахтак; кросс пластикаси; микрохирургик аутотрансплантация ТДЛ, КЛ; ТДЛ + тери кўчириш пластикаси.

ТДЛ микрохирургик аутотрансплантацияси, КЛ; ТДЛ тери кўчириш пластикаси билан; ТДЛ букланган ҳолда.

Микрохирургик кросс пластикаси; томир оёқчали лахтак кўчириш; ўтказилган мушак кучирилган тери билан; Кросс пластикаси.

ТДЛ, КЛ микрохирургик аутотрансплантацияси; ТДЛ + тери кўчириш; микрохирургик Кросс пластикаси.

ТДЛ тери кўчириш билан; ТДЛ микрохирургик Кросс пластикаси.

Тери кўчириш; кўчирилган лахтак; Кросс пластикаси.

Тери кўчириш; кўчирилган лахтак + тери кўчириш; КЛ микрохирургик аутотрансплантацияси, КЛ микрохирургик Кросс пластикаси.

Тери кўчириш; КЛ; микрохирургик Кросс пластикаси.

*ТДЛ- торакодорзал микрохирургик лахтак.

КЛ – курак лахтак.

Дори дармон билан даволаш

Махаллий зет пластикаси.

Премедикация
 
Дори-дармонларСони
1 Атропин сульфати 0,1%-1,0 амп 1
2 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,1
3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1

Операция

 
Дори-дармонларСони
1 Эпинефрин 0,18% амп 1
2 Аммиак 10% мл. 50
3 Бинт 7х14см, м 7
4 Натрий гипохроти 1 гр. 12% 420
5 Йоднинг спиртли эритмаси 1%, 100 мл. 0,1
6 Лидокаин 10% 2,0 амп. 4
7 Марля м. 10
8 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
9 Хирургик ип Викрил 5/0 1
10 Хирургик ип Пролен 5/0 2
11 Водород пероксиди 6%, мл 500
12 Перчатки хирургич., стер. 1 пара. 4
13 Спирт 70% 1 мл 200
14 Формалин 40% гр 20
15 Шприцлар 10 мл, дона 1

Анестезиология

 
Дори-дармонларСони
1 Бинт 7х14см, м 3,5
2 Периферик катетер в/и 1
3 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,3
4 Марля , м 0,5
5 Натрий хлориди 0,9% 200мл, флак 1
6 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
7 Водород пероксиди 6%, мл 1000
8 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 2
9 Инфузион система дона 1
10 Спирт 70% 1 мл 20
11 Шприцлар 10 мл, дона 1

Анестезиология

 
Дори-дармонларСони
1 Бинт 7х14см, м 3,5
2 Периферик катетер в/и 1
3 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,3
4 Марля , м 0,5
5 Натрий хлориди 0,9% 200мл, флак 1
6 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
7 Водород пероксиди 6%, мл 1000
8 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 2
9 Инфузион система дона 1
10 Спирт 70% 1 мл 20
11 Шприцлар 10 мл, дона 1

Операциядан сўнги даволаш

 
Дори-дармонларСони
1 Цефтриаксон 1 гр., 1фл. 6
2 Метамизол 50%-10,0 0,6
3 Пахта 1 гр. 18
4 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,3
5 Новокаин 0,5%-100 , фл 0,3
6 Спирт 70% 1 мл 18
7 Шприцлар 10 мл, дона 1
8 Шприцлар 5 мл, дона 3
9 Шприцлар 2 мл, дона 6

Боғлаш

 
Дори-дармонларСони
1 Бинт 7х14см, м 42
2 Натрий гипохроти 1 гр. 12% 840
3 Лейкопластырь, 3x500 см. 1 см 1
4 Марля, м. 2,5
5 Хирургик қўлқоп, ностерил 1 жуфт. 12
6 Спирт 70% 1 мл 24

Тери трансплантацияси

Премедикация
 
Дори-дармонларСони
1 Атропин сульфати 0,1%-1,0 амп 1
2 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,1
3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
Операция
 
Дори-дармонларСони
1 Аммиак 1мл. 10% 25
2 Бинт 7х14см, м 14
3 Йоднинг спиртли эритмаси 1%, 100мл 0,2
4 Марля м. 15
5 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
6 Водород пероксиди 6%, мл 350
7 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 3
8 Лидокаин 10% 2,0 амп. 3
9 Хирургик ип Этилон 5/0 5
10 Спирт 70% - 1 мл 250
11 Шприцлар 10 мл, дона 1
3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
Анестезиология
1 Пипекуроний 4 мг 3
2 Бинт 7х14см, м 3,5
3 Периферик катетер в/и 1
4 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,33
5 Дистилланган сув, фл 2
6 Кетамин 100 мг, амп 2
7 Марля , м 1,75
8 Натрий хлориди 0,9% 200мл, флак 1
9 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 3
10 Водород пероксиди 6%, мл 2000
11 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 4
12 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
13 Инфузион система дона 1
14 Спирт 70% - 1 мл 30
15 Фентанил 0,005% - 2 мл, амп 12
16 Шприцлар 10 мл, дона 1
17 Шприцлар 20 мл, дона 1
3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
Операциядан сўнги даволаш
1 Метамизол 50%-10,0 1
2 Пахта 1 гр. 20
3 Диклофенак 3,0 амп. 1
4 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 1
5 Новокаин 0,5% 100 мл, флак. 0,4
6 Спирт 70% - 1 мл 30
7 Цефтриаксон 1г, флак 8
8 Шприцлар 10 мл, дона 6
9 Шприцлар 5 мл, дона 1
10 Шприцлар 2 мл, дона 8

Боғлаш

 
Дори-дармонларСони
1 Лейкопластырь, 3x500 см. 1 см 200
2 Хирургик қўлқоп, ностерил 1 жуфт. 6
3 Марля м. 6
4 Спирт 70% 1,0 мл 50

Лахтаклар

Премедикация
 
Дори-дармонларСони
1 Атропин сульфати 0,1%-1,0 амп 1
2 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,1
3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1

Операция

 
Дори-дармонларСони
1 Аммиак 1мл. 10% 100
2 Бинт 7х14см, м 7
3 Натрий гипохлорити 1гр 12% 420
4 Йоднинг спиртли эритмаси 1%, 100мл 0,2
5 Лейкопластырь, 3*500 см. 100
6 Марля м. 8
7 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 2
8 Хирургик ип Пролен 5/0 1
9 Хирургик ип Пролен 6/0 1
10 Водород пероксиди 6%, 1 мл 600
11 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 5
12 Спирт 70% 1,0 мл 300
13 Шприцлар 10 мл, дона 1

Анестезиология

 
Дори-дармонларСони
1 Пипекуроний 4 мг 4
2 Бинт 7х14см, м 3,5
3 Гель, мл. 5
4 Гепарин 5000ЕД/мл, флак 5мл 0,2
5 Натрий гипохлорити 1гр 12% 250
6 Декстроза 5% 400мл, флак 1
7 Периферик катетер в/и 1
8 Кетамин 5% 2мл амп 5
9 Лейкопластырь, 3*500 см. 50
10 Марля , м 2
11 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 2
12 Эритроцитар масса 1л. 0,25
13 Водород пероксиди 6%, 1 мл 500
14 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 2
15 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
16 Инфузион система дона 1
17 Спирт 70% 1,0 мл 30
18 Фентанил 0,005% 2мл, амп 8
19 Шприцлар 10 мл, дона 1
20 Шприцлар 20 мл, дона 1
 
 
 
Реанимационное отделение  
 
Дори-дармонларСони
1 Метамизол 50%-10,0 0,4
2 Аскорбин кислотаси 10%-10,0 2
3 Пахта 1 гр. 20
4 Гепарин 5000ЕД/мл, флак 5мл 0,2
5 Декстроза 5% - 200 мл, флак 2
6 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,2
7 Марля 1 м. 2
8 Метоклопрамид амп 1
9 Преднизолон 30 мг. 1,0 амп 1
10 Спирт 70% 1,0 мл 30
11 Цефтриаксон 1г, флак 2
12 Шприцлар 10 мл, дона 3
13 Шприцлар 5 мл, дона 3
 
 
 
Операциядан сўнги даволаш
 
Дори-дармонларСони
1 Метамизол 50%-10,0 1
2 Аскорбин кислотаси 10%-10,0 2
3 Новокаин 0,5% 100 мл, флак. 1
4 Пахта 1 гр. 20
5 Диклофенак 3,0 амп. 5
6 Натрий гипохлорити 1гр 12% 500
7 Декстроза 5% - 200 мл, флак 6
8 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 2
9 Гепарин 5000ЕД/мл, флак 5мл 4
10 Марля 1 м. 1
11 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 3
12 Дротаверин 40 мг таб 6
13 Реосорблакт 400 мл. 3
14 Инфузион система дона 10
15 Спирт 70% 1,0 мл 50
16 Цефтриаксон 1г, флак 10
17 Шприцлар 10 мл, дона 5
18 Шприцлар 2 мл, дона 10
19 Шприцлар 20 мл, дона 1
20 Шприцлар 5 мл, дона 15
 
 
 
Боғлаш  
 
Дори-дармонларСони
1 Марля м. 5
2 Лейкопластырь, 3*500 см. 200
3 Йоднинг спиртли эритмаси 1%, 100мл 0,1
4 Спирт 70% 1,0 мл. 50
5 Водород пероксиди 6%, 1 мл 50