UZ RU

Қўл анатомик структураларини (қон томир, нерв, пай ва мушаклар) биргаликдаги жароҳатини хирургик даволаш тактикаси протоколи

Қўл анатомик структураларини (қон томир, нерв, пай ва мушаклар) биргаликдаги жароҳатини хирургик даволаш тактикаси протоколи

ТУЗУВЧИЛАР:

1. Каюмходжаев Абдурашит Абдусаламович ЎзР. ССВ бош микрохирурги, акад. В.Вахидов номидаги РИХМ пластик ва реконструктив микрохирургия бўлими раҳбари, т.ф.д.
2. Гуламов Алишер Батырович Акад. В.Вахидов номидаги РИХМ пластик ва реконструктив микрохирургия бўлими мудири
3. Низамходжаев Шамсиддин Заиниддинович Акад. В.Вахидов номидаги РИХМ пластик ва реконструктив микрохирургия бўлими кичик илмий ходими

Қўл анатомик структураларини (қон томир, нерв, пай ва мушаклар) биргаликдаги жароҳатини хирургик даволаш тактикаси протоколи

 1. Тушунча
 2. Қўлнинг анатомик структураларини биргаликда шикастланишининг оқибатлари бу – нерв томирларини, пайларни ва мушакларини травматик узилиши (ёки ёрилиши), магистрал қон томирларнинг шикастланиши оқибатида қон томирлари бойлашдан кейин юзага келиши мумкин бўлган ҳолат.

 3. Беморларни саралаш
 4. Беморларни текшириш ва хирургик даволаш қон томир ва реконструктив микрохирургия бўйича тажрибаси бўлган ихтисослаштирилган бўлимда режали равишда олиб борилади.

 5. Тасниф

I. Анатомик структураларни узилиши бўйича: кесилган, электроарра билан, эзилган, тракцион узилган, кўпгина жароҳатлар билан.

II. Периферик қон айланишини бузилишини тури ва даражаси бўйича:

А. Артериал қон айланишини етишмовчилиги билан (компенсацияланган, субкомпенсацияланган, декомпенсацияланган )

Б. Вена қон томирини етишмовчилиги билан

В. Артериал ва вена қон айланишини бузилиши билан.

III. Шикастланишнинг турлари: сегментнинг бутунлай узилиши, сегментнинг қисман узилиши, юмшоқ тўқималарни кенг майдонли шикастланиши (дефект);

Суякларни очиқ синиши (чиқиши), суякларни ёпиқ синиши (чиқиши)

-периферик нерв томирларини шикастланиши

-пайларнинг шикастланиши

-нерв ва қон томирларни ҳамда пайларнинг биргаликдаги шикастланиши

IV. Шикастланишнинг оқибатлари бўйича:

- периферик нервларнинг «эскирган» шикастланиши;

- нерв ва қон томир ҳамда пайларнинг биргаликдаги шикастланишидан кейинги оқибатлари

- нерв томирларининг атрофдаги юмшоқ тўқима етишмовчилиги билан биргаликдаги «эскирган» шикастланиши;

- юмшоқ тўқима ва суякларнинг дефекти.

Микрохирургик техника билан қилинадиган операция турлари:

I. Шошилинч:

- реплантация;

- реваскуляризация: артериал, веноз, комбинирланган;

- тери трансплантацияси, юмшоқ тўқима лахтагини микрохирургик трансплантацияси;

- нерв томирларини микрохирургик чок ёрдамида тиклаш (пластика);

- пай ва мушакларни бутунлигини тиклаш;

- жароҳатни микрохирургик ревизия қилиш.

II. Режали:

- нерв томирига микрохирургик чок қўйиш, аутонейропластика;

- пайларни тикиш, тендопластика, тендолиз;

- мушак-пай пластикаси, оппонентопластика (суякли, пайли), капсулорафия;

- ишлаш функциясини йўқотмаган мушакни кўчириб ўтказиш;

- тери трансплантацияси, юмшоқ тўқима лахтагини микрохирургик трансплантацияси

Хирургик даволаш тактикаси протоколи

№№Жароҳатнинг даражаси ва характери Бажарилиши мумкин бўлган пластик ва реконструктив операция турлари
IЕлка соҳаси
1.1.Нерв чигалининг травматик узилиши(N.N. medianus, ulnaris, radialis) 1.Нерв томирининг микрохирургик чокларидан бирини қўйиш:

- периневрал; эпиневрал; эпи-периневрал; тутамлараро

2. Микрохирургик нерв чокларини периневрал қон томирларни тиклаш билан қўйиш

1.1.1.Нерв томирининг 3 см гача бўлган нуқсони
1.1.2. Нерв томирининг 3 смдан кўп бўлган нуқсони 1.«Кабелли» аутонерв пластикаси.

2.«Кабелли» аутонерв пластикаси ва нерв томирини тиклаш

Нерв трансплантатлари: елка ва билак тери сезиш нервлари.

1.1.3. Тери-мускул нервини шикастланиши (елкани юқори 3/1 қисми) 1.Микрохирургик нерв чокни қўйиш

2.Нерв томирини қовурғалараро нерв томири билан невротизация қилиш

3.Орқа миянинг қўшимча нерви билан невротизация қилиш

1.1.4. Нерв томирларини чандиқли тўқима билан эзилиб шикастланиши Микрохирургик невролиз
1.1.5. Нерв томирини шикастланишини атрофдаги чандиқли кенг майдонли юмшоқ тўқималар етишмовчилиги билан бирга келиши 1. Микрохирургик нерв чоки + торакодорзал лахтакни (ТДЛ) юмшоқ тўқималар етишмаган қисмига ўтказиш

2. «Кабелли» аутонерв пластика + торакодорзал лахтакни (ТДЛ) юмшоқ тўқималар етишмаган қисмига ўтказиш

1.2. Нерв томирларини қисман шикастланиши Микрохирургик невролиз
1.3. N.medianus, n.ulnaris шикастланиши + елканинг олдинги гурух мушакларини кенг майдонли нуқсони Микрохирургик n.medianus, n.ulnaris тиклаш + ТДЛ ни икки бошли мушак позициясига транспозиция қилиш + тери кўчириб ўтказиш.
1.4 N.medianus, n.ulnaris шикастланиши + елканинг орқа гурух мушакларини кенг майдонли нуқсони Микрохирургик n.medianus, n.ulnaris тиклаш + ТДЛ ни уч бошли мушак позициясига транспозиция қилиш + терини кўчириб ўтказий.
1.5. N.medianus, n.radialis шикастланиши + елканинг одинги гурух мушакларини кенг майдонли нуқсони I босқич: Микрохирургик n.radialis ни реконструкция қилиш + ТДЛ ни икки бошли мушак позициясига транспозиция қилиш + тери кўчириб ўтказиш

II босқич (билакнинг олдинги гурух мушакларинг функцияси тиклангандан сўнг) – бармоқлар ва кафтни ёзиш функциясини тиклаш мақсадида билак соҳасида мушак-пайни транспозиция қилиш; оппонентопластика, кафт бармоқ бўғимларини стабилизация қилиш

1.5.1. N.medianus, n.radialis, n.ulnaris, елка артериясини шикастланиши (окклюзияси) + елка мушакларини дефекти (травматик дефект ёки миоатрофия) I этап: артерияни аутовена билан пластика қилиш + микрохирургик нервни тиклаш+ ТДЛ ни елка мушаклари позициясига транспозиция қилиш (тирсак бўғимини букиш ва ёзиш мақсадида)

II этап: билак соҳасида мушак-пайни транспозиция қилиш (бармоқлар ва кафтни ёзиш функциясини тиклаш мақсадида); оппонентопластика, кафт бармоқ бўғимларини стабилизация қилиш.

1.6.Нерв томирларини «эскирган» шикастланиши:
1.6.1. Билакнинг олдинги гурух мушакларини, панжа мушакларини атрофияси (n.medianus, n.ulnaris) 1. ТДЛ ни транспозиция қилиш панжа бармоқларини букиш функциясини тиклаш мақсадида

2. Ишлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimusdorsi дан)

1.6.2. Билакнинг орқа ва ташқи мушакларини атрофияси (n.radialis) 1. ТДЛ ни транспозиция қилиш панжа бармоқларини ёзиш функциясини тиклаш мақсадида

2. Ишлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimusdorsi дан)

1.6.3. N.medianus, n.radialis, n.ulnaris шикастланиши (афункционал қўл) 1. ТДЛ ни транспозиция қилиш панжа бармоқларини букиш ёки ёзиш функциясини тиклаш мақсадида..

2. Ишлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimus dorsi дан)

II

Тирсак соҳаси

2.1.Нерв томирларини травматик узилиши
2.1.1. Нерв томирининг 3 см гача бўлган нуқсони 1.Нерв томирининг микрохирургик чокларидан бири:

- периневрал; эпиневрал; эпи-периневрал; тутамлараро

2. Микрохирургик нерв чоклари периневрал қон томирларни тиклаш билан

2.1.2. Нерв томирининг 3 см дан кўп бўлган нуқсони 1.«Кабелли» аутонерв пластика.

2.Қон томир «Кабелли» аутонерв пластика.

Нерв трансплантатлари: елка ва билак териси нервлари.

2.1.3. Нерв томирларини қисман шикастланиши Микрохирургик невролиз.
2.1.4. Билак нервининг «эскирган» шикастланиши Бармоқлар ва кафтни ёзиш функциясини тиклаш мақсадида билак соҳасида мушак-пайни транспозиция қилиш
2.1.5. N.ulnaris ва n.medianus ни «эскирган» шикастланиши (кафт ва билакнинг олдинги гурух мушакларини атрофияси) 1.Торако-дорсал лахтакни қўл бармоқларини букиш ва ёзиш учун транспозиция қилиш.

2.Мушакли лахтакларни нерв-қон томирлардан узиб кўчириб ўтказиш.

2.2. Нерв томири ҳамда икки бошли мушакнинг пайини узилишини биргаликда шикастланиши Шикастланган нервни микрохирургик тиклаш + икки бошли мушак пайини пластикаси
2.3. Нерв томирини магистрал қон томирлар билан биргаликда шикастланиши Нервни тиклаш (нерв чоклари ёки «кабелли» аутопластика) + артерияни аутовена билан пластика қилиш
III

Билак соҳаси

3.1.Нерв томирларини шикастланиши:
3.1.1. Нерв томирларини қисман шикастланишиМикрохирургик невролиз.
3.1.2. Нерв томирининг 3 см гача бўлган нуқсони1.Нерв томирининг микрохирургик чокларидан бири:

- периневрал; эпиневрал; эпи-периневрал; тутамлараро

2. Микрохирургик нерв чоклари периневрал қон томирларни тиклаш билан

3.1.3. Нерв томирининг 3 см дан кўп бўлган нуқсони1.«Кабелли» аутонерв пластика.

2.Қон томир «Кабелли» аутонерв пластика.

Нерв трансплантантлари: елка ва билак териси нервлари.

3.1.4. N.medianus ни тотал нуқсониШикастланган нерв томирини n.ulnaris нинг бир қисми билан аутопластика қилиш

Ишлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimus dorsi дан)

3.1.4. N.ulnaris ни тотал нуқсониИшлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimus dorsi дан)
3.1.5. Нерв томирларини тотал нуқсони ҳамда мускуллар нуқсони билан биргаликда келишиИшлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimus dorsi дан)
3.1.6. Нерв томири шикастланишини атрофдаги тўқимани кенг майдонли чандиқли нуқсон билан биргаликда келиши1. Нервни тиклаш (нерв чоклари ёки «кабелли» аутопластика) + човнинг терифасциал лахтагини транспозиция қилиш

2. Нервни тиклаш (нерв чоклари ёки «кабелли» аутопластика) + қон томирлардан узиб бошқа жойга лахтакларни микроанастамоз қилиш (ТДЛ, ЛЛ, ПЛ, кўндаланг лахтак қориннинг олдинги деворидан ва бош.)

3.2. Нерв томирларининг «эскирган» шикастланиши (билак ва кафт мускулларининг атрофияси) I босқич: Ишлаб турган мускулни аутотрансплантация қилиш (сон мускулларидан, m.latissimus dorsi дан)

II босқич: оппонентопластика, кафт бармоқ бўғимларини стабилизация қилиш.

3.3. Нерв томири ва билак соҳаси магистрал қон томирларидан бирининг биргаликдаги жароҳатланишиНервни тиклаш (нерв чоклари ёки «кабелли» аутопластика) + артерияни аутовена билан пластика қилиш
3.4. Нерв томирлари ҳамда а.ulnaris ва a.radialis ни биргаликдаги шикастланишиНервни тиклаш (нерв чоклари ёки «кабелли» аутопластика) + артерияларни аутовена билан пластика қилиш
3.5. Нерв томирлари ҳамда панжа ва бармоқларни букувчи пайларнинг биргаликдаги шикастланишиШикастланган нервни микрохирургик тиклаш + букувчи пайлар пластикаси
3.6. Нерв томирлари ҳамда магистрал қон томирлари ва букувчи пайларнинг биргаликдаги шикастланишиНерв томирининг микрохирургик қайта тиклаш + букувчи пайларнинг пластикаси + билак қон томирларидан бирини аутовена билан пластика қилиш
3.7. Қўлнинг панжа ва бармоқларни ёзувчи пайларининг шикастланиши1.Тендопластика

2.Тендолиз

3.Мушак-пай пластикаси

3.8. Билак соҳаси нерв томирлари ва мушакларини биргаликдаги шикастланишиШикастланган нерв томирларини микрохирургик қайта тиклаш + миолиз + мушакларини тикиш

Дори дармон билан даволаш

 1. Эпиневрал чок
 2. Премедикация

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Бинт 7х14см, м 7
  2 Марля м. 2
  3 Спирт 70% 1,0 мл 20

  Операция

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Аммиак 1мл. 10% 50
  2 Бинт 7х14см, м 7
  3 Натрий гипохлорити 1гр 12% 420
  4 Йоднинг спиртли эритмаси 1%, 100мл 0,2
  5 Лейкопластырь, 3*500 см. 100
  6 Марля м. 6
  7 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
  8 Хирургик ип Пролен 5/0 1
  9 Водород пероксиди 6%, 1 мл 600
  10 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 4
  11 Спирт 70 %,1 мл. 400
  12 Шприцлар 10 мл, дона 1

  Анестезиология

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Бинт 7х14см, м 3,5
  2 Гель, мл. 5
  3 Натрий гипохлорити 1гр 12% 250
  4 Декстроза 5% 400мл, флак 1
  5 Периферик катетер в/и 1
  6 Кетамин 5% 2мл амп 5
  7 Лейкопластырь, 3*500 см. 50
  8 Марля , м 1
  9 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
  10 Водород пероксиди 6%, 1 мл 500
  11 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 1
  12 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
  13 Инфузион система дона 1
  14 Спирт 70% 1,0 мл 30
  15 Шприцлар 10 мл, дона 1
  16 Шприцлар 20 мл, дона 1

  Операциядан сўнги даволаш

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Метамизол 50%-10,0 0,6
  2 Диклофенак 3,0 амп. 3
  3 Пахта 1 гр. 20
  4 Новакаин 0,5% - 50,0 0,4
  5 Натрий гипохлорити 1гр 12% 420
  6 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,3
  7 Спирт 70 % 1 мл 50
  8 Цефтриаксон 1г, флак 4
  9 Шприцлар 10 мл, дона 1
  10 Шприцлар 2 мл, дона 3
  11 Шприцлар 5 мл, дона 7

  Боғлаш

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Бинт 7х14см, м 7
  2 Марля м. 2
  3 Спирт 70% 1,0 мл 20
 3. Эпиневрал чок +пайлар
 4. Премедикация

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Атропин сульфати 0,1%-1,0 амп 1
  2 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,1
  3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1

  Операция

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Аммиак 1мл. 10% 50
  2 Бинт 7х14см, м 8
  3 Натрий гипохлорити 1гр 12% 420
  4 Йоднинг спиртли эритмаси 1%, 100мл 0,2
  5 Лейкопластырь, 3*500 см. 100
  6 Марля м. 8
  7 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
  8 Хирургик ип Пролен 7/0 0
  9 Хирургик ип Пролен 5/0 1
  10 Водород пероксиди 6%, 1 мл 600
  11 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 4
  12 Спирт 70 %,1 мл. 400
  13 Шприцлар 10 мл, дона 1

  Анестезиология

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Бинт 7х14см, м 3,5
  2 Гель, мл. 5
  3 Натрий гипохлорити 1гр 12% 250
  4 Декстроза 5% 400мл, флак 1
  5 Периферик катетер в/и 1
  6 Кетамин 5% 2мл амп 5
  7 Лейкопластырь, 3*500 см. 50
  8 Марля , м 1
  9 Натрий хлориди 0,9% 400мл, флак 1
  10 Водород пероксиди 6%, 1 мл 500
  11 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 1
  12 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1
  13 Инфузион система дона 1
  14 Спирт 70% 1,0 мл 30
  15 Шприцлар 10 мл, дона 1
  16 Шприцлар 20 мл, дона 1

  Операциядан сўнги даволаш

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Метамизол 50%-10,0 0,8
  2 Диклофенак 3,0 амп. 4
  3 Пахта 1 гр. 20
  4 Новакаин 0,5% - 50,0 0,4
  5 Натрий гипохлорити 1гр 12% 420
  6 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,4
  7 Спирт 70 % 1 мл 50
  8 Цефтриаксон 1г, флак 6
  9 Шприцлар 10 мл, дона 1
  10 Шприцлар 2 мл, дона 4
  11 Шприцлар 5 мл, дона 8

  Боғлаш

   
  Дори дармонлар Сони
  1 Бинт 7х14см, м 7
  2 Марля м. 2
  3 Спирт 70% 1,0 мл 25
 5. ТДЛ ни елкага кўчириб ўтказиш

Премедикация

 
Дори дармонлар Сони
1 Атропин сульфати 0,1%-1,0 амп 0,2
2 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,1
3 Диазепам 0,5% 2,0 амп 1

Операция

 
Дори дармонлар Сони
1 Эпинефрин 0,18%-1,0 амп 1
2 Повидон йод, мл 100
3 Аммиак 10%, мл 50
4 Бинт 7х14см, шт 1
5 Натрий гипохлорити 1гр 12% 1200
6 Лидокаин 10%-2,0 амп 3
7 Лейкопластырь 1х500 см. 200
8 Марля, 1 метр 10
9 Скальпель учун насадка № 20, дона 1
10 Хирургик ип Викрил 5/0 2
11 Хирургик ип Этилон 5/0 6
12 Водород пероксиди 6%, 1 мл 600
13 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 4
14 Стеритест, дона 9
15 Спирт 70% 1 мл 200
16 Шприцлар 10 мл, дона 1

Анестезиология

 
Дори дармонлар Сони
1 Натрий хлориди 0,9% - 100,0 (фл) 1
2 Натрий хлориди 0,9% - 200,0 (фл) 6
3 Рингер эритмаси 200 мл, флак 3
4 Адсорбент 1000 гр 0,1
5 Пипекуроний 4 мг 1
6 Бинт 7х14см, шт 1
7 Периферик катетер в/и 3
8 Натрий гипохлорити 1гр 12% 630
9 Мидозолам 15 мг амп. 1
10 Дистилланган сув, фл 1
11 Нафас фильтри 1
12 Дроперидол 1
13 Интубацион трубка 1
14 Кетамин 100 мг 5
15 Лейкопластырь 500х3 см. 100
16 Марля, 1 метр 2
17 Неостигмин метилсулфат1,0мл 2
18 Пергидроль 33%, 1 мл 60
19 Водород пероксиди 6%, 1 мл 2
20 Хирургик қўлқоп, ностерил 1 жуфт. 1
21 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 3
22 Сантацион трубка 2
23 Инфузион система дона 1
24 Стеритест, дона 1
25 Спирт 70% 1 мл 70
26 Фентанил 2,0 амп. 15
27 Шприцлар 10 мл, дона 3
28 Эуфиллин 2,4% 2,0 1
29 Электордлар 3
 
Реанимация  
 
Дори дармонлар Сони
1 Декстроза 5% - 200 мл, флак 4
2 Натрий хлориди 0,9% - 200,0 (фл) 6
3 КАЛИЙ ХЛОРИДИ 3% - 100,0 1
4 Бинт 7х14, шт 0,5
5 Эноксипарин 0,6 1
6 Цефаперазон гр. Фл. 2
7 Пахта 1 гр. 10
8 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 4
9 Инфузион система дона 2
10 Рефортан 500 мл 1
11 Пентоксифиллин 5,0 2
12 Спирт 70% 1 мл 5
13 Шприцлар 10 мл, дона 2
14 Шприцлар 5 мл, дона 1

Операциядан сўнги даволаш

 
Дори дармонлар Сони
1 Метамизол 50%-10,0 1,2
2 Дифенгидромин 1% 10,0 мл. 0,6
3 Эноксипарин 0,6 1
4 Пахта 1 гр. 42
5 Новокаин 0,5% 100 мл, флак. 0,4
6 Диклофенак 3,0мл 4
7 Хирургик қўлқоп, ностерил 1 жуфт. 1
8 Спирт 70% 1 мл 63
9 Цефтриаксон 1 гр 8
10 Шприцлар 10 мл, дона 1
11 Шприцлар 5 мл, дона 18
12 Шприцлар 2 мл, дона 1

Боғлаш

 
Дори дармонлар Сони
1 Марля, 1 метр 3
2 Натрий гипохлорити 1гр 12% 420
3 Хирургик қўлқоп, стерил 1 жуфт. 1
4 Лейкопластырь 4х500 см. 200
5 Спирт 70% 1 мл 50