UZ RU

Наркологик беморлар диагностикаси, даволаш ва тиббий-ижтимоий реабилитация стандартлари

НАРКОЛОГИК БЕМОРЛАР ДИАГНОСТИКАСИ, ДАВОЛАШ ВА ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТАНДАРТЛАРИ

Наркологик беморлар диагностикаси, даволаш ва тиббий-ижтимоий реабилитация стандартлари кечиктириб бўлмайдиган наркологик ҳолатлар рўйхатига киритилмаган алкогол, наркотик ва заҳарванд моддаларга тобелик ҳолатларида ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш мақсадида ишлаб чиқилган. Улар негизини наркологик касалликларни комплекс, босқичма-босқич, дифференциал ёндашиш асосида даволаш ташкил этади. Даволаш-диагностика чора-тадбирлари КХТ-10га киритилган касалликлар ва улар клиник кўриниши, оғирлик даражаси, босқичларига мослашни ҳисобга олган ҳолда аниқланган.

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2013 йил 443-сонли буйруғи “Ўзбекистон Республикасида ишлатиладиган асосий дори-дармонлар рўйхати” тасдиқланган ва стандартларга дори-дармонлар ушбу рўйхатга асосан киритилган. Препаратлар даволаш мақсадини кўрсатувчи (“заҳарсизлаштириш”, “дегидратация усули”, “алкоголга чидамсизлик чақирувчи”) терапевтик гуруҳларга ажратилган.

Бир йўналишда ёки бир хил фармакологик таъсир этувчи қатор препаратлар (нейролептиклар, антидепрессантлар, транквилизаторлар) рўйхати шифокорга ўз касбий тажрибаси ва клиник тафаккурини ишга солиб дори воситаларини танлаб олишга имкон беради, даволаш жараёнида “шаблон”ларга йўл қўймайди ва беморга индивидуал ёрдам кўрсатишга асос яратади. Беморларни даволашга индивидуал ёндашишнинг аҳамияти наркологик касалликларнинг турлича кечиши, беморнинг соматик ва шахсий хусусиятларидан келиб чиқувчи у ёки бу дори-дармонларга қарши кўрсатмалар мавжудлиги ҳисобланади. Стандартларга исботли тиббиёт нуқтаи назаридан шубҳа туғдирмайдиган даволаш усуллари киритилган. Даволаш шароитлари (амбулатория ёки шифохона) ва муддатлари аниқ кўрсатилган.

Тиббий-ижтимоий реабилитация стандартлари барча турдаги психоактив моддаларга тобеликлар учун ишлаб чиқилган бўлиб, реабилитация дастурларини амалга ошириш шароитлари ва муддатлари кўрсатилган. Кўриладиган чора-тадбирлар аниқланган реабилитация потенциалига мослаштирилган. Стандартларда реабилитация жараёнларининг кетма-кетлиги, давомийлиги ва мазмуни акс эттирилган.

I. НАРКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТИ

К ХТ- X

Нозологи к шакл

Ташхис-текширув усуллари

Текши-рувга муҳтож бўлган беморлар фоизи

Текширув карра-лилиги

Даволаш тадбирлари

Кузатувнинг ўртача давоми

Даволаш натижаларини баҳолаш мезонлари

Стацио

нар

Поли -кл ин

ника

1

F 10.1

Алкогол билан суиистеъмол

(соғлиққа зарарли оқибатлар

билан алкогол суиистеъмоли)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси, ретинол.

Ноотроп лар: пирацетам, церебролизин.

Транквилизатор лар: феназепам, амино-фенил-мой кислотаси.

Физиотерапия.

Психотерапия: суггестив, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг.

-

10 кундан кам бўлмас-лиги керак

Жисмоний ва руҳий ҳолати нормаллашиши, спиртли ичимликни истеъмол қилмаслигига йўл-йўриқларнинг шаклланиши.

2

F 10.24.1

Алкоголга тобеликнинг бошланғич (биринчи) босқичи, касалликнинг зўрайиш даври

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

3

3

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати.

Дегидратация усули: магний сульфати 25% мушак ичига ёки глюкоза 40% эритмаси билан бирга томир ичига.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси, ретинол.

Ноотроп лар : пирацетам, церебролизин.

Нейролептик лар: рисперидон. Антидепрессантлар: амитриптилин, флувоксамин, венлафаксин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: никетамид, гепатопротекторлар (кўрсатма бўлганда).

Физиотерапия.

Психотерапия: суггестив, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

-

45

кундан кам бўлмас-лиги керак

Жисмоний ва руҳий ҳолати нормаллашиши, алкоголга патологик мойилликнинг бартараф этилиши, спиртли ичимликни истеъмол қилмаслигига йўл-йўриқларнинг шаклланиши.

3

F 10.20.1

Алкоголга тобеликнинг бошланғич (биринчи) босқичи, ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

100,0

100,0

2

2

Нейролептик лар: клозапин, флуфеназин.

Антидепрессант лар: амитриптилин, флувоксамин, венлафаксин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Бромокриптин.

Алкоголга сенсибилизация ча қирувчи моддалар: метронидазол, дисульфирам.

Физиотерапия .

Психотерапия: оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

-

60

кундан кам бўлмас-лиги керак

Алкоголга патологик мойиллик йўқлиги, кайфият нормаллашиши, ҳушёр ҳаёт тарзига йўл-йўриқларнинг стабиллашиши.

4

F 10.24. 2

F 10.3

Алкоголга тобеликнинг ўрта (иккинчи) босқичи, касалликнинг зўрайиши, абстинент синдромининг енгил даражаси

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, хлоридларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати 30%,

натрий хлориди изотоник эритмаси, глюкоза 5% эритмаси, полиион эритмалар (трисоль) томчилаб томир ичига.

Дегидратация усули: магний сульфати, фуросемид (кўрсатма бўлганда).

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси.

Нейролептиклар: рисперидон.

Транквилизаторлар: феназепам.

Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Физиотерапия.

Психотерапия: суггестив, рационал, мотивациялаштириш, хулқ-атвор усулидаги психотерапия.

15 кундан кам бўлмас-лиги керак

15 кундан кам бўлмас-лиги керак

Абстиненция ҳолати бузалишлари-нинг бартараф этилиши, уйқу ва кайфият нормаллашиши, соматик функцияларнинг яхшиланиши, алкоголга патологик мойилликнинг бартараф этилиши, даволанишни давом эттиришга йул-йўриқлар туғилиши.

5

F 10.24. 2

F 10.3

Алкоголга тобеликнинг ўрта (иккинчи) босқичи, касалликнинг зўрайиши, абстинент синдромининг ўрта даражаси

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, хлоридларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати 30%, натрий хлориди изотоник эритмаси, глюкоза 5% эритмаси, полиион эритмалар (трисоль).

Дегидратация усули: магний сульфати 25% эритмаси, фуросемид (кўрсатма бўлганда).

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси.

Нейролептик лар: трифлуоперазин, рисперидон.

Транквилизатор лар: феназепам.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Ноотроп лар: пирацетам.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак қон томир воситалари, гепатопротекторлар. Физиотерапия.

Психотерапия: суггестив, рационал, мотивациялаштириш, хулқ-атвор усулидаги психотерапия.

15 кундан кам бўлмас-лиги керак

-

Абстиненция ҳолати бузалишлари-нинг бартараф этилиши, уйқу ва кайфият нормаллашиши, соматик функцияларнинг яхшиланиши, алкоголга патологик мойилликнинг бартараф этилиши, даволанишни давом эттиришга йул-йўриқлар туғилиши.

6

F 10.24. 2

Алкоголга тобеликнинг ўрта (иккинчи) босқичи, абстиненция-дан кейинги ҳолат

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, хлоридларни

аниқлаш.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш. ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

100,0

кўрсатма

бўлганда

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Нейролептик лар: рисперидон, клозапин.

Антидепрессант лар: (абстиненция синдромини бартараф этиш бошидан 7 кун ўтгач) амитриптилин, флувоксамин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак - қон томир воситалари, гепатопротекторлар. Физиотерапия.

Психотерапия: суггестив, рационал, мотивациялаштириш, хулқ-атвор, гуруҳли, эмоционал-стресс психотерапияси, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

.

30 кун

-

Уйқу ва кайфият нормаллашиши, соматик функцияларнинг яхшиланиши, алкоголга патологик мойилликнинг бартараф этилиши, спиртли ичимликлар истеъмол қилмаслигига йул-йўриқлар туғилиши.

7

F10.20.2

Алкоголга тобеликнинг ўрта (иккинчи) босқичи, ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш

ЭКГ.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

3

3

1

Нейролептик лар: клозапин, флуфеназин.

Бромокриптин. Антидепрессант лар: амитриптилин, флувоксамин, венлафаксин. Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Алкоголга сенсибилизация ча қирувчи моддалар: метронидазол, дисульфирам.

Физиотерапия.

Психотерапия: оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

-

90 кундан кам бўлмас-лиги керак

Шикоятлар йўқлиги, қониқарли соматик ва руҳий ҳолати.

Алкоголга патологик мойиллик йўқлиги.

Ҳушёр ҳаёт тарзига йўл-йўриқлар борлиги.

8

F10.24.3, F10.3.

Алкоголга тобеликнинг охирги (учинчи) босқичи, касалликнинг зўрайиши, абстиненция синдроми

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш. Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, хлоридларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

100,0

100,0

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: тозаловчи клизма, кўп миқдорда ичимлик истеъмоли, натрий тиосульфати, натрий хлориди изотоник эритмаси, глюкоза 5% эритмаси, полиион эритмалар (трисоль) томчилаб томир ичига, кальций хлориди.

Дегидратация усули: магний сульфати глюкоза 10% эритмаси билан бирга томчилаб томир ичига, фуросемид.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси, рибофлавин.

Транквилизатор лар: феназепам.

Ноотроп лар: пирацетам.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар ( кўрсатма бўлганда): юрак гликозидлари (строфантин), антиаритмик воситалар (пропранолол, атенолол), антиангинал воситалар (нитроглицерин), аналептиклар (никетамид), спазмолитиклар, гепатопротекторлар.

Физиотерапия.

Психотерапия: амбулатория шароитида даволанишни давом эттиришга мотивациялаштириш.

15 кундан кам бўлмас-лиги керак

-

Абстиненция бузилишлари-нинг бартараф этилиши.

Соматик ҳолатнинг яхшиланиши. Турғун нуқсонлар сақланиши мумкин бўлганида руҳий ҳолатнинг яхшиланиши.

Даволаниш давом эттиришига йўл-йўриқлар шаклланиши.

9

F10.24.3

Алкоголга тобеликнинг охирги (учинчи) босқичи, касалликнинг зўрайиши, абстиненция-дан кейинги ҳолат

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш. Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, хлоридларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

100,0

100,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси, рибофлавин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак – қон томир воситалари, гепатопротекторлар. Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Нейролептик лар: рисперидон, клозапин. Антидепрессантлар: амитриптилин ёки флувоксамин.

Физиотерапия.

Психотерапия: амбулатория шароитида даволанишни давом эттиришга мотивациялаштириш.

30

кундан кам бўлмас-лиги керак

-

Алкоголга патологик мойилликнинг бартараф этилиши. Амбулатория шароитида даволанишни давом эттиришга йўл-йўриқлар шаклланиши.

10

F10.23.3

Алкоголга тобеликнинг охирги (учинчи) босқичи, терапевтик ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

1

1

1

1

1

1

1

1

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, аскорбин кислотаси, фолий кислотаси, цианокобаламин.

Ноотроплар: пирацетам, амино-фенил-мой кислотаси.

Нейролептиклар: флуфеназин. Антидепрессантлар: амитриптилин, флувоксамин., венлафаксин

Бромокриптин. Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Алкоголга сенсибилизация ча қирувчи моддалар: метронидазол.

Психотерапия: хулқ-атвор, суггестив мотивациялаштириш, эмоционал-стресс психотерапияси.

-

30-45 кундан кам бўлмас-лиги керак

Сомато-неврологик ва психопатологик бузилишларнинг кисман редукцияси.

Алкоголизмнинг соматик оқибатларини даволашга йўл-йўриқлар шаклланиши.

11

F 10.40, F 10.44, F 10.46

Алкогол делирийси, енгил ва ўрта оғирлик даражаси

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, магнийларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

кўрсатма

бўлганда

100,0

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 40% эритмаси, натрий хлориди изотоник эритмаси, кальций хлориди ёки глюконати, тозаловчи клизма, энтеросорбентлар.

Дегидратация усули: магний сульфати.

Антигистамин препарат лар: дифенгидрамин.

Кали й препаратлари : калий хлориди, панангин.

Транквилизатор лар : диазепам.

Натри й оксибутират и .

Антиконвульсант лар : карбамазепин.

Витаминлар билан даволаш: тиамин (кўп миқдорда), пиридоксин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, кокарбоксилаза, цианокобаламин.

Ноотроп лар: пирацетам. Симптоматик таъсир этувчи моддалар: юрак гликозидлари (строфантин), аминофиллин, никетамид, гепатопротекторлар, қон босими пасайишида – глюкокортикоидлар (преднизолон).

7-12 кун

-

Ўткир психоз белгиларининг редукцияси, уларга тўлиқ ёки қисман танқиднинг пайдо бўлиши, соматик функциялар стабиллашиши.

12

F .10.52

Алкогол галлюцинози (ўткир, ўрта ўткир)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, магнийларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 40% эритмаси, натрий хлориди изотоник эритмаси, кальций хлориди ёки глюконати.

Дегидратация усули: магний сульфати.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, рибофлавин, фолий кислотаси.

Нейролептик лар: галоперидол, трифлуоперазин, хлорпромазин, левомепромазин, клозапин (клозапин – алкогол истеъмолидан сўнг бир ҳафта ўтишидан кам бўлмаслиги керак) Транквилизаторлар: диазепам.

Натри й оксибутират и.

Ноотроп лар: пирацетам, церебролизин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак гликозидлари (строфантин), аминофиллин, никетамид, гепатопротекторлар.

20 кун ва ундан кўпроқ

-

Ўткир психотик бузилишларнинг бартараф этилиши, психоз кечинмаларига тўлиқ ёки қисман танқид пайдо бўлиши, хулқ-атвор, уйқу, соматик ҳолатининг нормаллашиши.

13

F .10.51, F .10.75

Алкогол васвасавий психозлар

(алкогол параноиди, алкогол рашк васвасаси)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, магнийларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 40% эритмаси, натрий хлориди изотоник эритмаси, кальций хлориди ёки глюконати.

Дегидратация усули: магний сульфати.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, рибофлавин, фолий кислотаси.

Нейролептик лар: галоперидол, трифлуоперазин, хлорпромазин, левомепромазин, клозапин (клозапин – алкогол истеъмолидан сўнг бир ҳафта ўтишидан кам бўлмаслиги керак) Транквилизаторлар: диазепам.

Натри й оксибутират и.

Ноотроп лар: пирацетам, церебролизин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак гликозидлари (строфантин), аминофиллин, никетамид, гепатопротекторлар.

30 кун ва ундан кўпроқ

-

Ўткир психотик бузилишларнинг бартараф этилиши, психоз кечинмаларига тўлиқ ёки қисман танқид пайдо бўлиши, хулқ-атвор, уйқу, соматик ҳолати нормаллашиши.

14

F .10.53, F .10.6

Амнестик синдромга ўтадиган алкогол полиморф психотик ҳолатлар

(алкогол энцефалопатия-си, корсаков психози)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, магнийларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 40% эритмаси, натрий хлориди изотоник эритмаси, кальций хлориди ёки глюконати.

Дегидратация усули: магний сульфати 25%, маннитол, фуросемид.

Ноотроп лар ва бош мия қон айланишини яхшиловчи воситалар: пирацетам, винпоцетин, циннаризин.

Антигистами н препарат лар : дифенгидрамин.

Калий препарат лари: калий хлориди, панангин.

Витаминлар билан даволаш: тиамин (суткада 1000 мгдан кам бўлмаслиги керак), пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, рибофлавин, фолий кислотаси.

Транквилизатор лар: диазепам.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак гликозидлари (строфантин), аминофиллин, никетамид, гепатопротекторлар.

40 кун ва ундан кўпроқ

-

Ўткир психотик бузилишларнинг бартараф этилиши, соматик ҳолатнинг стабиллашиши.

Ақл-хотира бузилишлари-нинг камайиши.

15

F11.2, F11.3

Опий наркоманияси, опий абстиненция синдроми, унинг оғирлиги - ўрта даражаси

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Қон зардобида креатининни

аниқлаш.

Қон зардобида калий, магнийларни

аниқлаш.

ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Специфи к терапия : марказий таъсирга эга симпатолитик клонидин қон босими назорати остида.

Транквилизатор лар: диазепам, феназепам.

Нейролептик лар: галоперидол ёки трифлуоперазин, хлорпромазин. Симптоматик таъсир этувчи моддалар: никетамид, юрак гликозиди строфантин, гепатопротекторлар кўрсатма бўлганда

Калий препарат лари: калий, магний аспарагинати.

Анальгези я чақирувчи моддалар: яллигланишга қарши ностероид воситалар - диклофенак, ибупрофен ёки кетопрофен.

7 кун ва ундан кўпроқ

-

Уйқу бузилиши, аффектив, астеник, вегетатив, алгик бузилишларнинг тўлиқ бартараф этилиши.

16

F11.2, F11.3

Опий наркоманияси. Абстиненция-дан кейинги ҳолат (абстиненция синдромининг иккинчи босқичи)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

100,0

100,0

1

1

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Нейролептик лар: клозапин ёки флуфеназин, хулқ-атвор бузилишлари устунлигида – галоперидол, хлорпромазин ёки левомепромазин.

Антидепрессант лар: амитриптилин ёки флувоксамин.

Ноотроп лар: пирацетам ёки церебролизин.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: никетамид, нитроглицерин (кўрсатма бўлганда), папаверин, гепатопротекторлар.

Физиотерапия.

Психотерапия: суггестив, мотивациялаштириш, рационал, хулқ-атвор психотерапияси.

21 кун ва ундан кўпроқ

21 кун ва ундан кўпроқ

Аффектив, психопатсимон, неврозсимон бузилишларнинг бартараф этилиши, хулқ-атворнинг яхшиланиши, наркотикларга патологик мойилликнинг бартараф этилиши, ички аъзолар функцияларини тиклаш, даволашга ва наркотикдан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши..

17

F11.20.

Опий наркоманияси, ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

100,0

100,0

6

6

Специфи к терапия: налтрексон.

Нейролептик лар: клозапин ёки флуфеназин, хулқ-атвор бузилишлари устунлигида – галоперидол, рисперидон.

Антидепрессантлар: амитриптилин ёки флувоксамин.

Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Ноотроп лар: пирацетам.

Психотерапия : оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

-

180-200 кун

Касаллик рецидивининг олдини олиш.

Наркотикларга патологик мойиллик, аффектив, психопатсимон бузилишларнинг бартараф этилиши.

18

F12.2, F12.3

Каннабиноид-лар суиистеъмоли натижасидаги наркомания, абстиненция синдроми

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 40% эритмаси, кальций хлориди ёки глюконати, магний сульфати.

Транквилизаторлар: диазепам, феназепам.

Нейролептиклар: хлорпромазин ёки левомепромазин, клозапин. Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Ноотроп лар: пирацетам.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Кальци й ва кали й препарат лари: кальций хлориди, калий хлориди, калий ва магний аспарагинати.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак гликозиди строфантин, нитроглицерин (кўрсатма

бўлганда), гепатопротекторлар.

Психотерапия: суггестив, мотивациялаштириш, рационал ва хулқ-атвор психотерапияси.

5-7 кун ва ундан кўпроқ

5-7 кун ва ундан кўпроқ

Ўткир абстиненция бузилишлари-нинг тўлиқ бартараф этилиши. Наркотикдан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

19

F12.20

Каннабиноид-лар суиистеъмоли натижасидаги наркомания,

ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

100,0

100,0

1

1

Нейролептик лар: рисперидон.

Антидепрессант лар: амитриптилин ёки флувоксамин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Психотерапия : оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг

-

15-30 кун ва ундан кўпроқ

Турғун ремиссия шаклланиши.

Хулқ-атвор коррекцияси.

20

F12.03,

F12.40,

F12.5

Каннабиноид-лар суиистеъмоли натижасидаги психозлар

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 40% эритмаси, кальций хлориди ёки глюконати, магний сульфати 25%.

Нейролептиклар: хлорпромазин ёки левомепромазин, ўткир параноид ҳолатида - галоперидол ёки трифлуоперазин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Транквилизатор лар: диазепам.

Антигистамин препарат лар: дифенгидрамин.

Ноотроп лар : пирацетам.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Калий п репарат лари : калий хлориди, калий ва магний аспарагинати.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: строфантин, нитроглицерин (кўрсатма бўлганда),

гепатопротекторлар.

3-5 кун

-

Психотик бузилишларнинг тўлиқ редукцияси,

уларга танқид пайдо бўлиши.

21

F13.2,

F13.3

Седатив ва уйқу чақирувчи моддалар суиистеъмоли натижасидаги наркомания ва токсикомания-лар, абстиненция синдроми

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш. ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

100,0

100,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ўринбосар даволаш: фенобарбитал. Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Нейролептик лар: хлорпромазин ёки левомепромазин,

абстинен циядаги галлюциноз ҳолатларида - галоперидол, абстиненциядаги параноид ҳолатида - трифлуоперазин.

Транквилизатор лар: диазепам, феназепам.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак гликозиди строфантин, гепатопротекторлар.

Кали й препаратлари: калий, магний аспарагинати.

Аналептик лар: никетамид. Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, цианокобаламин.

10-12 кун

-

Абстиненция бузилишлари-нинг тўлиқ бартараф этилиши.

22

F13.2,

F13.3

Седатив ва уйқу чақирувчи моддалар суиистеъмоли натижасидаги наркомания ва токсикомания-лар, абстиненция-дан кейинги синдром (абстиненция синдроми иккинчи босқичи)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда оқсил моддалар фракциясини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Қон зардобида мочевинани

аниқлаш.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш. ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Транквилизатор лар: диазепам, феназепам.

Нейролептик лар: галоперидол, клозапин ёки левомепромазин.

Антидепрессант лар: амитриптилин.

Антиконвульсант лар (бемор ҳолатига кўра): карбамазепин.

Ноотроп лар : пирацетам.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, цианокобаламин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: юрак гликозиди строфантин, гепатопротекторлар, никетамид.

Кали й препаратлари: калий, магний аспарагинати.

Физиотерапия .

Психотерапия: суггестив, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал психотерапия.

20-25 кун ва ундан кўпроқ

-

Бузилган функциялар тўлиқ ёки қисман тикланиши, аффектив бузилишлар редукцияси, хулқ-атвор коррекцияси, уйқу нормаллашиши, наркотикларга патологик мойилликнинг бартараф этилиши.

Психоактив моддалардан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

23

F13.73

Седатив ва уйқу чақирувчи моддалар суиистеъмоли натижасидаги наркомания ва токсикомания-лар, охирги босқичи, деменция.

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Невропатолог маслаҳати.

100,0

100,0

100,0

3

3

1

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Ноотроп лар: пирацетам.

Физиотерапия .

-

90-100 кун ва ундан кўпроқ

Хотира функциялари қисман тикланиши.

24

F14.24, F14.5

Кокаин суиистеъмоли натижасидаги наркомания, психотик ҳолат

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Определение уровня сахара в крови.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш. Терапевт маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: глюкоза 5% ёки 10%, кальций хлориди ёки глюконати, трисоль, натрий хлориди эритмаси. Дегидратация усули: глюкоза 40% эритмаси, магний сульфати 25%, фуросемид.

Кальци й, кали й препаратлари: кальций хлориди ёки глюконати, калий хлориди, калий, магний аспарагинати.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: пропранолол, строфантин, дигоксин, гепатопротекторлар.

Транквилизатор лар: феназепам.

Нейролептик лар: галоперидол.

7-10 кун ва ундан кўпроқ

-

Психоз ўзгаришлари-нинг тўлиқ бартараф этилиши. Наркотик моддалардан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

25

F14.2,

F14.3

Кокаин суиистеъмоли натижасидаги наркомания, абстинен ция синдром и .

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қонда холестерин

даражасини аниқлаш.

ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог

маслаҳати.

ЛОР маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Бромокриптин.

Транквилизатор лар : диазепам, феназепам.

Антидепрессант лар : амитриптилин, флуоксетин, флувоксамин.

Ноотроп лар : пирацетам.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар : пропранолол, строфантин, дигоксин, гепатопротекторлар, никетамид, таркибида темир бўлган дорилар.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

К али й препаратлари : калий, магний аспарагинати.

7-10 кун ва ундан кўпроқ

-

Ўткир абстиненция бузилишларининг бартараф этилиши.

Уйқу бузилиши, аффектив, неврозсимон бузилишлар редукцияси.

Ички аъзолар функцияларининг компенсацияси.

Наркотик моддалардан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

26

F14.20

Кокаин суиистеъмоли натижасидаги наркомания, ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

100,0

100,0

6

6

Бромокриптин.

Антидепрессант лар: флувоксамин.

Нейролептик лар: рисперидон.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Психотерапия: оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

-

180-200 кун

Ремиссия стабилланиши.

Аффектив бузилишлар ва наркотикга патологик мойилликнинг бартараф этилиши. Ижтимоий реадаптация.

27

F15.24, F15.5

Бошқа стимуляторлар суиистеъмоли натижасидаги наркомания, психотик ҳолат

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, глюкоза 5% ёки 10% эритмаси, трисоль, натрий хлориди эритмаси.

Дегидратаци я усули: глюкоза 40% эритмаси, магний сульфати 25%, фуросемид.

Кальци й, кали й препаратлари: кальций хлориди ёки глюконати эритмаси, калий хлориди, калий, магний аспарагинати.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Транквилизатор лар: диазепам, феназепам.

Нейролептик лар: галоперидол.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: пропранолол, строфантин, дигоксин, гепатопротекторлар.

3-7 кун

-

Психоз ўзгаришлари-нинг тўлиқ бартараф этилиши. Даволанишни давом эттиришга йўл-йўриқлар шаклланиши.

28

F15.2, F15.3

Бошқа стимуляторлар суиистеъмоли натижасидаги наркомания, абстиненция синдроми

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда билирубин даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

1

1

1

1

1

1

1

Бромокриптин.

Транквилизатор лар: диазепам, феназепам.

Антидепрессант лар: амитриптилин, флувоксамин, флуоксетин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Ноотроп лар: пирацетам, амино-фенил-мой кислотаси.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: пропранолол, никетамид, строфантин, дигоксин, гепатопротекторлар.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Кали й препаратлари : калий, магний аспарагинати.

7-10 кун ва ундан кўпроқ

-

Абстиненция бузилишлари-нинг бартараф этилиши.

Уйқу бузилиши, аффектив, неврозсимон бузилишлар редукцияси.

Қувватловчи даволанишга ва наркотикдан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

29

F15.20

Бошқа стимуляторлар суиистеъмоли натижасидаги наркомания, ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

100,0

100,0

6

6

Бромокриптин.

Антидепрессант лар: флувоксамин, амитриптилин.

Нейролептик лар: рисперидон.

Ноотроп лар: пирацетам, церебролизин.

Психотерапия: оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг, гештальт-терапия, трансакт анализ.

-

180-200 кун

Ремиссия стабилланиши.

Аффектив бузилишлар ва наркотикга патологик мойилликнинг бартараф этилиши. Ижтимоий реадаптация.

30

F17.2,

F17.3

Тамаки истеъмоли натижасидаги токсикомания,

абстиненция синдроми

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Кўкрак қафасининг

рентгеноскопияси.

ЭКГ.

Терапевт маслаҳати.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

1

1

1

1

Клонидин.

Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси.

Ноотроп лар: пирацетам, амино-фенил-мой кислотаси.

Транквилизатор лар: диазепам, феназепам, тофизопам.
Антидепрессант лар: амитриптилин, флувоксамин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Иглорефлексотерапия.

Психотерапия: суггестив, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал.

-

20-30 кун ва ундан кўпроқ

Уйқу бузилиши, аффектив, неврозсимон бузилишлар редукцияси. Қувватловчи даволанишга ва тамакидан ўзини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

31

F18.2,

F18.3

Буғланувчи – эритувчи моддалар истеъмоли натижасидаги токсикомания, абстиненция синдроми

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Юборилган суюқлик ва диурез ўзаро нисбатини назорат қилиш.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог

маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

100,0

100,0

1

1

1

1

1

1

1

1

Заҳарсизлантириш: натрий тиосульфати, магний сульфати 25%.

Транквилизатор лар: диазепам ёки феназепам.

Антидепрессант лар: амитриптилин ёки флувоксамин.

Нейролептик лар: галоперидол ёки трифлуоперазин, хлорпромазин ёки левомепромазин.

Антиконвульсант лар: карбамазепин.

Ноотроп лар: пирацетам. Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси, цианокобаламин.

Симптомати к таъсир этувчи моддалар: никетамид, аритмияга қарши препаратлар, спазмолитик воситалар (платифиллин), диуретик фуросемид, гепатопротекторлар.

Анальге тик воситалар: натрий метамизоли.

Н омедикаментоз

терапия: массаж.

Психотерапия: суггестив, мотивациялаштириш, рационал, хулқ-атвор психотерапияси.

10-20 кун ва ундан кўпроқ

-

Ўткир абстиненция бузилишлари-нинг тўлиқ бартараф этилиши.

Уйқу бузилиши, аффектив, неврозсимон бузилишлар редукцияси, хулқ-атвор коррекцияси.

Психоактив моддалардан узини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

32

F18.20

Буғланувчи – эритувчи моддалар истеъмоли натижасидаги токсикомания , ремиссия ҳолати

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

.

100,0

100,0

3

3

Транквилизатор лар: феназепам (уйқу бузилишларида). Антиконвульсантлар: карбамазепин.

Нейролептик лар: флуфеназин, хулқ-атвор бузилишлари устунлигида– галоперидол, хлорпромазин ёки левомепромазин.

Антидепрессант лар: амитриптилин ёки флувоксамин

Ноотроп лар: пирацетам. Витаминлар билан даволаш: тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбин кислотаси, никотин кислотаси витамин комплексларида ичига ичиш. Физиотерапия.

Психотерапия : оилавий, хулқ-атвор, мотивациялаштириш, рационал, гуруҳли, эмоционал-стресс, суггестив психотерапия, ижтимоий-психологик тренинг, рецидивга қарши тренинг.

-

90-100 кун ва ундан кўпроқ

Ремиссия стабилланиши.

Ижтимоий реадаптация.

33

F19

Наркотиклар ва бошқа психоактив моддалар бирга қўшилган суиистеъмоли натижасидаги руҳий ва хулқ-атвор бузилишлари (полинаркома-ния, асоратланган наркомания)

Қонни умумий текшириш.

Сийдикни умумий текшириш.

Қонда қанд даражасини аниқлаш.

Қонда жигар ферментлари

даражасини аниқлаш.

Қон зардобида қолдиқ азотни

аниқлаш.

Терапевт маслаҳати.

Невропатолог

маслаҳати.

100,0

100,0

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

кўрсатма

бўлганда

2

2

1

1

1

1

1

Даволаниш барча босқичларида психоактив моддалар комбинациясига боғлиқ бўлиб, наркологик ёрдам кўрсатиш даврида касалликнинг клиник кўринишида устун бўлган патологик ҳолатларни даволаш стандарти асосида ўтказилади.

60 кундан кам бўлмас-лиги керак

-

Ўткир абстиненция бузилишлари-нинг тўлиқ бартараф этилиши.

Уйқу бузилиши, аффектив, неврозсимон бузилишлар редукцияси, хулқ-атвор коррекцияси.

Психоактив моддалардан узини тийишга йўл-йўриқлар шаклланиши.

II. НАРКОЛОГИК БЕМОРЛАРНИ ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТАНДАРТИ

КХТ-10

Нозологи к

шакл

Реабилитаци я даври

Реабилитаци я

босқичи

Реабилитаци я чора-тадбирлари

Реабилитаци янинг ўртача давоми

Реабилитация

натижаларини баҳолаш мезонлари

Стационар

Поликлиника

1

F10- F19

Психоактив моддаларга тобеликнинг барча турлари, реабили- тация потенциали – паст ёки ўрта

Реабилитация- дан олдинги (тиклашга оид, ташҳис-

даволаш) давр


Ташҳис-даволаш чора-тадбирлари:

Наркологик касаллик диагностикаси (диагностика ва даволаш стандартига мувофиқ).

Абстиненция синдроми, соматик дисфункциялар, психоактив моддаларга патологик мойилликни дори-дармонлар билан тузатиш (диагностика ва даволаш стандартига мувофиқ).

Экспериментал-психологик текширувни ўтказиш.

Реабилитация потенциалини аниқлаш.

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Ахборий-маълумотли машғулотлар.

Индивидуал суггестив, мотивациялаштириш, рационал психотерапия.

Хулқ-атвор психотерапияси.

1-2 ҳафта

-

Психоактив моддаларга патологик мойиллик интенсивлиги-нинг пасайиши, кайфият нормаллашиши.Тиббий-ижтимоий реабилитация датурида қатнашишга мотивация шаклланиши.

2

F10 -

F19

Психоактив моддаларга тобеликнинг барча турлари, реабилита- ция потенциали – ўрта

Р еабилитация- нинг х усусий даври

Адаптация

босқичи

Реабилитация бўлимига кўчириш.

Стационар реабилитация бўлими билан шартнома тузиш.

Даволаш-реабилитация чора-тадбирлари:

Психоактив моддаларга патологик мойиллик ва бошқа бузилишларни дори-дармонлар билан даволашни давом эттириш (диагностика ва даволаш стандартига мувофиқ).

Беморнинг реабилитация бўлими шароити, иш мазмуни ва жадвалига адаптацияси бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш. Реабилитациянинг индивидуал режасини тузиш.

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Бемор ва унинг қариндошларига индивидуал равишда маслаҳат бериш.

Индивидуал суггестив, мотивациялаштириш, рационал психотерапияни давом эттириш. Хулқ-атвор психотерапияси (“муҳит билан даволаш”, “бандлик билан даволаш”).

Гуруҳли психотерапия.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Меҳнат билан даволаш (эҳтиётлашган меҳнат тартибида).

1-2 ҳафта

-

Беморнинг реабилитация бўлими шароитларига мослашиши.

Белгиланган тартибга риоя қилиш, терапевтик гуруҳлар ишларида ва меҳнатда фаол қатнашиш. Психоактив моддаларга мойилликга шикоятлар йўқлиги.

Интеграция босқичи

Даволаш-реабилитация чора-тадбирлари:

Психоактив моддаларга патологик мойилликни дори-дармонлар билан даволаш (кўрсатма бўлганда).

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

“Муҳит билан даволаш”.

“Бандлик билан даволаш”.

Гуруҳли психотерапия.

Ўз-ўзини бошқариш усулларига ўргатиш (мушак релаксацияси, аутотренинг, танага йўналтирилган психотерапия).

Ижтимоий-психологик тренинг (коммуникатив, ассертив, креатив, стрессга чидамлилик, муаммога йўналтирилган тренинглар). Рецидивга қарши тренинг.

Эмоционал-стресс психотерапияси (арт-терапия ва б.).

Когнитив- хулқ-атвор психотерапияси.

Гештальт-терапия.

Трансакт анализ.

Индивидуал психотерапия (бемор илтимосига кўра).

Ҳамкор тобелик кузатилаётган оила аъзолари билан ишлаш.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Меҳнат билан даволаш (тўлиқ ҳажмда).

Спорт-соғломлаштириш дастурлари.

Маданий-оқартув тадбирлар ва бўш вақтни ташкил этиш.

6-8 ҳафта

-

Руҳий ҳолат

нормаллашиши. Ички аъзолар функцияларининг компенсацияси.

Ўзининг касаллиги ва рецидив оқибатларига

тўғри баҳо бериш.

Психоактив моддалар истеъмолини тўҳтатишга турғун йўл-йўриқлар борлиги.

Психоактив моддаларга патологик мойилликнинг зўрайишига қарши кураш кўникмаларини ўзлаштирилиши.

Стабилизация босқичи

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Индивидуал маслаҳат бериш.

Гуруҳли психотерапия.

Рецидивга қарши тренинг.

Когнитив – хулқ-атвор психотерапияси.

Оилавий психотерапия ва ҳамкор тобелик кузатилаётган оила аъзолари психотерапияси.

Гештальт-терапия.

Трансакт анализ.

Амбулатор реабилитация дастурида қатнашишга мотивациялаштириш. Қувватловчи терапияни қабул қилишга мотивациялаштириш.

Ижтимоий ходим ёрдамини олишга мотивациялаштириш.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Меҳнат билан даволаш.

Спорт-соғломлаштириш дастурлари.

Маданий-оқартув терапия ва бўш вақтни ташкил этиш.

Якуний клиник-психологик текширув.

2-4 ҳафта

-

Норматив шахс ҳолати ва норматив қадр-қийматлар иерархияси мавжудлашуви.

Меҳнат фаолиятининг режалаштирилиши.

4

F10- F19

Психоактив моддаларга тобеликнинг барча турлари, реабилита- ция потенциали – юқори

Реабилитация- дан олдинги (тиклашга оид, ташҳис-

даволаш) давр


Ташҳис-даволаш чора-тадбирлари:

Наркологик касаллик диагностикаси (диагностика ва даволаш стандартига мувофиқ).

Абстиненция синдроми, соматик дисфункциялар, психоактив моддаларга патологик мойилликни дори-дармонлар билан тузатиш (диагностика ва даволаш стандартига мувофиқ).

Экспериментал-психологик текширувни ўтказиш.

Реабилитация потенциалини аниқлаш.

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Индивидуал суггестив, мотивациялаштириш, рационал психотерапия.

Хулқ-атвор психотерапияси.

1-2 ҳафта

1-2 ҳафта

Психоактив моддаларга патологик мойиллик интенсивлиги-нинг пасайиши, кайфият нормаллашиши.Тиббий-ижтимоий реабилитация дастурида қатнашишга мотивация шаклланиши.

2

F10 -

F19

Психоактив моддаларга тобеликнинг барча турлари, реабилита- ция потенциали – юқори

Р еабилитация- нинг х усусий даври

Адаптация

босқичи

Амбулатор реабилитация бўлими билан шартнома тузиш.

Даволаш-реабилитация чора-тадбирлари:

Психоактив моддаларга патологик мойиллик ва бошқа бузилишларни дори-дармонлар билан даволашни давом эттириш (диагностика ва даволаш стандартига мувофиқ).

Беморнинг амбулатор реабилитация бўлими шароити, иш мазмуни ва жадвалига адаптацияси бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш. Реабилитациянинг индивидуал режасини тузиш.

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Бемор ва унинг қариндошларига индивидуал равишда маслаҳат бериш.

Индивидуал суггестив, мотивациялаштириш, рационал психотерапияни давом эттириш. Хулқ-атвор психотерапияси (“муҳит билан даволаш”, “бандлик билан даволаш”).

Гуруҳли психотерапия.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Ижтимоий ходим маслаҳати.

-

1-2 ҳафта

Беморнинг диспансерга мунтазам равишда келиши, терапевтик гуруҳлар ишида фаол қатнашиши. Психоактив моддаларга патологик мойилликга шикоят йўқлиги.

Интеграция босқичи

Даволаш-реабилитация чора-тадбирлари:

Психоактив моддаларга патологик мойилликни дори-дармонлар билан даволаш (кўрсатма бўлганда).

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

“Муҳит билан даволаш”.

“Бандлик билан даволаш”.

Гуруҳли психотерапия.

Ўз-ўзини бошқариш усулларига ўргатиш (мушак релаксацияси, аутотренинг, танага йўналтирилган психотерапия).

Ижтимоий-психологик тренинг (коммуникатив, ассертив, креатив, стрессга чидамлилик, муаммога йўналтирилган тренинглар). Рецидивга қарши тренинг.

Эмоционал-стресс психотерапияси (арт-терапия ва б.).

Когнитив- хулқ-атвор психотерапияси.

Гештальт-терапия.

Трансакт анализ.

Индивидуал психотерапия (бемор илтимосига кўра).

Оилавий психотерапия.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Меҳнат билан даволаш (тўлиқ ҳажмда).

Спорт-соғломлаштириш дастурлари.

Маданий-оқартув тадбирлар ва бўш вақтни ташкил этиш.

-

8-10 ҳафта

Руҳий ҳолат

нормаллашиши. Ички аъзолар функцияларининг компенсацияси.

Ўзининг касаллиги ва рецидив оқибатларига

тўғри баҳо бериш.

Психоактив моддалар истеъмолини тўҳтатишга турғун йўл-йўриқлар борлиги.

Психоактив моддаларга патологик мойилликнинг зўрайишига қарши кураш кўникмаларини ўзлаштириш.

Стабилизация босқичи

Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Индивидуал маслаҳат бериш.

Гуруҳли психотерапия.

Рецидивга қарши тренинг.

Когнитив – хулқ-атвор психотерапияси.

Оилавий психотерапия ва ҳамкор тобелик кузатилаётган оила аъзолари психотерапияси.

Гештальт-терапия.

Трансакт анализ.

Амбулатор реабилитация дастурида қатнашишга мотивациялартириш.

Қувватловчи терапияни қабул қилишга мотивациялаштириш.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Меҳнат билан даволаш (тўлиқ ҳажмда).

Спорт-соғломлаштириш дастурлари.

Маданий-оқартув тадбирлар ва бўш вақтни ташкил этиш.

Бемор томонидан билдирилган аниқ муаммолар бўйича ижтимоий иш олиб бориш.

Якуний клиник-психологик текширув.

-

12 ҳафта

Норматив шахс ҳолати ва норматив қадр-қийматлар иерархияси мавжудлашуви.

Меҳнат фаолиятининг режалаштирилиши.

3

F10 -

F19

Психоактив моддаларга тобеликнинг барча турлари, реабилита- ция потенциали – ўрта,

юқори

Реабилитация-дан кейинги (профилактик, рецидивга қарши) давр


Психолого-психотерапевтик чора-тадбирлар:

Индивидуал маслаҳат бериш.

Гуруҳли психотерапия.

Рецидивга қарши тренинг.

Когнитив – хулқ-атвор психотерапияси.

Оилавий психотерапия ва ҳамкор тобелик кузатилаётган оила аъзолари психотерапияси.

Гештальт-терапия.

Трансакт анализ.

Ижтимоий чора-тадбирлар:

Ижтимоий ходим маслаҳати.

Фаолиятни режалаштиришда ёрдам бериш.

Атрофдагилар билан муносабат ўрнатишида ёрдам бериш.

Ишга жойлаштиришда ёрдам бериш. Уй-жой қидиришида ёрдам бериш. Бўш вақтни ташкил қилишида ёрдам бериш.

Оилавий бюджет тақсимланишида ёрдам бериш.

Уй хўжалиги олиб боришида ёрдам бериш.

Маиший муаммолар бўйича ёрдам бериш.

Ҳуқуқий маслаҳат олишида ёрдам бериш.

Спорт-соғломлаштириш дастурлари.

Ҳамкор тобелик кузатилаётган оила аъзолари билан ишлаш.

Ёрдамчи ижтимоий-меҳнат технологиялари:

Ишлаб чиқаришга оид бўлинмалар (дурадгорлик, слесарлик, тикув устахоналари ва б.)

Қишлоқ хўжаликга оид бўлинмалар (иссиқхона, боғдаги хўжалик, полиз участкаси).

Чорвачиликка оид бўлинмалар.

-

6-12 ҳафта

Ремиссия стабилланиши.

Тўлиқ ижтимоий адаптация.

Ўз-ўзини моддий таъминлаш.

Изоҳ: Стационар шароитида тиббий-ижтимоий реабилитация умумий давомлилиги 3 ойдан кам бўлмаслиги керак, ундан кейин беморлар реабилитацияни амбулатория шароитида давом эттирадилар.

Амбулатория шароитида тиббий-ижтимоий реабилитация умумий давомлилиги 6 ойдан кам бўлмаслиги керак.

1-илова

НАРКОМАНИЯГА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРНИНГ РЕАБИЛИТАЦИОН ПОТЕНЦИАЛ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ШКАЛАСИ

БЛОК - ПРЕМОРБИД

I БЛОК - ПРЕМОРБИД

Баллар

Тўғри қатордаги ирсият (она, ота, опа/сингил, ака/ука)

Ирсият оғирлашмаган

Ирсият оғирлашган:

алкоголизм, наркомания билан

руҳий касалликлар билан

5

-2

- 2

Юқорига йўналган қатордаги ирсият

Ирсият оғирлашмаган

Ирсият оғирлашган:

алкоголизм, наркомания билан

руҳий касалликлар билан

3

-1

- 1

Тарбия шароитлари

Тўлиқ оилада

Фақат она тарбияси

Фақат ота тарбияси

Қариндошлар оиласида

Асраб олинган оилада

Болалар уйида

5

2

2

1

-1

-2

Оила моддий ҳолати

Яхши

Ўрта

Ёмон

4

3

1

Ота-она орасидаги муносабат

Бир текис (яхши, қониқарли)

Нотекис ( даврий жанжаллар)

Доимий жанжаллар

4

2

- 1

Жисмоний ривожланиш

Норма

Орқада қолиш

Патология

5

3

-1

Соматик касалликлар оғирлиги

Енгил

Ўрта

Оғир

(касаллик оғирлиги ҳаётга хавф борлиги, ногиронлик, стационарда узоқ вақт давомида даволаш)

4

2

-1

Руҳий ривожланиш

Норма

Орқада қолиш

Патология

5

3

-1

Руҳий девиациялар

Йўқ

Характер акцентуацияси

Невротик шахс

Психопатия

4

0

-1

- 2

Хулқ-атвор хусусиятлари

Норма

Девиант хулқ-атвор

Делинквент хулқ-атвор

5

0

- 1

Психоактив моддалар суиистемоли бошлагунча маълумот даражаси

Олий

Ўрта

Тўлмаган ўрта

7-8 синф

5-6 синф

4 синф ва ундан камроқ

5

4

3

2

1

-1

Мактабдаги ўзлаштириш

Аъло ва яхши

Яхши

Қониқарли

Қониқарсиз

5

4

3

- 1

Қизиқишлар турғунлиги

Турғун

Хусусиятсиз

Нотурғун

4

3

1

Меҳнатга муносабат

Ижобий

Нотурғун

Салбий

4

2

-1

Касб борлиги

Бор

Қисман олинган

Йўқ

4

2

-1

Жамоатга қарши ҳаракатлар

Бўлмаган

Бўлган

4

- 1

Сексуал доира

Норма

Потенция пасайиши

Либидо пасайиши

Импотенция

Фригидлик

Перверсиялар

4

1

1

-1

-1

- 2

Алкогол истеъмоли

Айрим ҳолларда

Ўртача

Тез-тез (ҳафтада 1-2 маротаба)

Тобелик

4

3

0

- 1

II БЛОК – КАСАЛЛИКНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Баллар

Психоактив моддаларни биринчи қабул қилинишидаги ёши

20 ёш ва ундан каттароқ

18-19 ёш

16-17 ёш

12-15 ёш

4

3

1

-1

Касаллик давомлилиги

6 ойгача

1 йилгача

1 йилдан 3 йилгача

3 йилдан кўпроқ

5

4

0

-1

Тобелик синдроми бочқичи (КХТ-10 бўйича)

Бошланғич (биринчи) босқич

Ўрта (иккинчи) босқич

Охирги (учинчи) босқич

-1

-2

- 3

Наркотик қабул қилиш усули

Бурун ичига, чекиш, оғиз ичига

Мушак ичига ёки тери остига

Томир ичига

-1

-2

-3

Наркотик билан бошқа психоактив моддалар бир пайтда суиистеъмол этилиши

Йўқ

Каннабиноидлар

Психостимуляторлар

Галлюциногенлар

Транквилизаторлар

4

0

-1

-1

- 1

Ремиссия ҳолатида психоактив моддаларга патологик мойилликнинг тури (реабилитация босқичларида)

Суст

Даврий ёпишқоқ

Даврий компульсив

Доимий

2

-1

-2

-3

Абстинент синдром оғирлиги

Енгил

Ўрта

Оғир

0

-1

-2

Психоактив моддалар кўп миқдорида қабул қилинганлик натижасидаги оғир, ҳаётга хавфли ҳолат

Бўлмаган

1 марта бўлган

Кўп марта бўлган

4

-1

- 2

Суиқасдга интилиш

Йўқ

Суиқасд фиклари

Суиқасд ҳаракатлари

4

-1

-2

Суиқасд интилишлари кузатиладиган ҳолатлар

Абстинент синдром ҳолатида

Мастлик ҳолатида

Ремиссияда

-1

-2

- 3

Ремиссиялар

Спонтан

Терапевтик

Мажбурий

Йўқ

4

3

1

-3

Психоактив моддалар суиистеъмоли даврида пайдо бўлган касалликлар

Йўқ

Бош мия жароҳатланиши

Захм касаллиги

Гепатит

Бошқа

ОИВ-инфекция

4

0

-1

-1

-1

- 3

Наркомания касаллиги жараёнида алкогол истеъмоли

Ўртача

Маиший ичкиликбозлик

Алкоголга тобелик

Наркотиклар билан бирга комбинациялаш

4

1

-2

- 2

Касаллик жараёнида пайдо бўлган психопатологик ўзгаришлар

Йўқ

Эмоционал бузилишлар (депрессия, дистимия)

Астеник (неврастеник) синдром

Хулқ-атвор бузилишлари (психопатия декомпенсацияси, психопатсимон хулқ-атвор)

4

-1

-1

- 2

Жинсий фаоллик

Норма

Потенциянинг пасайиши

Либидо пасайиши

Импотенция (фригидлиқ)

Перверсиялар

4

1

1

-1

- 2

Сексуал алоқалар

Мунтазам равишда

Камдан-кам

Йўқ

4

2

-1

Касалликга танқид

Сақланган

Қисман сақланган

Йўқ

4

1

- 3

Даволаш-реабилитация жараёнида қатнашишга розилик

Ихтиёрий

Ихтиёр-мажбурий

Ихтиёрий эмас

4

0

-3

Ихтиёрий розилик мотивлари

Ривожланиш мотивлари

Фақат ташқи вазиятга боғланган мотивлар

3

1

III БЛОК – ИЖТИМОИЙ ҲОЛАТ ВА ИЖТИМОИЙ ОҚИБАТЛАР ХУСУСИЯТЛАРИ

Баллар

Оилавий ҳолат

Уйланган/турмушга чиққан

Бирга яшаш (доимий)

Уйланмаган/турмушга чиқмаган

3

2

1

Яшаш жойи

Ота-она оиласида

Эр/хотин оиласида

Ўз оиласида

Ёлғиз

3

2

1

- 1

Эр/хотин, бирга яшовчи эркак/аёл

Наркотиклар истеъмол қилмайди

Наркоманияга чалинган (ремиссия)

Наркотиклар истеъмол қилади

4

-1

- 3

Оилавий муносабатлар

Нормаллашган

Тарангли

Ўртача жанжалли

Кучли жанжалли

4

1

-1

- 2

Маълумот

Олий

Тўлмаган олий

Ўрта-техник

Ўрта

Тўлмаган ўрта

Бошланғич

5

4

3

2

1

-1

Меҳнат ҳолати

Ишлайди ёки ўқийди

Академик отпускада

Ишламайди ва ўқимайди

4

0

-3

Судланганлик, қонунбузарликлар

Йўқ

Жиноий жавобгарликка жалб қилинган (ахлоқ муассасасига йўналтирмаган)

1 марта жазоланган

2 марта ва ундан ортиқ жазоланган

4

-1

-2

- 3

Ижтимоий қизиқишлар доираси

Юқори (хилма-хил)

Ўрта (бир хил)

Паст

4

2

0

Психоактив моддалар истеъмолига қариндошлар муносабати

Фаол қарши ҳаракат

Маъқулламаган

Бефарқли

4

2

0

Касбий кўникмалар ва қизиқишлар

Сақланган

Қисман йўқотилган

Йўқотилган

4

1

- 1

Иш ва ўқишга муносабат

Ижобий

Фаол

Бефарқ

Салбий

4

3

-1

-2

IV БЛОК – ШАХС ЎЗГАРИШЛАРИ (касаллик жараёнида ривожланган)

Баллар

Одоб-ахлоқий бузилишлар

Йўқ

Енгил

Ўрта

Оғир

4

-1

-2

-3

Ақл-хотира бузилишлари

Йўқ

Енгил

Ўрта

Оғир

4

-1

-2

- 3

Эмоционал бузилишлар

Йўқ

Енгил

Ўрта

Оғир

4

-1

-2

-3

Социофобия

Йўқ

Яққол

4

-1

Шахс деградацияси

Йўқ

Енгил

Ўрта

Оғир

4

-1

-2

- 3

ТАШҲИС

Мононаркомания

Полинаркомания

Наркомания + алкоголизм

Наркомания + руҳий касаллик

- 1

- 2

- 2

- 2

Реабилитацион потенциал даражасини баҳолаш учун барча тўрт блоклар бўйича баллар алгебраик йиғиндиси ( «+» ва «-» ҳисобга олган ҳолда) ҳисобланади. Юқори реабилитацион потенциалдаги беморлар максимал балли 110 бўлиб, ўртача 83 баллар (± 6) тўплайдилар. Ўрта реабилитацион потенциалдаги беморлар – 62 (± 10), паст реабилитацион потенциалдаги беморлар - 45 (± 10) баллар тўплайдилар.

2-илова

“МУҲИТ БИЛАН ДАВОЛАШ”НИ ТАШКИЛ ЭТУВЧИ ҚИСМЛАРИ"

“Муҳит билан даволаш”ни ташкил этувчи қисмлари

1

Пациент ва бўлим орасидаги психотерапевтик контракт (шартнома)

2

Пациент ва тиббий ходимлар бажаришлари шарт бўлган ҳамкорликдаги ишлаш қоидалари

3

Беморлар босқичма-босқич соғломтирувчи фаоллигини ташкил этиш, уларни бир босқичдан кейинги босқичга ўтказиш тизими (зачётлар)

4

Маросимлар:

умумий ва гуруҳли йиғилишлар

янги пациентларни қабул қилиш маросими

пациентнинг “иерархик поғоналар”га силжиши (дастур ишининг босқичлари, “поғоналари”га мувофиқ)

тартибий чекловлар қўллаш

рағбатлантириш ва жазолаш тизими

5

Тиббий ходимлар ва пациентлар орасидаги шериклик тизими, пациентлар ва даволаш жараёнини демократик услублар асосида бошқариш, биргаликда қарорлар қабул қилиш

6

Стационардаги терапевтик коллектив ва пациентлар бирлигини шакллантириш

7

Пациентлар ҳар хил психотерапевтик гуруҳларга ва бўлимнинг умумий терапевтик уюшмасига албатта киритилиши

8

Беморлар ўз-ўзини бошқариши

9

Беморлар хулқ-атворини балларда баҳолаш

10

Пациентларни гигиена тартиби ва кун тартибига асосланган соғлом турмуш тарзи талабларига йўналтириш

11

Никотинга қарши тартиб

12

Мустақил билим орттириш (махсус адабиётлар ўқиш)

13

Ўз - ўзини анализ қилиш ва тарбиялаш (таржимаи ҳол ёзиш, кундалик дафтар олиб бориш)

3-илова

СТАЦИОНАР РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРИНИНГ БИР КУНЛИК ТАХМИНИЙ РЕЖАСИ

6.30 Навбатчиларнинг уйқудан туриши

7.00 Умумий уйқудан туриш

7.00-7.30 Эрталабки ювиниш-тараниш, кўрпа-ёстиқни йиғиш

7.30 Эрталабки бадан тарбияси

8.00-8.30 Эрталабки овқат

8.30-9.00 Овқатхонани йиғиштириш

9.00-10.0 ЭРТАЛАБКИ ЙИҒИЛИШ

10.00-11.00 Шифокор билан суҳбат (кўрсатма бўлганда – даволаш чоралари)

11.00-12.30 Ижтимоий-психологик тренинг

12.30-13.00 Тушликка тайёргарлик

13.00-13.45 Тушлик

13.45-14.00 Овқатхонани йиғиштириш

14.00-16.00 Терапевтик гуруҳ

16.00-17.00 Даволаш физкультураси, физиотерапия

17.00-17.30 Ахборот-маълумотлар машғулотлари

17.30-18.00 Кечки овқатга тайёргарлик

18.00-19.00 Кечки овқат

19.00-19.30 Овқатхонани йиғиштириш

19.30-20.45 Спорт машғулотлари, маданий-оқартув тадбирлар

20.45-21.00 Кечки йиғилишга тайёргарлик

21.00-22.00 КЕЧҚУРУНГИ ЙИҒИЛИШ

22.00-23.00 Бўш вақт, “уй топшириғини” бажариш

23.00 Тунги уйқу

Беморлар қариндошлари билан гуруҳда ёки индивидуал равишда ишлаш (эрталабки ёки кечқурунги вақтда).

4-илова

КУНДУЗГИ СТАЦИОНАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРИНИНГ БИР КУНЛИК ТАХМИНИЙ РЕЖАСИ

9.00-10.00 Терапевтик уюшма эрталабки учрашуви

10.00-11.00 Шифокор билан суҳбат (кўрсатма бўлганда – даволаш чоралари)

12.30-14.00 Терапевтик гуруҳ

14.00-15.00 Физиотерапия, дори-дармонларни қабул қилиш

15.00-16.30 Индивидуал топшириқ ("уйга топшириқ), спорт машғулотлари, маданий-оқартув тадбирлар

Беморлар қариндошлари билан гуруҳда ёки индивидуал равишда ишлаш (эрталабки ёки кечқурунги вақтда).

5-илова

АМБУЛАТОР РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРИНИНГ БИР КУНЛИК ТАХМИНИЙ РЕЖАСИ

ЭРТАЛАБКИ ҚАБУЛ ( 9.00 дан 11.00гача) ёки

КЕЧҚУРУНГИ ҚАБУЛ (16.00 дан 18.00гача)

9.00-10.00 (16.00-17.00) Шифокор билан суҳбат (кўрсатма бўлганда – даволаш чоралари)

10.00-11.00 (17.00-18.00) Психотерапевт ёки тиббий психолог, ижтимоий ходим билан гуруҳда ёки индивидуал равишда ишлаш.

Беморлар қариндошлари билан гуруҳда ёки индивидуал равишда ишлаш (эрталабки ёки кечқурунги вақтда).

6-илова

АМБУЛАТОР ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАВРИДА БЕМОРЛАР КЕЛИБ КЎРИНИШ ТЕЗЛИГИ

Реабилитаци я босқичи

Босқич давомийлиги

Келиб кўриниш тезлиги

Келиб кўринишлар сони

Адаптацион

1- 2 ой

Ҳафтада 3 марта

6

Интеграцион

2-2,5 ой

Ҳафтада 2 марта

4-6

Стабилизацион

3 ой

Биринчи 2 ой – ҳафтада 1-2 марта, кейинги 1 ой – 2 ҳафтада 1 марта

8-16

2-4

7-илова

“ПСИХОАКТИВ МОДДАЛАРГА ТОБЕЛИКДАГИ БЕМОРЛАР ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ” СТАНДАРТИНИНГ МОНИТОРИНГИ

ДПМ номи:____________________________________________________

Бемор Ф.И.Ш. _________________________________________________

Эркак /аёл жинси_______________________________________________

Бемор ёши ____________________________________________________

Ташҳис:

асосий_________________________________________________________

йўлдош________________________________________________________

Реабилитацион потенциал даражаси: _______________________________

Реабилитация давомийлиги (ой):

стационар______________________________________________________

амбулатория____________________________________________________

Реабилитация дастурининг қайси босқичлари якунланди:

адаптацион_____________________________________________________

интеграцион____________________________________________________

стабилизацион__________________________________________________

Қачондан бери реабилитациядан сўнгги даврда (санаси): ______________

Тиббий хизматлар рўйхати:_______________________________________

Фармакотерапия турлари:_________________________________________

Даволаш номедикаментоз усуллари:

физиотерапия___________________________________________________

рефлексотерапия ва б.____________________________________________

Қўлланилган психотерапия йўналишлари ва усуллари:

индивидуал ____________________________________________________

гуруҳли________________________________________________________

оилавий________________________________________________________

Қўлланилган меҳнат терапияси йўналишлари:________________________

Бўш вақтда ўтказиладиган тадбирлар:_______________________________

Ремиссиянинг давомийлиги:

3 ойгача_______________________________________________________

4-6 ой_________________________________________________________

7-9 ой_________________________________________________________

10-12 ой_______________________________________________________

1 йилдан ортиқ________________________________________________________

8-илова

СТАЦИОНАР ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҲАҚИДА ҲИСОБОТ
(йилда 1 марта тўлдирилади)

Сана «______»____________

К ўрсаткичлар номи

Беморлар сони

1.

Реабилитация дастурига киритилган беморлар сони:

1.1

Эркаклар

1.2

Аёллар

2.

Реабилитация дастурини якунлаган беморлар сони:

2.1

Эркаклар

2.2

Аёллар

3.

Реабилитация дастурини якунлаган беморлар ёши:

3.1

15-20 ёш


3.2

21-30 ёш

3.3

31-40 ёш

3.4

40 ёшдан катталар

4.

Реабилитацион потенциал:

4.1

Юқори

4.2

Ўрта

4.3

Паст

5.

Реабилитация дастурининг қайси бос қичлари якунланди:

5.1

Адаптацион

5.2

Интеграцион

5.3

Стабилизацион

6.

Амбулатория шароитида реабилитацияни давом эттирувчилар сони:

7.

Қувватловчи фармакотерапияни олувчилар сони:

7.1

Налтрексон

7.2

Психофармакотерапия

7.3

Симптоматик даволаш

8.

Номедикаментоз терапия турлари ни олувчилар сони:

8.1

Физиотерапия

8.2

Психотерапия:

8.2.1

Индивидуал

8.2.2

Гуруҳли

8.2.3

Оилавий

9.

Ремиссиянинг давомийлиги:

9.1

3 ойгача

9.2

4-6 ой

9.3

7-9 ой

9.4

10-12 ой

9.5

1 йилдан ортиқ

10.

Ремиссиянинг тур ғунлиги:

10.1

Турғун

10.2

Нотурғун

10.3

Рецидив

11.

Ремиссия даврида ижтимоий ҳаётга адаптацияси:

11.1

Юқори

11.2

Ўрта

11.3

Паст

12.

Психологик адаптация даражаси:

12.1

Юқори

12.2

Ўрта

12.3

Паст

13.

Реабилитация дастуридан чи қариб юборилган беморлар сони:

13.1

Хулқ-атвор бузилишига боғлиқ

13.2

Реабилитация давом эттиришидан бош тортишига боғлик

13.3

Оилавий аҳволга боғлиқ

13.4

Бошқа сабабда

9-илова

АМБУЛАТОР ТИББИЙ-ИЖТИМОИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҲАҚИДА ҲИСОБОТ
(йилда 1 марта тўлдирилади)

Сана «______»____________

К ўрсаткичлар номи

Беморлар сони

1.

Реабилитация дастурига киритилган беморлар сони:

1.1

Эркаклар

1.2

Аёллар

2.

Реабилитация дастурини якунлаган беморлар сони:

2.1

Эркаклар

2.2

Аёллар

3.

Реабилитация дастурини якунлаган беморлар ёши:

3.1

15-20 ёш


3.2

21-30 ёш

3.3

31-40 ёш

3.4

40 ёшдан катталар

4.

Реабилитацион потенциал:

4.1

Юқори

4.2

Ўрта

4.3

Паст

5.

Реабилитация дастурининг қайси бос қичлари якунланди:

5.1

Адаптацион

5.2

Интеграцион

5.3

Стабилизацион

6.

Реабилитациядан кейинги даврдаги беморлар сони

7.

Қувватловчи фармакотерапияни олувчилар сони:

7.1

Налтрексон

7.2

Психофармакотерапия

7.3

Симптоматик даволаш

8.

Номедикаментоз терапия турлари ни олувчилар сони:

8.1

Физиотерапия

8.2

Психотерапия:

8.2.1

Индивидуал

8.2.2

Гуруҳли

8.2.3

Оилавий

9.

Ремиссиянинг давомийлиги:

9.1

3 ойгача

9.2

4-6 ой

9.3

7-9 ой

9.4

10-12 ой

9.5

1 йилдан ортиқ

10.

Ремиссиянинг тур ғунлиги:

10.1

Турғун

10.2

Нотурғун

10.3

Рецидив

11.

Ремиссия даврида ижтимоий ҳаётга адаптацияси:

11.1

Юқори

11.2

Ўрта

11.3

Паст

12.

Психологик адаптация даражаси:

12.1

Юқори

12.2

Ўрта

12.3

Паст

13.

Реабилитация дастуридан чи қариб юборилган беморлар сони:

13.1

Хулқ-атвор бузилишига боғлиқ

13.2

Реабилитация давом эттиришидан бош тортишига боғлик

13.3

Оилавий аҳволга боғлиқ

13.4

Бошқа сабабда