UZ RU

Аллергик касаллик бўйича диагностика ва даволаш стандартлари

Ўзбекистон Республикаси

Соғлиқни сақлаш вазирининг

2014 йил “_____”___________

_____ - сонли буйруғига илова

Аллергик касаллик бўйича диагностика ва даволаш стандартлари

п/п

МКБ-Х Нозологик- шакли Ташхислашдаги тахлиллар % зарур текши-рувлар Текши-рувлар сони Даво муолажалари Кузатув муддати Бахолаш мезонлари
Стацио- нар Поликли-ника
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Шифр МКБ- J30 Аллергик ринит Лаборатор текширувлар Клиник:
 • Умуми қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • Умумий IgЕ миқдорини аниқлаш –кўрсатма бўлганда.*
 • атопик аллергенлар билан тери синамаси (prick, скарифи (prick, скарификацион-касаллик тинч даврида). Функционал
 • . Бурун ёндош бўшлиқлари рентгенографияси –кўрсатма бўлганда.
 • .Консультация.
 • Аллерголог.
 • Отоларинголог кўрсатмага кўра.

100

100

50

50

50

100

50

1

1

1

1

1

1

1

Консерватив
 • .2- авлод антигистамин препаратлари.
 • .Мембранастабилловчи таъсирга эга препарат:
 • Кромогликат кислота унумлари препаратлари.
 • Таьсири паст ёки таьсири бўлмаганда топик глюкокортикостероидлар. Қўлланиш дозаси индивидуал равишда белгиланади.
 • Агар қарши кўрсатма бўлмаса АСИТ -аллергенспецифик иммунотерапия.*
10 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганда бутун ҳаёти давомида кузатилади Базис терапия фонида касаллик хуружларини йўқолиши
2 Шифр МКБ- J45 Бронхи- ал астма Лаборатор текширувлар
  Клиник:
 • Умуми қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • Қон биокимёвий текшируви
 • (умумий билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансферазы,-АСТ, глюкоза).
 • Балғам текшируви.
 • Балғамни бактериологик экиш ва антибиотикка сезгирлигини текшириш (кўрсатма бўлганда).
 • Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион).-касаллик тинч даврида.
 • Умумий IgЕ миқдорини аниқлаш –кўрсатма бўлганда.*
 • Функционал.
 • Кўкрак қафаси рентгенографияси.
 • Бурун ёндош бўшлиқлари рентгенографияси.
 • Даво муолажасидан олдин ва кейин ФВД текшируви.
 • ЭКГ-электрокардиография.
 • Консультация.
 • Аллерголог.
 • Отоларинголог- кўрсатмага кўра.
100

100

100

100

50

50

50

100

50

100

100

100

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Консерватив
 • Симпатомиметиклар:
 • қисқа таьсирли β2 агонистлар:

 • Метилксантинлар.
 • Холинолитиклар.
 • Тизимли яллиғланишга қарши даво глюкокортикостероидлар.
 • Ингаляцион глюкокортикостероидлар.
 • Семиз хужайраларни мембранастабилловчи таьсирга эга антигистамин дори воситалари.
 • Муколитиклар- касаллик оғирлигига қараб.
 • Лейкотриен рецепторлари антагонистлари.
 • Агар қарши кўрсатма бўлмаса АСИТ-аллергенспецифик иммунотерапия.*
10-12 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганда бутун ҳаёти давомида кузатилади. Базис терапия фонида касаллик хуружларини йўқолиши.
3 Шифр МКБ- L20 Атопик дерматит Лаборатор текширувлар Клиник:
 • Умумий қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • . Қоннинг биохимик тахлили(билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, С реактив оқсил-СРО, глюкоза).
 • Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида).
 • Функционал.
 • Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси-кўрсатмага кўра
 • Электрокардиография
 • (ЭКГ).
 • Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ – кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар.
 • Аллерголог.
 • Дерматолог- кўрсатмага кўра.
100

100

100

50

50

100

50

100

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Босқичма-босқич даво.

1-босқич -сабабчи аллергенлар элиминацияси: индивидуал гипоаллергик пархез ва сақловчи тартиблари.

2-босқич : 3-10 кун давомида касалликни ўткир даврдан назоратга ўтказиш

 • 1-авлод антигистамин дори воситалари;
 • Тизимли яллиғланишга қарши даво ГКС билан;
 • (теридаги жараён оғирлиги ва тарқоқлигига қараб).

  3-босқич-базис терапия:

 • 2- авлод антигистамин дори воситалари;
 • Семиз хужайра мембранаси стабилизаторлари: (3 ойдан кам бўлмаган даврда 6-12-24 ойгача).
 • Топик ГКС-глюкокортикостероидлар турли активликдаги атопик дерматит оғирлик даражасига кўра берилади
 • 4-босқич касаллик клиник ремиссияга туширилгандан сўнг АСИТ-аллергенспецифик иммунотерапия ўтказилади

 • Антибактериал терапия: терида йирингли асоратлар пиодермия кузатилганида антибактериал терапия курси ўтказилади.
10 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганида хаёт охиригача Базис даво фонида касаллик белгилари йўқолиши.
4 Шифр МКБ- L50 Қавар-чиқлар Лаборатор тахлиллар Клиник:
 • Умумий қон тахлили.
 • Умумий пешоб тахлили.
 • Қоннинг биохимик тахлили(билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, С реактив оқсил-СРО, глюкоза).
 • Копрограмма- кўрсатмага кўра.
 • Умумий IgЕ миқдорини аниқлаш кўрсатмага кўра.*
 • Аллергенлар билан тери синамалари (prick, скарификацион касаллик тинч даврида).
 • Тестлар: совуқдан (Дункан тест), иссиқдан, жгут билан.
 • Лейкоцитлар эмиграциясининг тормозланиш тестини дори воситалар билан In vivo ўтказиш.*
 • Функционал
 • Бурун ёндош бўшлиқлари ва кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенографияси -кўрсатмага кўра.
 • Электрокардиография
 • ( ЭКГ).
 • Қорин бўшлиғи аъзоларининг УТТ- кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар
 • Аллерголог
 • Дерматолог – кўрсатмага кўра.
 • Гастроэнтеролог – кўрсатмага кўра.
100

100

100

50

50

50

50

50

50

100

50

100

50

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Консерватив
 • 1-авлод антигистамин дори воситалари парентерал
 • Таъсирсиз холларда тизимли таъсирга эга ГКС:
 • 2-авлод антигистамин дори воситалари
 • Семиз хужайра мембранасини стабилловчи антигистамин дори воситалари қўллаш эхтимоли бор:
 • АСИТ –аллергенспецифик иммунотерапия қарши кўрсатмалар бўлмаган холларда.
10 кун 5 йил. Касаллик зўрайиб борганда хаёт охиригача Қаварчиқли тошмалар бартараф бўлиши.
5 Шифр МКБ- L51.2 Токсик эпи дермал нек- ролиз ( Лайелла синдроми). Лаборатор тахлиллар
 • Қоннинг кенгайтирилган тахлили хар хафтада беморнинг ахволи яхшилангунча, кейинчалик - заруратда.
 • Коагулограмма: III-IV оғирлик даражасида динамикада.
 • Қоннинг биохимик тахлили(умумий оқсил ва оқсил фракцияси, креатинин,билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, фибриноген, С реактив
 • оқсил-СРО, глюкоза, КИМ кислота ишқор мухити).
 • Умумий пешоб тахлили хар хафтада беморнинг ахволи яхшилангунча.
 • Балғам бактериологик тахлили.
 • КИМ (кислота-ишқорий мухит) ИВЛ ўтказилганда (кўрсатмага кўра) .
 • Функционал
 • Электрокардиография-ЭКГ.
 • Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ- кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар
 • Аллерголог.
 • Дерматолог.
 • Стоматолог.
100

100

100

100

100

50

100

50

100

50

50

2-5

1-2

1-2

2-5

1

1

1-2

1

1

1

1

Консерватив:
 • ГКС-глюкокортикостероидлар:
 • Дезинтоксикацион терапия; (электролитлар, тузли эритмалар).
 • .Симптоматик терапия:
 • Антигистамин дори воситалари.
 • Антикоагулянтлар.
 • Дезагрегантлар.
 • Юрак гликозидлари.
 • Седатив воситалар.
 • Вазопрессор аминлар (гемодинамика бузилишида).
 • Антибактериал терапия –фармакологик анамнез ва бактериологик тахлиллар натижаларига кўра кенг таъсир спектрли антибиотиклар қўллаш.
 • Пенициллин гурухи антибиотикларини қўллаш қатъиян тақиқланади.
 • Дисбакетриоз коррекцияси (эубиотиклар).
14-30 кунгача 5 йил. Тўлиқ тузалиш ёки мехнатга лаёқатликнинг тикланиши.
6 Шифр МКБ- Т78,2 Анафилак- тик шок Лаборатор тахлиллар
 • Қон клиник тахлили
 • Коагулограмма:
 • III-IVоғирлик даражасида – динамикада ( кўрсатмага кўра).
 • Биохимик қон тахлили ( билирубин, аланинтрансфераза-АЛТ, аспартаттрансфераза- АСТ, фибриноген, глюкоза).
 • Пешоб умумий тахлили.
 • Функционал
 • Электрокардиография-ЭКГ.
 • Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ – кўрсатмага кўра.
 • Консультациялар
 • Аллерголог.
 • Реаниматолог (кўрсатмага кўра).
100

50

100

100

100

50

100

50

1

1

1

1

1

1

1

1

Консерватив:
 • Гумон қилинган медикамент-аллерген юборилишини тўхтатиш.
 • Имкон бўлса дори воситаси юборилган жойидан юқорида жгут боғланиши ёки ушбу жойнинг 0,1 % адреналин эритмаси 4-5 мл физиологик эритма билан санчиб чиқиш.
 • ГКС-глюкокортикостероидлар:
 • Преднизолон 90-120 мг ёки дексаметазон 8-32 мг томир ичига секинлик билан ёки томчилаб
 • Систолик артериал қон босими 90 мм.сим.уст. юқори бўлганида антигистамин воситалар юборилиши мумкин
 • Плазмаўрнини босувчи воситалар томир ичига секинлик билан ёки томчилаб юборилади.
 • Бронхообструктив синдром белгиларида -аминофиллин 2,4%-5 мл томир ичига физиологик эритмада.
 • Оксигенация.
 • КИМ коррекцияси.
 • Ўткир нафас етишмовчилиги давоси, бемор ИВЛ аппаратига ўтказилади ва бемор реанимация бўлимига ўтказилади.
1 кундан 10 суткача. 5 йил. Тўлиқ тузалиш ёки мехнатга лаёқатлиги тикланиши.

Изох:*-Республика Илмий-Ихтисослашган Аллергологик Марказида ўтказилади.