UZ RU

Тошкент Врачлар Малакасини Ошириш Институтининг 2012-2013 ўқув йилида врачлар малакасини ошириш циклларининг календар режаси

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ

ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ

ИНСТИТУТИ

ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ

ЦИКЛЛАРИНИНГ 2012 - 2013 ЎҚУВ ЙИЛИНИНГ

КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

ТОШКЕНТ – 2012

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ

В А З И Р Л И Г И

Соғлиқни сақлаш Вазири

____________ проф. А.И.ИКРАМОВ

2012 йил____”__________________

ТОШКЕНТ ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ

ИНСТИТУТИНИНГ 2012 - 2013 ЎҚУВ ЙИЛИДА

ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ

ЦИКЛЛАРИНИНГ

К А Л Е Н Д А Р Р Е Ж А С И

ТОШКЕНТ - 2012

,,КИРИТИЛДИ“

ТВМОИ ректори

проф. Д.М.Сабиров ________________________

,,КЕЛИШИЛДИ”

Вазирнинг биринчи муовини

проф. А.В.Алимов ________________________

Кадрлар ва ўқув юртлари

Бош бошқармасининг бошлиғи

проф. Ш.Э.Атаханов _________________________

АХБОРОТ УЧУН

Институт ректори Джурабой Марифбаевич

тиббиёт фанлари доктори, Сабиров

профессор Тел. 268-17-44

Ўқув ишлари бўйича Хабибулла Атауллаевич

проректор Акилов

тиббиёт фанлари доктори, Тел. 268-29-10

профессор

Илмий ишлар бўйича Абдумалик Нигматович

проректор Арипов

тиббиёт фанлари доктори, Тел. 268-25-49

профессор

Ўқув-услубий бўлимининг Флора Фуатовна

мудири Шигаева

Тел. 268-25-09

Манзилимиз: Тошкент шаҳри, Паркент кучаси 51

Факс 269-02-69, 268-25-09.

ТОШКЕНТавтостанциясидан “ОЛМАЗОР метро бекатидан ПУШКИН метробекатигача борилади. Мўлжал - ПАРКЕНТ бозори.

М У Қ А Д Д И М А

Ўрта Осиё врачлар малакасини ошириш институти (ҳозирги Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тошкент врачлар малакасини ошириш институти) Ўрта Осиё республикаларида врач кадрларнинг маҳоратини оширишда ўсиб келаётган талабларни инобатга олган ҳолда, Ўрта Осиё Иқтисодий Кенгаш Хайъатининг 1932 йил 22 июндаги 459-сонли қарорига кўра ташкил этилди.

Врачлар малакасини ошириш институти ташкил этилган кун республикамизнинг бутун соғлиқни сақлаш тизими хаётида муҳим сана ҳисобланади.

Республика врачларини дипломдан кейинги тайёрлаш ва маҳоратини узлуксиз ошира боришнинг жаҳон андозаларига тўғри келадиган тизимини ҳаётга жорий этиш ўзига хос илмий ва педагоглик салоҳиятига эга бўлган, врачларга узлуксиз таълим бериш тизимининг етакчи тарқибий бўғини ҳисобланган, кўп тармоқли олий ўқув даргоҳи бўлмиш Тошкент врачлар малакасини ошириш институти фаолияти билан узвий боғликдир.

Институт профессор-ўқитувчилари дипломдан кейинги тайёрлашни 1932 йилда 6 та кафедрада бошлаган. Биринчи йили 86 нафар тингловчи битириб чиққан.

Ҳаёт билан қадам-ба қадам борган институт жамоаси соғлиқни сақлаш амалиёти талабларини аниқ англади, врачларни дипломдан кейинги тайёрлашнинг турли босқичларида илгари сурилган муаммоларни тезкор ва сифатли ҳал қилди, бошқа малака ошириш институтларининг иш тажрибаларини ўрганди ва оммалаштирди.

Институт тарраққиётида ва унинг етук ўқув, илмий, даволаш марказига айланишида М.И.Слоним, С.М.Игрон, М.Я.Видуцкий, Д.С.Пулатов, М.Б.Султанов, З.А.Далимов, М.А.Мирзамухамедов, К.С.Заиров, Х.Х.Хусанов, А.Р.Рахимджанов каби ректорлар катта роль ўйнадилар.

Институт фаолиятининг турли даврларида врачларни дипломдан кейинги тайёрлашни такомиллаштириш ишларида йирик-олимлар, кафедра мудирлари, соғлиқни сақлаш ташкилотчилари ҳисобланган профессорлар: Р.А.Абдуллаев, С.А.Агзамхўжаев, А.Т.Алимов, Х.А.Алимов, Н.Қ.Бобохўжаев, Я.Н.Гордон, В.М.Жамолова, Г.Т.Ибрагимов, Д.С.Каримов, А.А.Калонхўжаев, М.К.Камилов, Э.К.Каюмов, К.Р.Мансуров, М.М.Махкамова, Ш.А.Мурталибов, А.М.Мухтаров, И.К.Мусабоев, Ш.Ш.Шомансуров, К.Ю.Юлдашев ва бошқалар ўзларининг кенг-кўламдаги билим ва тажрибаларини аямадилар.

Хозирда институт республикада олий тиббий кадрларни дипломдан кейинги тайёрлаш маркази сифатида тан олинмоқда.

Ўзбекистон республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг буйруғига асосан ТошВМОИ врач кадрларни дипломдан кейинги тайёрлашнинг етук муассасаси деб белгиланди.

Институтнинг 4 та факультети (терапия, педиатрия, хирургия, тиббиёт профилактикаси ва УАВ тайёрлаш), 51 та кафедра ва 2 та курсни ўз ичига олади. Улар институтнинг ўқув-лаборатория корпусида, 11 таси ИТИ ва Илмий марказлари базасида, яъни Республика шошилинч тиббий ёрдам Илмий Марказида, В.Вохидов номидаги Республика Ихтисослаштирилган Хирургия Марказида, Ихтисослашган кардиология ва дермато-венерология марказида, Гематология ва қон қўйиш, Педиатрия, Фтизиатрия ва пульмонология Илмий-текшириш институтларида, 13 таси кўп тармоқли шаҳар шифохоналарида ҳамда 6 таси поликлиникаларда жойлашган.

Институтда ишлаётган 273 та профессор-ўқитувчилардан 2 академик, 73 нафари профессор, фан докторлари бўлиб, 192 нафари тиббиёт фанлари номзодлари, 63 доцентлардир, 6 нафар ходим «Республикада хизмат кўрсатган врач» унвонига эга, 75 киши «Соғлиқни сақлаш аълочиси» нишони билан мукофотланган.

Мутахассис-врачларни тайёрлаш ва малакасини ошириш 60 та тиббиёт мутахассислиги бўйича олиб борилади. Институт ҳар йили курсант врачларни қабул қилиш ва ўқитиш режасини ортиғи билан бажариб келмоқда.

Билимларнинг тизимли дастурлаштирилган назорати, касаллик тарихини тахлил қилиш орқали клиник кўриклар, курсантларнинг илмий-амалий ва патолого-анатомик анжуманларда маъруза билан чиқишлари, клиникалардаги навбатчилик, илмий тадқиқот ишларида қатнашиш имконияти, назарий билимларни ва амалиёт кўникмаларини ўрганиш ва уларни эгаллашга оптимал шароит яратилган.

Институт фундаментал кутубхонаси жамоасининг тезкор, оператив иш олиб бориши ҳам катта ёрдам беради. Кутубхона 120594 нусхадаги китоб фондига эга. Хар йили 5 млн сўмдан кўпрок маблағга Узоқ ва Яқин хорижий давлатларнинг 45 номланишдаги газета ва журналлари олинади. Курсантларнинг монография, қўлланмалар ва даврий тиббий ўқув-услубий адабиётлар устида ишлашларини тўлиқ таъминлайди.

Институт умум фаолиятида салмоқли вазнга эга бўлган илмий-тадқиқот ишларини такомиллаштириш учун анча ишлар қилинди ва қилинмоқда.

Кафедралардаги илмий-тадқиқотлар асосан 11 та илмий йўналишга бирлаштирилган бўлиб (амалий ва ташаббусли) мавзуларни ўз ичига олади.

Малакали мутахассис врачларни тайёрловчи асосий бўлим - клиник ординатура бўлиб, илмий-педагог кадрлар эса аспирантурада тайёрланади. Кейинги 5 йилда 2 йиллик ординатурада 425 нафар ёш мутахассис тайёрланди, 54 аспирант ва 25 нафар тадқиқотчи номзодлик диссертациясини ҳимоя қилдилар. Институтда 1977 йилдан бошлаб “Неврология ва психиатрия” мутахассислиги бўйича Ихтисослаштирилган Кенгаш фаолият кўрсатади. Кейинги 10 йилда мазкур Кенгашда 150дан ортик номзодлик ва докторлик ишлари ҳимоя қилинди.

ТошВМОИ илмий-тадқиқот ишлари ва кадрлар тайёрлаш бўйича 14 та Илмий-текшириш институтлари ва Марказлари билан ҳамкорлик шартномалар тузган.

ТошВМОИ Бутун дунё Соғлиқни сақлаш Ташкилоти /ВОЗ/ курсининг Олий тиббий кадрларни тайёрловчи базаси ҳисобланади. Институтда тиббиёт фанининг турли соҳалари бўйича Халқаро семинар ва симпозиумлар утқазилмоқда.

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ректорати, жамоаси, профессор-ўқитувчилари «Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш тизимини ислох қилиш Давлат Дастури» ва «Ўзбекистон Республикасида врачлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тизимини ислох қилиш» Концепциясини ҳаётга жорий этишнинг муҳимлигини тушунган ҳолда ўзларининг бутун куч ва ғайратларини, билим ҳамда тажрибаларини врачларни дипломдан кейинги тайёрлашнинг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш борасидаги шарафли ишларга сафарбар этадилар.

Врачларнинг дипломдан кейинги малакасини ошириш

тўғрисидаги қоида тартиблар

(Асос: “Тиббиёт ходимлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 18 декабрдаги 319-сон қарори ва

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг

14 ноябрь 2006 йил 505 сонли буйруги)

Тиббиёт ходимлари малакасини ошириш ва уларни

қайта тайёрлаш турлари ва шакллари

Тиббиёт ходимлари малакасини ошириш бевосита (таълим дастурлари бўйича ўқитиш) ва билвосита (қоидага кўра, таълим дастурларисиз ўқитиш) шакллари бўйича ўтказилади.

Бевосита шакллар малакани умумий ва мавзули оширишни (такомиллаштиришни) ўз ичига олади.

Билвосита шакллар қуйидагиларни ўз ичига олади:

стажировка (иш жойига хизмат сафарига юбориш);

масофадан туриб амалга ошириладиган таълим;

ўз билимини мустақил ошириш;

тажриба алмашиш;

мутахассисларнинг семинар, съезд ва конференцияларда қатнашиш;

ахборот технологияларини ўзлаштириш курсларида ўқиш.

Малакани умумий ошириш тиббиёт ходимларини назарий билимлар ва амалий кўникмаларни чуқурлаштириш ва янгилаш, замонавий тиббиётнинг долзарб муаммолари, соғлиқни сақлашни ташкил этишнинг янги тамойиллари, диагностика ва касалликлар профилактикасининг замонавий услублари, далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига асосланган касалликларни даволаш стандартлари ва протоколлари билан таништиради.

Умумий малака ошириш қоидага кўра, мутахассислик бўйича иш стажи камида 3-5 йил бўлган тиббиёт ходимлари учун ташкил этилади Бундан ташқари бошқа ихтисосдаги шифокорлар малакаларини янада ошириш бўйича эҳтиёж сезган ёки қизиқиш ниятида бўлган врачлар ўқишлари мумкин.

Умумий ва мавзуий малака ошириш шу соҳа бўйича ишлаш хуқуқини бермайди, бироқ амалий тиббий ёрдамнинг янада сифатли бўлиши учун ёрдам беради.

Қисқа муддатли (18-72 соат) курслар ишловчи мутахассисларни замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан, у ёки бу соҳадаги тиббиёт фани ютуқларидан хабардор қилиш, шунингдек раҳбар тиббиёт ходимларини соғлиқни сақлашни бошқариш ва ташкил этишнинг янги тамойилларига ўқитиш мақсадларида ўтказилади.

Сайёр цикллар Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, вилоятлар Соғлиқни сақлаш бошқармалари, республика даволаш-профилактика муассасалари билан уларнинг талабномалари асосида тузилган шартномага кўра амалга оширилади.

Малака оширишнинг бевосита шаклларидан муваффақиятли ўтган мутахассисларга ўтилган ўқиш соатлари кўрсатилган ҳолда белгиланган намунадаги сертификат берилади.

Стажировка (иш жойига хизмат сафарига юбориш) илмий-тадқиқот институтлари, марказларида, етакчи даволаш-профилактика муассасаларида тегишли мутахассисликларнинг энг янги ютуқлари ва технологиялари билан таништириш мақсадида республикада ва чет элда ўтказилади.

Масофадан туриб амалга ошириладиган таълим асосий ишдан ажралмаган ҳолда амалга ошириладиган ва бир қанча турларга эга бўлган (кейс-технология, асинхрон ва синхрон он-лайн ва бошқалар) ахборот-коммуникация технологияларига асосланган малака оширишнинг билвосита шаклларидан бири ҳисобланади. Янги билимларни ўзлаштириш даражаси ТошВМОИ томонидан назорат қилинади ҳамда масофадан туриб амалга ошириладиган таълим муваффақиятли якунланган тақдирда белгиланган намунадаги сертификат (гувоҳнома) берилади.

Мустақил равишда билим олиш тиббиёт ходимлари томонидан касб даражасини оширишга, касбий лаёқатини ва тиббий дунёқарашни кенгайтиришга йўналтирилган ўзининг мутахассислиги ва турдош мутахассисликлар бўйича янги билимлар, малака ва кўникмаларни узлуксиз равишда мустақил ўзлаштиришини назарда тутади.

36-72 соат давом этадиган тажриба алмашиш тиббиёт ходимларининг ўз мутахассислиги ёки турдош мутахассислик бўйича олий тиббиёт таълим муассасаларида, илмий-тадқиқот институтлари ва марказларда, шунингдек етакчи даволаш-профилактика муассасаларида тажрибасини ошириш мақсадида ўтказилади.

Мутахассисларнинг семинар, съезд ва конференцияларда иштирок этиши ахборот ва иш тажрибаси алмашиш, даволаш-ташхис жараёнини ташкил этишда замонавий тенденциялар билан танишиш имкониятини яратади.

Ахборот технологияларини ўзлаштириш курсларидан ўтиш ҳам тиббиёт ходимлари малакасини оширишнинг билвосита шаклларига киради. Курсларни тамомлагандан кейин берилган сертификатларда кўрсатилган ўқиш соатлари сони 5 йилда малака ошириш бўйича зарур соатларнинг жами сонига киради.

Асосий ишдан ажралган ва асосий ишдан ажралмаган ҳолда ўқишда малака тоифасини олиш учун тиббиёт ходимларининг малакасини ошириш барча шаклларининг жами мажбурий давомийлиги:

врач кадрлар учун - камида 8 ҳафта (288 соат);

Қуйидагилар врач кадрларни қайта тайёрлашнинг асосий турлари ҳисобланади:

бирламчи ихтисослаштириш;

қўшимча ихтисослаштириш;

клиник ординатура.

Бирламчи ихтисослаштириш, қайта тайёрлаш тури бўлиб, қоидага кўра, врач мутахассислик бўйича камида 2 йил иш стажи мавжуд бўлганда турдош врачлик мутахассислигини олиш ва кейинчалик тегишли касбий фаолиятни бажаришга йўналтирилади. Қайта тайёрлашнинг ушбу тури асосий ишдан ажралган ТошВМОИ, тиббиёт олий таълим муассасалари, илмий-тадқиқот институтлари ва марказлар базасида амалга оширилади.

Бирламчи ихтисослаштириш муваффақиятли якунланган тақдирда врачларга ўтилган соатлар сони кўрсатилган ҳолда белгиланган намунадаги сертификат берилади.

Қўшимча ихтисослаштириш (мавжуд асосий ихтисосга қўшимча) врач мутахассислигини эгаллаш мақсадида янги касбий билимлар, малака ва кўникмаларни ўзлаштиришга йўналтирилган врачларни қайта тайёрлаш тури ҳисобланади.

Магистратура, клиник ординатура ёки интернатура орқали асосий мутахассисликка эга бўлган врачлар қўшимча ихтисослаштиришдан ўтишга қўйилади.

Врачларнинг бирламчи ва қўшимча ихтисослашуви асосий ишдан ажралган ҳолда тўлов-контракт асосида ўқиш шарти билан, гуруҳларда ва якка тартибда амалга оширилади.

Врачларнинг бирламчи ва қўшимча ихтисослашувининг давомийлиги, қоидага кўра, 1 ойдан 24 ойгачани (144 - 3456 соат) ташкил этади ва врач-мутахассиснинг малака тавсифига мувофиқ тузилган таълим дастури билан белгиланади. ССВ сонли буйругига асосан мутахассини танланган ихтисослаштириш буйича 15 йил ва ундан ортик иш стажига эга булган такдирда, унга ихтисослаштириш циклини муддати 30% фоизига кискартирилиши мумкин.

Таълим тури сифатида клиник ординатура кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш тизимига тегишли бўлади ҳамда врачларнинг узлуксиз касбий таълими кўп поғонали тузилмасининг таркибий қисми ҳисобланади. Клиник ординатурада ўқиш врач клиник мутахассисликларининг бири сифатида амалий соғлиқни сақлаш учун юқори профессионал кадрлар тайёрлашга йўналтирилган.

Врачнинг иш стажида 3 йил ва ундан ортиқ танаффуслар бўлган тақдирда (ижтимоий таътиллар, тиббиёт мутахассислиги учун ихтисосли бўлмаган иш, узоқ вақт касал бўлиш, ногиронлик ва ҳоказолар) врач ўзининг касбий фаолияти тикланишидан олдин базавий (умумий амалиёт врачи, умумий амалиёт врачи-педагоги, умумий педиатр, умумий стоматолог, умумий гигиенист-эпидемиолог), олдинги йилларда уни эгаллаганлик тўғрисидаги ҳужжат билан тасдиқланадиган асосий ёки қўшимча ихтисосликка мувофиқ ихтисослашиш курсларидан ўтиши шарт.

Ўқув жараёни бюджет ёки хужалик ҳисобда олиб борилади.

Қабул қилинган қисқартмалар:

АГ

-

акушер-гинеколог

ВМЭ

-

врачлик меҳнат экспертизаси

ДСЭНМ

-

давлат санитария эпидемиология назорати маркази

ДПМ

-

даволаш профилактика муассасаси

ҚВП

-

қишлоқ врачлик пункти

КДЛ

-

клиник диагностика лабораторияси

КҚТ

-

касбий қайта тайёрлаш

ММО

-

мавзуий малака ошириш

УМО

-

умумий малака ошириш

ОИТВ

-

одам иммунитет танкислиги вируси (ВИЧ)

ОИТС

-

орттирилган иммунитет танқислиги синдроми

РШТЁИМ

-

Республика шошилинч ТЁ илмий маркази

СЭС

-

санитария эпидемиология станцияси

СТТ

-

соғлом турмуш тарзи

ТТЁ

-

тез тиббий ёрдам

ТЁ

-

тез ёрдам

ТСБ

-

тиббий санитария бўлими

ТСҚ

-

тиббий санитария қисми

УАВ

-

умумий амалиёт врачлари

Х/Ҳ

-

хўжалик ҳисобида

ШВП

-

шаҳар врачлик пункти

РИТ

-

реанимация интенсив терапия

ТМШ

-

туман марказий шифохонаси

БТСЁ

-

бирламчи тиббий санитария ёрдам

ОБШК

-

огиз бушлиги шиллик кавати

ЮИК

-

юрак ишемик касаллиги

СЮЕ

-

сурункали юрак етишмовчилиги

АГ

-

артериал гипертензия

КДО

-

компрессион-дистракцион остеосинтез

ФВХ

-

фавкулод вазиятда хизмат

МНС

-

марказий нерв системаси

ТТД

-

тери таносил касалликлари диспансери

Эслатма: 1 – 2 – 3 – 4 - факультетлар рақами

1 – терапия факультети

2 - хирургия факультети

3 - педиатрия факультети

4 - тиббий профилактика ва умумий

амалиёт врачларни тайёрлаш

факультети

1.1., 2.1., 3.1., 4.1 – факультет кафедраларининг

рақами

1.1.1., 2.1.1., 3.1.1., 4.1.1. – факультет кафедра

циклларининг рақами

Мисол: 1.1.1. –

1. - Терапия факультети

1.1. - Ревматология ва нефрология кафедраси

1.1.1. - Терапиянинг долзарб масалалари

2.4.1. -

2. - Хирургия факультети

2.1. - Хирургия кафедраси

2.1.1. - Хирургияда янги технологиялар

ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ВА ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ

ЦИКЛЛАРИНИНГ 2012 (сентябрь-декабрь) ва 2013

(январь-июнь) ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН

Ў Қ У В Р Е Ж А С И

Т/р

Ц и к л н и н г н о м и

ва курсантлар контингенти

Ўкитиш тури ва муддати

С а н а

бошланиши ва оҳири

1. ТЕРАПИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Декан: профессор Хамрабаева Феруза Ибрагимовна

Тел.267-56-02

1.1. Терапия, ревматология ва нефрология кафедраси

Мудир: т.ф.д.Аляви Бахром Анисович

1-шаҳар клиник шифохонаси

тел. 249-14-26

1.1.1.

Ички касалликларни аниклаш ва

даволаш

(шифохона,оилавий поликлиника ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.1.2.

Терапиянинг долзарб масалалари

(шифохона, оилавий поликлиника ва КВП врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.1.3.

Кардиоревматологиянинг долзарб

масалалари

(ревматологлар,терапевтлар, кардиологлар, артрологлар,

шифохона, поликлиника ва

КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.1.4.

Ички касалликларнинг танланган

масалалари

(шифохона, оилавий поликлиника ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.1.5.

Умумий терапия нефрология

асослари билан

(нефрологлар, шифохона,

оилавий поликлиника ва

КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.1.6.

Терапия долзарб масалалари

(шифохона, оилавий поликлиника ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.1.7.

Терапия танланган масалалари ревматология асослари билан

(терапевтлар, ревматологлар, кардиологлар,артрологлар, шифохона,

поликлиника ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.1.8.

Умумий терапия

(шифохона,оилавий поликлиника ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.1.9.

Шиддатли терапия

(тез ердам врачлари, кабулхона, шифохона ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.1.10.

Терапиянинг танланган масалалари

(шифохона, оилавий поликлиника ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.2. Ички касалликлар ва Телемедицина кафедраси

Мудир: профессор Қаюмов Улуғбек Каримович

6-шаҳар клиник шифохонаси

тел. 234-36-66

1.2.1.

Ички касалликларни аниклаш

ва даволаш

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.2.2.

Умумий терапия

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.2.3.

Кардиоревматологик касалликлар

(телемедицина асослари билан)

(кардиологлар, ревматологлар, шаҳар ва туманлар марказий касалхоналари терапевтлари,КВП,амбулатория,оилавий поликлиникалар ва поликлиника врачлари)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.2.4.

Терапия долзарб муаммолари

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.2.5.

Умумий терапия

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.2.6.

Ички касалликларни аниклаш

ва даволаш

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.2.7.

Терапия долзарб муаммолари

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.2.8.

Ички касалликларни аниклаш

ва даволаш

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.2.9.

Фертил ёшдаги аёлларда

экстрагенитал касалликлари

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари,оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.2.10.

Ички касалликларнинг рационал

терапияси

(телемедицина асослари билан)

(шаҳар ва туманлар марказий касалхо-

налари, оилавий поликлиникалар, ҚВП, амбулатория ва поликлиника

врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.3. Ички касалликлар ва фармакотерапия кафедраси

Мудир: профессор Носиров Шомурот Носирович

1-шаҳар клиник шифохонаси

тел. 242-65-04

1.3.1.

Умумий терапиянинг долзарб масалалари ва фармакотерапияси

(терапевтлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.3.2.

Юрак кон-томир системаси касалликлари ташхиси ва

замонавий фармакотерапияси

(терапевтлар, кардиологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.3.3.

Ички касалликларнинг рационал фармакотерапияси

(терапевтлар, кардиологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.3.4.

Терапиянинг долзарб масалалари

ва уларнинг фармакотерапияси

(терапевтлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.3.5.

Терапевтик касалликлар диагностикаси ва даволаш услублари

(терапевтлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.3.6.

Кардиоревматологик касалликлар

ва уларнинг фармакотерапияси

(терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.3.7.

Умумий терапиянинг танланган масалалари ва фармакотерапияси

(терапевтлар,кардиологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.3.8.

Клиник кардиологиянинг рационал

фармакотерапияси

(терапевтлар, кардиологлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.3.9.

Умумий терапиянинг танланган масалалари ва фармакотерапияси

(терапевтлар, УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.3.10.

Ички касалликларда замонавий фармакотерапиянинг кулланилиши

(терапевтлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.4.Ўсмирлар ва чақирув ёшдагилар касалликлари ва

тиббий экспертиза курси

Раҳбар: доцент Арипджанова Джумхура Мўминовна

Шаҳар ўсмирлар диспансери

тел. 235-67-95

1.4.1.

Ўсмирлар касалликларининг

диагностикаси ва замонавий

даволаш усуллари

(оилавийврачлар,усмирлар врачлар,

КВП,усмирлар диспансер,мактаб, лицей ва коллеж врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.4.2.

Ўсмирлар тиббий хизматни ташкил

килиш ва усмирлар касалликлари

(усмирлар врачлари, усмирлар тиббий хизмати бош мутахассислари ва усмирлар диспансери врачлари,

мактаб, лицей,коллеж врачлари,

оилавий врачлар ва КВП врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.4.3.

Ўсмирлар тиббий хизматни ташкил

килиш ва усмирлар касалликлари

(усмирлар врачлари, усмирлар тиббий хизмати бош мутахассислари ва усмирлар диспансери врачлари,

мактаб, лицей,коллеж врачлари

оилавий врачлар ва КВП врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.4.4.

Ўсмирлар тиббий хизматни ташкил

килиш ва усмирлар касалликлари

(усмирлар врачлари, усмирлар тиббий хизмати бош мутахассислари ва усмирлар диспансери врачлари,

мактаб, лицей,коллеж врачлари,

оилавий врачлар ва КВП врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.4.5.

Ўсмирлар касалликларининг

диагностикаси ва замонавий

даволаш усуллари

(оилавийврачлар,усмирлар врачлар,

КВП, усмирлар диспансер,мактаб, лицей ва коллеж врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.4.6.

Ўсмирлар тиббий хизматни ташкил

килиш ва усмирлар касалликлари

(усмирлар врачлари, усмирлар тиббий хизмати бош мутахассислари ва усмирлар диспансери врачлари,

мактаб, лицей,коллеж врачлари,

оилавий врачлар ва КВП врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.4.7.

Ўсмирлар касалликларининг

диагностикаси ва замонавий

даволаш усуллари

(оилавийврачлар,усмирлар врачлар,

КВП, усмирлар диспансер,мактаб, лицей ва коллеж врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.4.8.

Ўсмирлар тиббий хизматни ташкил

килиш ва усмирлар касалликлари

(усмирлар врачлари, усмирлар тиббий хизмати бош мутахассислари ва усмирлар диспансери врачлари,

мактаб, лицей,коллеж врачлари,

оилавий врачлар ва КВП врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.4.9.

Ўсмирлар касалликларининг

диагностикаси ва замонавий

даволаш усуллари

(оилавийврачлар,усмирлар врачлар,

КВП, усмирлар диспансер,мактаб, лицей ва коллеж врачлари,

терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.4.10.

Чакирув тиббий экспертизасининг

долзарб масалалари

(чакирув тиббий комиссияси врачлари -хирурглар,терапевтлар,офтальмолог, оториноларинголог,дерматолог,невро-патолог,психиатр,стоматологлар ва катта врачлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.5. Кардиология кафедраси

Геронтология ва гериатрия курси

Мудир: доцент Атаханова Лилия Эргашевна

Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази

тел. 237-33-38

1.5.1.

Кардиологияда долзарб масалалар

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.5.2.

Кардиологияда долзарб масалалар

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.5.3.

Юрак кон томир касалликларининг

замонавий фармакотерапияси

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.5.4.

Кардиологияда жадал холатлар

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.5.5.

Юрак ритмининг бузилиши ва

артериал гипертензиянинг замонавий диагностикаси ва даволаш стандартлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.5.6.

Кардиомиопатиялар ва миокард нокоронар хасталикларининг кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.5.7.

Кардиологиянинг долзарб масалалари: ЮИК ва СЮЕ кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.5.8.

Кардиологиянинг долзарб масалалари: ЮИК ва СЮЕ кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.5.9.

Кардиологиянинг долзарб масалалари: ЮИК ва АГ кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.5.10.

Юрак кон томир касалликларининг

замонавий фармакотерапияси

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

Геронтология ва гериатрия курси

1.5.11.

Кекса ёшли беморларда

кардиологияда долзарб масалалар

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.5.12.

Кекса ёшли беморларда

кардиологияда долзарб масалалар

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.5.13.

Кекса ёшли беморларда юрак

кон томир касалликларининг

замонавий фармакотерапияси

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.5.14.

Кекса ёшли беморларда кардиология жадал холатлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.5.15.

Кекса ёшли беморларда артериал гипертензиянинг замонавий

диагностикаси ва даволаш стандартлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.5.16.

Кекса ёшли беморларда миокарднинг

нокоронар хасталикларининг

кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.5.17.

Кардиологиянинг долзарб масалалари: кекса ёшли беморларда ЮИК ва СЮЕ йулдош хасталиклар билан кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.5.18.

Кардиологиянинг долзарб масалалари: кекса ёшли беморларда ЮИК ва СЮЕ

кечиш хусусиятлари ва даволаш

стандартлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.5.19.

Кардиологиянинг долзарб масалалари: кекса ёшли беморларда ЮИК ва АГ йулдош хасталиклар билан кечиш хусусиятлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар, терапевтлар,УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.5.20.

Кекса ёшли беморларда кардиология жадал холатлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

1.5.21.

Юрак кон томир касалликларининг

замонавий классификациялари ва

уларнинг тахлили

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

1.5.22.

Юрак кон томир касалликларида

цереброваскуляр асоратларининг

профилактикаси ва даволаш

усуллари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

17.10-29.10

1.5.23.

Юрак ритмининг бузилиши

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

31.10-13.11

1.5.24.

Метаболик синдромнинг ташхиси

ва даволаш усуллари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

14.01-26.01

1.5.25.

Ассоцирланган клиник холатларда

артериал гипертензия

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

11.02-23.02

1.5.26.

Сурункали юрак етишмовчилигининг замонавий даволаш стандартлари

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

11.03-25.03

1.5.27

Юрак кон томир касалликларининг

ЭХО диагностикаси

(кардиология булим мудирлари, кардиологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

0,5 ой

15.04-27.04

1.6. Функционал диагностика кафедраси

Мудир: т.ф.д.Ярмухамедова Гульнора Хабибовна

1-Республика клиник шифохона ва шахар усмирлар диспансери

1.6.1.

Клиник ЭКГ

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.6.2.

Кардиологияда функционал ташхис куйиш усуллари (ЭКГ,ЭхоКГ,ВЭМ)

(функционал диагностика кабинети врачлари, кардиологлар,терапевтлар, УТД врачлари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.6.3.

Клиник ЭхоКГ

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УТД врачлари)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.6.4.

Юрак ритмининг бузилиши.

ЭКГ ташхиси

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.6.5.

Кардиологияда функционал ташхис куйиш усуллари (ЭКГ,ЭхоКГ,ВЭМ,ЧПЭС)

(функционал диагностика кабинети врачлари, кардиологлар,терапевтлар, УТД врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.6.6.

Клиник ЭКГ

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.6.7.

Клиник ЭхоКГ

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УТД врачлари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.6.8.

Юрак ритмининг бузилиши.

ЭКГ ташхиси. ЭКГ фарклаш ташхиси

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.6.9.

Клиник ЭКГ

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УАВ)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.6.10.

Клиник ЭКГ

(функционал диагностика кабинети врачлари,кардиологлар,терапевтлар,

УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.6.11.

Болалик даври кардиоревматологияси

(болалар кардиоревматологлар, булим

мудирлари, педиатрлар, тез ёрдам врачлари, УАВ, функционал ташхис булими в рачлари, болалар

анестезиолог-реаниматологлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.6.12.

Педиатрияда

клиник электрокардиография

(педиатрлар, тез ёрдам врачлари,

болалар анестезиолог-реаниматолог,

функционал ташхис булими врачлари, болалар кардиоревматологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.6.13.

Болалик даври кардиоревматологияси

(болалар кардиоревматологлар, булим

мудирлари, педиатрлар, тез ёрдам врачлари, УАВ, функционал ташхис булими в рачлари, болалар

анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.6.14.

Педиатрияда

клиник электрокардиография

(педиатрлар, тез ёрдам врачлари,

болалар анестезиолог-реаниматолог,

функционал ташхис булими врачлари, болалар кардиоревматологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.6.15.

Болалик даври кардиоревматологияси

(болалар кардиоревматологлар, булим

мудирлари, педиатрлар, тез ёрдам врачлари, УАВ, функционал ташхис булими в рачлари, болалар

анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.6.16.

Педиатрияда

клиник электрокардиография

(педиатрлар, тез ёрдам врачлари,

болалар анестезиолог-реаниматолог,

функционал ташхис булими врачлари, болалар кардиоревматологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.6.17.

Болалик даври кардиоревматологияси

(болалар кардиоревматологлар, булим

мудирлари, педиатрлар, тез ёрдам врачлари, УАВ, функционал ташхис булими в рачлари, болалар

анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.6.18.

Педиатрияда

клиник электрокардиография

(педиатрлар, тез ёрдам врачлари,

болалар анестезиолог-реаниматолог,

функционал ташхис булими врачлари, болалар кардиоревматологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.6.19.

Болалик даври кардиоревматологияси

(болалар кардиоревматологлар, булим

мудирлари, педиатрлар, тез ёрдам врачлари, УАВ, функционал ташхис булими в рачлари, болалар

анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.6.20.

Педиатрияда

клиник электрокардиография

(педиатрлар, тез ёрдам врачлари,

болалар анестезиолог-реаниматолог,

функционал ташхис булими врачлари, болалар кардиоревматологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.7. Пульмонология ва клиник аллергология кафедраси

Мудир: УзР ФА академиги, профессор

Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович

1-шаҳар клиник шифохонаси

1.7.1.

Клиник пульмонология

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.7.2.

Клиник аллергология

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.7.3.

Пульмонологияда фармакотерапия

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.7.4.

Пульмонологияда жадал холатлар

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.7.5.

Бронх-упка патологияси хасталикларини амбулатор-поликлиника шароитида аниклаш ва даволаш

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.7.6.

Клиник пульмонология

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.7.7.

Клиник аллергология

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.7.8.

Пульмонологияда фармакотерапия

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.7.9.

Бронх-упка патологияси хасталикларини амбулатор-поликлиника шароитида аниклаш ва даволаш

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.7.10.

Клиник пульмонология

(фтизиатрлар, КВП врачлари, УАВ, терапевтлар, усмирлар шифокорлари, пульмонологлар,аллергологлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.8. Гематология ва трансфузиология кафедраси

Мудир: профессор Бахромов Саиджалол Махмудович

Гематология ва қон қуйиш ИТИ

тел. 273-73-82

1.8.1.

Клиник гематология ва трансфузиогия- нинг долзарб масалалари

(терапевтлар, гематологлар, акушер - гинекологлар,педиатрлар,кон хизмати ходимлари, трансфузиологлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.8.2.

Клиник гематология ва трансфузиоло-

гиянинг янги ютуқлари

(шу сохада камида 5 йил ишлаган гематологлар, трансфузиологлар, терапевтлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.8.3.

Камқонликлар, лейкозлар, геморрагик диатезлар ва изосерология масалалари

(гематологлар, терапевтлар,

акушер-гинекологлар, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.8.4.

Амбулатория-поликлиника шароитида

камконликларни ташхиси ва даволаш

(терапевтлар, педиатрлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.8.5.

Клиник трансфузиологиянинг янгиликлари

(гематолог ва трансфузиологлар, анестезиолог-реаниматологлар,

хирурглар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.8.6.

Кон хизматининг долзарб масалалари ва хавфсиз кон куйишни таъминлаш

(санитария-гигиена, биология ва тиббиёт-биология факултетини битирган қон қуйиш станция ва бўлимлари мудирлари ва бошқа қон

қуйиш хизмати мутахассислари, терапевтлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.8.7.

Клиник гематология ва трансфузиоло-

гиянинг янги ютуқлари

(гематологлар, трансфузиологлар, акушер-гинекологлар, хирурглар

анестезиолог-реаниматологлар

педиатрлар ва терапевтлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.8.8.

Камқонликлар, лейкозлар, геморрагик диатезлар ва изосерология масалалари

(гематологлар, терапевтлар,

акушер-гинекологлар, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.8.9.

Амбулатория-поликлиника шароитида

камконликларни ташхиси ва даволаш

(терапевтлар, педиатрлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.8.10.

Кон хизматининг долзарб масалалари ва хавфсиз кон куйишни таъминлаш

(гематолог ва трансфузиологлар, анестезиолог-реаниматологлар, хирурглар, УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.9. Неврология кафедраси

Мудир: профессор Гафуров Бахтиёр Гафурович

Тошкент вилоят марказий шифохонаси

тел. 277-67-68

1.9.1.

Клиник эпилептология ва

ЭЭГ асослари

(неврологлар, педиатрлар, функционал диагностика врачлари,нейрохирурглар, психиатрлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.9.2.

Неврологияда кечиктириб

булмайдиган холатлар

(неврологлар, нейрореаниматологлар,

терапевтлар, тез тиббий ёрдам врачлари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.9.3.

Клиник неврология

(неврологлар, реаниматологлар,

тез тиббий ёрдам тизими врачлари)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.9.4.

Вегетатив асаб тизими хасталиклари ва соматоневрологик синдромлар

(неврологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.9.5.

Клиник неврология асослари

(неврологлар,терапевтлар,УАВ)

м.м.о

1,5 ой

02.01-12.02

1.9.6.

Клиник инсультология

(невролог, нейрореаниматологлар, тез тиббий ёрдам тизими врачлари, нейрохирурглар)

м.м.о

0,5 ой

14.02-27.02

1.9.7.

Периферик асаб тизими хасталиклари

(поликлиника ва стационар неврологлари, терапевтлар,

физиотерапевтлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.9.8.

Мия кон томир марказий тизими

яллигланиши хасталиклари

(неврологлар,терапевтлар,тез тиббий ёрдам врачлари, реаниматологлар,

инфекционистлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.9.9.

Клиник неврология асослари

(неврологлар, терапевтлар,УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.9.10.

Неврологияда кечиктириб

булмайдиган холатлар

(поликлиника ва стационар невролог- лари, терапевтлар,тез тиббий ёрдам

врачлари,нейрореаниматологлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.10. Психиатрия ва психотерапия кафедраси

Мудир: профессор Алимов Улуғбек Худоярович

1- клиник руҳий касалликлари шифохонаси

тел. 291-18-62

1.10.1

Психиатриянинг долзарб

масалалари

(психиатрия сохасида 3 йил ва ундан ортик мехнат стажига эга булган психиатрлар,болалар психиатрлар

ва невропатологлар)

м.м.о

2 ой

03.09-29.10

1.10.2.

Психиатриянинг танланган

масалалари

(психиатрия сохасида 3 йил ва ундан ортик мехнат стажига эга булган

психиатрлар,болалар психиатрлар

ва невропатологлар)

м.м.о

2 ой

31.10-26.12

1.10.3.

Психиатриянинг долзарб

масалалари

(психиатрия сохасида 3 йил ва ундан ортик мехнат стажига эга булган психиатрлар,болалар психиатрлар

ва невропатологлар)

м.м.о

2 ой

02.01-26.02

1.10.4.

Суд психиатрия

(психиатрия сохасида 3 йил ва ундан ортик мехнат стажига эга булган психиатрлар, болалар психиатрлар,

каттик кул назорати остидаги рухий касалликлар шифохонаси шифокорлари суд психиатрия экспертизаси хайъати аъзолари)

м.м.о

2 ой

01.03-27.04

1.10.5.

Психиатриянинг танланган

масалалари

(психиатрлар,болалар психиатрлар,

невропатологлар, УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.10.6.

Психотерапия

(умумий касбдаги шифокорлар, психиатрлар, наркологлар, хирурглар,

невропатологлар, терапевтлар, УАВ,

акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.11. Гастроэнтерология ва физиотерапия кафедраси

Мудир: профессор Хамрабаева Феруза Ибрагимовна

Ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация ИАТМ

тел. 235-09-18

1.11.1.

Клиник гастроэнтерология

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационарва бошка муассасалар врачлари, диетологлар, терапевтлар,

гастроэнтерологлар,педиатрлар, УАВ,

КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.11.2.

Согломлаштиришда физиотерапия

услублари

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари,физиотерапевтлар,терапевт

реабилитологлар, барча тор йуналиш даволаш врачлари, стоматолог, ЛОР-шифокорлари,хирурглар,гинекологлар, урологлар,дерматовенерологлар,УАВ ва КВП врачлари,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.11.3.

Клиник гастроэнтерология фармакотерапия асослари билан

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар, ва бошка муассасалар врачлари, диетологлар,гастроэнтеро-логлар,реабилитологлар, терапевтлар, УАВ ва барча тор йуналиш врачлари)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.11.4.

Юрак ва нафас тизими касалликларида физиотерапия ва тиббий реабилитация асослари

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассаса- лар врачлари,физиотерапевтлар,карди

ологлар,пульмонологлар,фтизиатрлар,терапевтлар,УАВ ва барча тор йуналиш даволаш врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.11.5.

Умумий гастроэнтерология

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари, физиотерапевтлар, УАВ, педиатрлар,реабилитологлар ва барча тор йуналиш даволаш врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.11.6.

Болалар, усмирлар ва чакирув ёшдагилар касалликларида тиббий реабилитация ва физиотерапия асослари

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар педиатрлари, усмирлар ва чакирув

ёшдагилар врачлари, терапевтлар, физиотерапевтлар, реабилитологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.11.7.

Асаб тизими касалликларида физиотерапия ва тиббий реабилитация асослари

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари, физиотерапевтлар, УАВ, невропатологлар, реабилитологлар,

педиатрлар ва барча тор йуналиш даволаш врачлари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.11.8.

Гастроэнтерологияда реабилитациянинг замонавий талкини

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари,диетологлар,физиотерапевт- лар, реабилитологлар, терапевтлар, УАВ ва барча тор йуналиш врачлари)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.11.9.

Умумий гастроэнтерология физиотерапия ва тиббий

реабилитация асослари билан

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари, диетологлар,гастроэнтеро-логлар,реабилитологлар, терапевтлар, УАВ ва барча тор йуналиш врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.11.10

Клиник гастроэнтерология

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари, диетологлар,гастроэнтеро-логлар,реабилитологлар, терапевтлар, УАВ ва барча тор йуналиш врачлари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

Клиник гастроэнтерология

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

02.10-29.10

31.10-27.11

29.11-27.12

02.01-29.01

31.01-27.02

01.03-30.03

01.04-27.04

29.04-27.05

29.05-25.06

Гепатология

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

02.10-15.10

05.11-17.11

03.12-17.12

02.01-15.01

04.02-16.02

04.03-18.03

01.04-13.04

01.05-15.05

03.06-16.06

Панкреатология

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

02.10-15.10

05.11-17.11

03.12-17.12

02.01-15.01

04.02-16.02

04.03-18.03

01.04-13.04

01.05-15.05

03.06-16.06

Гастроэнтерология диетология асослари билан

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

02.10-15.10

05.11-17.11

03.12-17.12

02.01-15.01

04.02-16.02

04.03-18.03

01.04-13.04

01.05-15.05

03.06-16.06

Даволаш ва нуктали массаж асослари

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

02.10-15.10

05.11-17.11

03.12-17.12

02.01-15.01

04.02-16.02

04.03-18.03

01.04-13.04

01.05-15.05

03.06-16.06

Даволаш жисмоний тарбия

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

02.10-29.10

31.10-27.11

29.11-27.12

02.01-29.01

31.01-27.02

01.03-30.03

01.04-27.04

29.04-27.05

29.05-25.06

Лазеротерапия

(Республика, вилоят, шахар шифо-хоналари ва поликлиникалари, кундузги стационар,санаторий-профилакторий санатор-курорт ва бошка муассасалар врачлари, диетологлар,гастроэнтеро-логлар,реабилитологлар, терапевтлар, УАВ ва барча тор йуналиш врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

02.10-29.10

31.10-27.11

29.11-27.12

02.01-29.01

31.01-27.02

01.03-30.03

01.04-27.04

29.04-27.05

29.05-25.06

1.12. Эндокринология кафедраси

Мудир: т.ф.д.Рахимова Гульнара Нишановна

Ихтисослаштирилган эндокринология ИАТМ

тел. 262-30-31

1.12.1.

Терапия ва УАВ амалиётида эндокрин касалликларини аниклаш ва стандарт даволаш

(шахар ва туман марказий касалхона, оилавий поликлиника врачлари,УАВ, эндокринологлар,терапевтлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.12.2.

Болалик ва усмирлик даврида

ички без касалликлари

(шахар ва туман марказий касалхона, поликлиника врачлари, педиатрлар, эндокринологлар,гинекологлар,

усмирлар врачлари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.12.3.

Клиник диабетология, юрак кон томир касалликлари. Метаболик синдроми

(шахар ва туман марказий касалхона ва поликлиника врачлари,эндокринологлар, терапевтлар, кардиологлар,

невропатологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.12.4.

Калконсимон бези касалликларининг

долзарб масалалари

(гинекологлар, педиатрлар, УАВ терапевтлар,эндокринологлар,

усмирлар врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.12.5.

Болалик ва усмирлик даврида

эндокрин касалликлари

(шахар ва туман марказий касалхона, поликлиника врачлари, педиатрлар, эндокринологлар,гинекологлар,

усмирлар врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.12.6.

Эндокринологияда орфан

(кам учрайдиган) касалликлар,

уларни аниклаш ва даволаш

(шахар ва туман марказий касалхона, оилавий поликлиника врачлари, эндокринологлар, терапевтлар,

генетиклар,усмирлар врачлари,

андрологлар,гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.12.7.

Умумий эндокринология

(шахар ва туман марказий касалхона, оилавий поликлиника врачлари, эндокринологлар,терапевтлар,

гинекологлар,андрологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.12.8.

Репродуктив эндокринологиянинг

долзарб масалалари

(диспансер, шифохона, поликлиника врачлари,эндокринологлар,гинеколог, терапевтлар, андрологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.12.9.

Тезкор эндокринология

(анестезиолог-реаниматологлар,

эндокринологлар,терапевтлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.12.10

Терапия ва УАВ амалиётида эндокрин касалликларни аниклаш ва стандарт даволаш

(шахар ва туман марказий касалхона, оилавий поликлиника врачлари,УАВ, эндокринологлар,терапевтлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

Жаррохлик эндокринологиянинг долзарб масалалари

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

02.10-29.10

31.10-27.11

29.11-27.12

02.01-29.01

31.01-27.02

01.03-30.03

01.04-27.04

29.04-27.05

29.05-25.06

КД 1 ва 2 турда инсулинотерапияни

ургатиш ва назорат килиш

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

02.10-15.10

05.11-17.11

03.12-17.12

02.01-15.01

04.02-16.02

04.03-18.03

01.04-13.04

01.05-15.05

03.06-16.06

1.13. Дерматовенерология ва косметология кафедраси

Мудир: профессор Арифов Саидқосим Саидазимович

Ихтисослаштирилган дерматология ва венерология ИАТМ

тел. 214-50-01

1.13.1.

Болалар орасида учрайдиган тери ва таносил касалликлари

(ТТД булим мудирлари,

дерматовенерологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.13.2.

Клиник дерматовенерология

(ТТД булим мудирлари,

дерматовенерологлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.13.3.

Амбулатория-поликлиника шароитида тери ва таносил касалликларининг диагностикаси ва фармакотерапияси

(ТТД булим мудирлари,

дерматовенерологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.13.4.

Тери ва таносил касалликларини

клиник лаборатор диагностикаси

ва унинг амалиётдаги тахлили

(ТТД булим мудирлари,

дерматовенерологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.13.5.

Терининг инфекцион–паразитар касалликлари

(ТТД булим мудирлари, дерматовенерологлар,УАВ

инфекционистлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.13.6.

Кам учрайдиган дерматозлар (коллагенозлар, васкулитлар, тери лимфомалари ва бошқалар)-клиникаси,

дифференциал ташхиси, давоси

( иш стажи камида 5 йил булган дерматовенерологлар ва бўлим мудирлари)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.13.7

Клиник дерматовенерология

(ТТД булим мудирлари,

дерматовенерологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.13.8.

Ўлкамизда учрайдиган дерматозлар ва венерология масалалари

(амбулатория-поликлиника шароитида ишлайдиган терапевтлар, хирурглар, урологлар,акушер-гинекологлар, УАВ,

невропатолог,ЛОР ва бошка врачлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.13.9.

Жинсий йул билан юкувчи

касалликлар

(иш стажи 5 йилдан кам булмаган дерматовенерологлари,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.13.10

Амбулатория-поликлиника шароитида тери ва таносил касалликларининг диагностикаси ва фармакотерапияси

(ТТД булим мудирлари,

дерматовенерологлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.14. Фтизиатрия кафедраси

Мудир: профессор Мухтаров Даврон Зухурович

Ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология ИАТМ

тел. 278-04-70

1.14.1.

Упка силининг дифференциал

диагностикаси

(фтизиатрлар,фтизиопедиатрлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.14.2.

Статистика асослари, ижтимоий гигиена ва силга қарши ишларни диспансер шароитида ташкил этиш

(диспансер булими фтизиатрлари,

статистлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.14.3

Упкадан ташкари аъзолар сили

(упкадан ташкари аъзолар сили мутахассислари,фтизиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.14.4.

Болалар ва усмирларда сил касаллигини барвакт аниклаш ва самарали даволаш

(фтизиопедиатрлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.14.5

Фтизиатрия

(фтизиатрлар,фтизиопедиатрлар,

упкадан ташкари аъзолар сили мутахассислари)

Мутахассислиги 3 йилдан кам булмаганлар

к.к.т

3,5 ой

02.01-13.03

катнаб ўқиш

14.03-11.04

сиртқи ўқиш

1.14.6.

Оилавий поликлиника шароитида

сил касаллигини аниклаш ва даволаш

(оилавий поликлиника шифокорлари)

м.м.о

0,5 ой

15.03-27.03

1.14.7.

Упка сили ва кушимча касалликлар

(фтизиатрлар,фтизиопедиатрлар,

пульмонологлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.14.8.

Сил касаллигининг олдини олиш

ва барвакт аниклаш

(фтизиатрлар,фтизиопедиатрлар,

УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.14.9.

Мультирезистент силни даволаш

(фтизиатрлар, фтизиопедиатрлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

1.14.10

Фтизиатрия

(фтизиатрлар,фтизиопедиатрлар,

упкадан ташкари аъзолар сили мутахассислари)

Мутахассислиги 3 йилдан кам булганлар - хужалик хисобида

к.к.т

6 ой

1.15. Врачлик-меҳнат экспертиза кафедраси

Мудир: т.ф.д. Кариев Шухрат Маратович

ЎзР ССВ нейрохирургия Маркази

тел. 264-96-22

1.15.1.

Терапевтик касалликларда врачлик- мехнат экспертизаси ва тиббий- ижтимоий реабилитациясининг

замонавий масалалари

(ВКК, ТМЭК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари хамда ТМЭК терапевтлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

1.15.2.

Врачлик-меҳнат экспертизаси ва тиббий-ижтимоий реабилитациянинг амалиётдаги ахамияти

(ВКК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари врачлари, ТМЭК раислари ва аъзолари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

1.15.3.

Неврологик касалликларида врачлик-мехнат экспертизаси ва тиббий-

ижтимоий реабилитациясининг

замонавий масалалари

(ВКК, ТМЭК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари хамда ТМЭК неврологлари)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

1.15.4.

Хирургик касалликларда врачлик- мехнат экспертизаси ва тиббий-

ижтимоий реабилитациясининг

замонавий масалалари

(ВКК, ТМЭК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари хамда ТМЭК хирурглари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

1.15.5.

Врачлик-меҳнат экспертизаси ва тиббий-ижтимоий реабилитациянинг амалиётдаги ахамияти

(ВКК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари врачлари, ТМЭК раислари ва аъзолари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

1.15.6.

Врачлик-меҳнат экспертизаси ва тиббий-ижтимоий реабилитациянинг амалиётдаги ахамияти

(ВКК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари врачлари, ТМЭК раислари ва аъзолари)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

1.15.7.

Врачлик-меҳнат экспертизаси ва тиббий-ижтимоий реабилитациянинг амалиётдаги ахамияти

(ВКК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари врачлари, ТМЭК раислари ва аъзолари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

1.15.8.

Терапевтик касалликларда врачлик-мех- нат экспертизаси ва тиббий-ижтимоий реабилитациясининг замонавий масалалари

(ВКК, ТМЭК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари хамда ТМЭК терапевтлари)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

1.15.9.

Врачлик-меҳнат экспертизаси ва тиббий-ижтимоий реабилитациянинг амалиётдаги ахамияти

(ВКК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари врачлари, ТМЭК раислари ва аъзолари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

1.15.10

Неврологик касалликларида врачлик-мехнат экспертизаси ва тиббий-

ижтимоий реабилитациясининг

замонавий масалалари

(ВКК, ТМЭК раислари, поликлиника, реабилитация марказлари хамда ТМЭК неврологлари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

2. ХИРУРГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Декан: профессор Джаббаров Карим Джаббарович

Тел. 268-08-15

2.1. Хирургия ва болалар хирургияси кафедраси

Мудир: профессор Акилов Хабибулла Атауллаевич

Акад. В.В.Вохидов номли РИХМ

РШТЕИМ –Болалар хирургияси

тел. 150-37-33, 277-26-05

2.1.1.

Хирургияда замонавий йуналишлар (7-10 йил стажга эга булган стационар хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.1.2.

Меъда ва жигар хирургиясида

янги технологиялар

(7-10 йил стажга эга булган

стационар етакчи хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.1.3.

Хирургия

(7-10 йил стажга эга булган

стационар хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.1.4.

Кукрак кафаси ва корин бушлиги

хирургиясининг замонавий техно-

логиялари

(7-10 йил стажга эга булган

стационар хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.1.5.

Хирургияда замонавий йуналишлар

(7-10 йил стажга эга булган хирургия

булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.1.6.

Абдоминал хирургияда янги

технологиялар

(7-10 йил стажга эга булган

стационар хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.1.7.

Кукрак кафаси ва корин бушлиги

тезкор хирургиясининг

стандартлари

(7-10 йил стажга эга булган

стационар тезкор хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.1.8.

Хирургия (кон томир ва эндовас-

кулар хирургияси билан бирга)

(7-10 йил стажга эга булган

стационар хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.1.9.

Режали хирургия стандартлари

(7-10 йил стажга эга булган

стационар тезкор хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.1.10.

Кукрак ва корин бушлиги аъзолари-

нинг тезкор хирургияси

(7-10 йил стажга эга булган стационар хирургия булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

Болалар хирургияси

РШТЁИМ

тел. 150-37-33

2.1.11

Болаларда кукрак кафаси ва корин бушлиги аъзолари хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам

маркази филиаллари

болалар хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.1.12.

Болалар шошилинч хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.1.13.

Болаларда уткир хирургик ва урологик касалликлар хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.1.14.

Болалар шошилинч хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.1.15.

Болалар хирургиясида

янги технологиялар

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.1.16.

Болалар шошилинч хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.1.17.

Болаларда қорин бўшлиғи ва чаноқ аъзоларининг хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.1.18.

Болалар шошилинч хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.1.19.

Болаларда тугма хамда орттирилган

хирургик ва урологик касалликлар

хирургияси

(поликлиника,шифохона ва шоши-

линч тиббий ёрдам маркази филиал

лари болалар хирурглари ва

урологлари)

м.м.о1 ой

03.05-31.05

2.1.20.

Болалар шошилинч хирургияси

(поликлиника, шифохона ва шошилинч тиббий ердам маркази филиаллари болалар

хирурглари ва урологлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

Амбулатор хирургия, колопроктология, рабиология

4- Шаҳар касалхонаси

2.1.21.

Колопроктология

(проктологмутахассислар, хирурглар)

м.м.о

1ой

05.09-03.10

2.1.22.

Хирургия

(поликлиника хирурглари ва

стационгар хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.1.23.

Йирингли хирургия

(поликлиника хирурглари ва

стационар хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.1.24.

Амбулатор хирургия

(амбулатор хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.1.25.

Колопроктология

(проктолог мутахассислар, хирурглар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.1.26.

Амбулатор хирургия

(поликлиника хирурглари, УАВ)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.1.27.

Проктология

(хирурглар,колопроктологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.1.28.

Амбулатор хирургия

(поликлиника хирурглари,УАВ)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.1.29

Колопроктология

(проктолог мутахассислар ва хирурглар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.1.30.

Йирингли хирургия

(поликлиника хирурглари ва

стационар хиурглари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.1.31

Клиник маммология

(хирурглар,онкологлар,гинекологлар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

2.1.32

Маммологиянинг долзарб

масалалари

(гинекологлар,УАВ)

м.м.о

36 с.

03.09-09.09

2.1.33

Клиник маммология

(хирурглар,онкологлар,гинекологлар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.1.34

Маммологиянинг умумий масалалари

(хирурглар,онкологлар,гинекологлар)

м.м.о

108 с.

05.11-24.11

2.1.35

Клиник маммология

(хирурглар,онкологлар,гинекологлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.1.36

Маммологиянинг умумий

масалалари

(хирурглар,онкологлар,гинекологлар)

м.м.о

108 с.

04.02-23.02

2.1.37

Маммологиянинг долзарб

масалалари

(гинекологлар,УАВ)

м.м.о

36с

11.03-16.03

2.1.38

Маммологиянинг долзарб

масалалари

(гинекологлар,УАВ)

м.м.о

36 с.

03.06-08.06

2.2. Анестезиология ва реаниматология кафедраси

Мудир: профессор Сабиров Джурабой Марифбоевич

РШТЁИМ

тел. 150-39-01

2.2.1.

Хирургия, травматология ва

урологияда анестезия ва интенсив

терапия

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.2.2.

Анестезиология-реаниматологиянинг замонавий масалалари

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.2.3.

Уткир захарланиш ва куйиш

холатларида анестезия,

реанимация ва интенсив терапия

(токсикология булимларида

ишловчи анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

0,5 ой

05.11-17.11

2.2.4.

Анестезиология-реаниматологиянинг танланган муаммолари

(Регионар блокадаларнинг замонавий тамойиллари)

( анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

0,5 ой

19.11-01.12

2.2.5.

Анестезиология-реаниматологиянинг танланган муаммолари

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.2.6.

Акушерлик-гинекологияда анесте-

зиология ва реаниматология хизма-

ти муаммолари

(Акушер-гинекология булимларида

ишловчи анестезиолог-реаниматол.)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.2.7.

Анестезиология - реаниматология

асослари

3-5 йил стажли

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.2.8.

Анестезиология ва реаниматология

да замонавий технологиялар

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.2.9.

Анестезиология-реаниматология

хизматини шошилинч тиббий

ёрдам тизимида такомиллаштириш

масалалари

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.2.10

Анестезиология-реаниматологиянинг долзарб масалалари

(анестезиолог-реаниматологлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.2.11.

Анестезиология ва реаниматологияда замонавий технологиялар

(анестезиолог-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3. Шошилинч тиббий ёрдам кафедраси

Мудир: профессор Хаджибаев Абдухаким Муминович

РШТЁИМ

тел. 150-00-01

2.3.1.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил

этишнинг замонавий масалалари

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар ургент хирурглари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.3.2.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил

этишнинг замонавий масалалари

(10 йилгача стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.3.3.

Кукрак ва корин бушлиги аъзолари

шошилинч хирургияси ва уларда

замонавий технологияларнинг урни

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.3.4.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил

этишнинг замонавий масалалари

(10 йил ва ундан ортик стажли

стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.3.5.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил этишнинг замонавий масалалари

(10 йилгача стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.3.6.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил

этишнинг замонавий масалалари

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.3.7.

Ошкозон ва 12 бармокли ичак

касалликларининг шошилинч

хирургияси

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.3.8.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил

этишнинг замонавий масалалари

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.3.9.

Шошилинч хирургия ва уни ташкил этишнинг замонавий масалалари

(10 йилгача стажли стационар ургент хирурглари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.3.10.

Жигар,ут йуллари ва ошкозон ости

бези касалликларининг шошилинч

хирургияси

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3.11

Шошилинч терапия ва уни ташкил этишнинг замонавий масалалари

(10 йилгача стажли стационар тезкор терапия булими врачлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.3.12.

Шошилинч терапия ва уни ташкил

этишнинг замонавий масалалари

(10 йил ва ундан ортик стажли

стационар тезкор терапия булимии

мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.3.13.

Шошилинч кардиологияда замонавий технологиялар

(10 йил ва ундан ортик стажли

стационар тезкор терапия булимии

мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.3.14.

Шошилинч терапияда диагностик

ва даволаш стандартлари

(стационар тезкор терапия булими

мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.3.15.

Шошилинч кардиологияда

замонавий технологиялар

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар тезкор терапия булими мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.3.16.

Шошилинч терапия ва уни ташкил этишнинг замонавий масалалари

(10 йилгача стажли стационар тезкор терапия булими врачлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.3.17.

Шошилинч кардиологияда замонавий технологиялар

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар тезкор терапия булими мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.3.18.

Шошилинч терапияда диагностик

ва даволаш стандартлари

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар тезкор терапия булими мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.3.19.

Шошилинч терапия ва уни ташкил этишнинг замонавий масалалари

(10 йилгача стажли стационар тез-кор терапия булими врачлари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.3.20.

Шошилинч кардиологияда замонавий технологиялар

(10 йил ва ундан ортик стажли стационар тезкор терапия булими мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3.21.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булими мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.3.22.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.3.23

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии

мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.3.24.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

03.12.-31.12

2.3.25.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой.

04.01-31.01

2.3.26.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.3.27.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.3.28

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии

мудирлари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.3.29.

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.3.30

Шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш масалалари

(стационар кабул булимии мудир-

лари ва врачлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3.31.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдамни

ташкил этиш

(«03» хизмати станциялари

мудирлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.3.32.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.3.33.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.3.34.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.3.35.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.3.36.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.3.37.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.3.38.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.3.39.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.3.40.

Стационаргача булган боскичда

шошилинч тиббий ёрдам

(«03» хизмати врачлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3.41.

Шошилинч токсикология ва

экстракорпорал детоксикация

(токсикологлар,стационар шошилинч булими врачлари ва реаниматологлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.3.42 .

Комбустиология ва унда

замонавий технологияларнинг

урни

(комбустиологлар ва стационар

ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.3.43.

Шошилинч нейрохирургия

(нейрохирурглар ва стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.3.44 .

Кушма жарохатлар

(стационар ургент хирурглари ва

травматологлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.2.45.

Шошилинч нейрохирургия.

( нейрохирурглар ва стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.3.46.

Кушма жарохатлар

(стационар ургент хирурглари

ва травматологлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.3.47.

Кушма жарохатлар

(стационар ургент хирурглари ва

травматологлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.3.48.

Комбустиология ва унда

замонавий технологияларнинг

урни

(комбустиологлар ва стационар

ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.3.49.

Шошилинч нейрохирургия.

( нейрохирурглар ва стационар ургент хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.3.50.

Шошилинч токсикология ва

экстракорпорал детоксикация

(токсикологлар,стационар шошилинч булими врачлари ва реаниматологлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3.51

Фавкулод вазиятларда жаррохлик

йуналишидаги тез тиббий ёрдам

хизматининг ташкилий масалалари

(ДПМ бош врачлари,муовинлари,

ДПМ кабулхона,стационарлар

мудирлари,жаррохлари,травматологлари,поликлиника врачлари ФВХ

куткарувчи врачлари,Республика

тиббиёт коллежлари укитувчилари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.3.52

Тинчлик даврида фавкулод вазият-

ларда шошилинч тиббий ёрдам

хизматининг ташкилий ва тактик-

клиник асослари

(ДПМ бош врачлари,муовинлари,

ДПМ кабулхона,стационарлар

мудирлари,жаррохлари,травматологлари,поликлиника врачлари,ФВХ

куткарувчи врачлари,педиатрлар,

Республика тиббиёт кллежлари

укитувчилари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.3.53

Фавкулод вазиятларда жаррохлик

йуналишидаги тез тиббий ёрдам

хизматининг ташкилий масалалари

(ДПМ бош врачлари,муовинлари,

ДПМ кабулхона,стационарлар –

мудирлари,жаррохлари,травматологлари,поликлиника врачлари.ФВХ

куткарувчи врачлари.Республика

тиббиёт коллежлари укитувчилари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.3.54

Тинчлик даврида фавкулод вазият-

ларда шошилинч тиббий ёрдам

хизматининг ташкилий ва тактик-

клиник асослари

(ДПМ бош врачлари,муовинлари,

ДПМ кабулхона,стационарлар

мудирлари,жаррохлари,травмато-

логлари,поликлиника врачлари,

ФВХ куткарувчи врачлари,

педиатрлар.Республика тиббиёт

укитувчилари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.3.55

Фавкулод вазиятларда жаррохлик

йуналишидаги тез тиббий ёрдам

хизматининг ташкилий масалалари

(ДПМ бош врачлари,муовинлари,

ДПМ кабулхона,стационарлар

мудирлари,жаррохлари,травмато-

логлари,поликлиника врачлари,

ФВХ куткарувчи врачлари.

Республика тиббиёт коллежлари

укитувчилари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.3.56

Тинчлик даврида фавкулод вазият-

ларда шошилинч тиббий ёрдам

хизматининг ташкилий ва тактик-

клиник асослари
(Республика тиббиёт ва фармацев-

тика олий таълим муассасалари

укитувчилари учун)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.3.57

Шошилинч диагностик эндоскопия

(вилоятлар шошилинч тиббий ёрдам марказлари ва туманлар шошилинч тиббий ёрдам булимлари эндоскопистлари ва хирурглари учун)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.3.58

Катта дуоденал сургич ва ут

йулларида эндоскопик операциялар

(вилоятлар шошилинч тиббий ёрдам марказлари эндоскопистлари учун)

м.м.о

1.5ой

15.04-27.05

2.3.59

Шошилинч диагностик эндоскопия

(вилоятлар шошилинч тиббий ёрдам марказлари ва туманлар шошилинч тиббий ёрдам булимлари эндоскопистлари ва хирург учун)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

ХУЖАЛИК ХИСОБИДА УТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

2.3.60

Диагностик эндоскопия

(ССВ 505 буйруги асосида

вилоятлар шошилинч тиббий ёрдам

марказлари ва туманлар шошилинч

тиббий ёрдам булимлари шифокор-

ларидан эндоскопист врачлари

тайёрлаш)

ихтис3,5ой

03.09-11.12

2.3.61

Диагностик эндоскопия

(ССВ 505 буйруги асосида вилоятлар ва туманлар шошилинч тиббий ёрдам марказлари ва булимлари шифокорларидан эндоскопист врачлари тайёрлаш)

ихтис

3,5ой

03.01-12.04

2.3.62

Диагностик ва даволаш-оператив

эндоскопия (лапароскопия)

(ССВ 505 буйруги асосида

вилоятлар шошилинч тиббий ёрдам марказлари ва туманлар шошилинч тиббий ёрдам булимлари шифокорларидан лапароскопист врачлари тайёрлаш)

ихтис

6 ой.

03.09-20.02

2.3.63.

Диагностик ва даволаш-оператив

эндоскопия (лапароскопия)

(ССВ 505 буйруги асосида

вилоятлар шошилинч тиббий ёрдам

марказлари ва туманлар шошилинч

тиббий ёрдам булимлари шифокор-

ларидан лапароскопист врачлари

тайёрлаш)

ихтис

6 ой

03.01-22.06

2.3.64

Тез тиббий ёрдам-03

(умумий амалиёт врачларидан

тез тиббий ёрдам-03 врачлари

тайёрлаш)

ихтис1,5ой

03.09-15.10

2.3.65

Тез тиббий ёрдам-03

(умумий амалиёт врачларидан тез

тиббий ёрдам-03 врачлари

тайёрлаш)

ихтис

1,5 ой

01.11-13.12

2.3.66.

Тез тиббий ёрдам-03

(умумий амалиёт врачларидан

тез тиббий ёрдам-03 врачлари

тайёрлаш)

ихтис1,5ой

03.01-13.02

2.3.67

Тез тиббий ёрдам-03

(умумий амалиёт врачларидан

тез тиббий ёрдам-03 врачлари

тайёрлаш)

ихтис

1,5ой

01.03-13.04

2.3.68

Тез тиббий ёрдам-03

(умумий амалиёт врачларидан

тез тиббий ёрдам-03 врачлари

тайёрлаш)

ихтис

1,5ой

01.05-12.06

2.3.69

Шошилинч хирургия

(катталар ва болалар хирурглари-

дан шошилинч тиббий ёрдам

булимларида ишловчи хирурглар

тайёрлаш)

ихтис

3,5ой

03.09-11.12

2.3.70

Шошилинч хирургия

(катталар ва болалар хирурглари-

дан шошилинч тиббий ёрдам

булимларида ишловчи хирурглар

тайёрлаш)

Ихтис

3,5ой

03.01-12.04

2.4. Тиббий радиология кафедраси

Мудир: профессор Икрамов Адхам Ильхамович

РШТЁИМ

тел. 150-39-00

2.4.1.

Кукрак кафаси органлари касалликларининг нур диагностикаси

(рентгенологлар,фтизиатрлар

пульмонологлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.4.2.

Суяк ва бугим касалликларни

нур диагностикаси

(рентгенологлар,травматологлар, фтизиатрлар)

ортопедлар ва вертебрологлар)

м.м.о 1 ой

05.10-01.11

2.4.3.

Нур диагностиканинг замонавий

масалалари

(рентгенологлар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.4.4.

Ошкозон ва ичак тизими касаллик-

ларини нур диагностикаси

(рентгенологлар)

м.м.о 0,5ой

03.12-17.12

2.4.5

Болалар касалликларини нур

диагностикаси

(рентгенологлар,педиатрлар)

м.м.о

0,5ой

18.12-31.12

2.4.6.

Кукрак кафаси органлари касаллик-

ларининг нур диагностикаси

(рентгенологлар,фтизиатрлар,

пульмонологлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.4.7.

Суяк-буғим касалликларни нур диагностикаси

(рентгенологлар,травматологлар,

фтизиатрлар, ортопедлар ва вертебрологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.4.8.

Нур диагностиканинг замонавий масалалари

(рентгенологлар)

м.м.о 1 ой

04.03-02.04

2.4.9.

Кукрак кафаси органлари касалликларининг нур диагностикаси

(рентгенологлар,фтизиатрлар,

пульмонологлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.4.10

Суяк ва бугим касалликларни

нур диагностикаси

(рентгенологлар,травматологлар,

фтизиатрлар,ортопедлар ва

вертебрологлар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.4.11

Нур диагностиканинг замонавий

масалалари

(рентгенологлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

ХУЖАЛИК ХИСОБИДА УТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

2.4.12

Рентгенология

(УАВ,умумий педиатрия врачлари)

ихтис

9ой

сентябрь-

июнь

2.4.13

Рентгенология

(бошка мутахассисликлар учун)

ихтис

5ой

сентябрь-

январь

2.4.14.

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар, педиатрлар,

акушер-гинекологлар,

РШТЁИМ-филиал ва

субфилиалларидаги врачлар учун)

ихтис6ой

сентябрь-февраль

2.4.15

Рентгенология

(бошка мутахассислар учун)

ихтис

5ой

январь-май

2.4.16

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар, педиатрлар,

акушер-гинекологлар,

РШТЁИМ-филиал ва

субфилиалларидаги врачлар учун)

ихтис

6ой

январь-июнь

2.4.17

Компьютер томография буйича

(рентгенологлар)

2ой

укув йили

мобайнида

5-та цикл

2.5. О ф т а л ь м о л о г и я к а ф е д р а с и

Мудир: профессор Комилов Холиджон Мухамаджанович

Республика кўз касалликлари шифохонаси

тел. 246-06-31

2.5.1.

Курув аъзоларининг яллигланиш

ва дистрофик касалликлари

(булим мудирлари,ординаторлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.5.2.

Нейроофтальмология

(булим мудирлари,ординаторлар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.5.3.

Офтальмология ва болалар офтальмологиясининг долзарб муаммолари

(поликлиника ва стационар

офтальмологлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.5.4.

Нейроофтальмология ва куз кон

томир касалликлари

(булим мудирлари,ординаторлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.5.5.

Куз микрохирургияси

(булим мудирлари,ординаторлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.5.6.

Нейроофтальмология, офтальмо-эндокринология ва офтальмоонкология муаммолари

(поликлиника ва стационар

офтальмологлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.5.7.

Поликлиника шароитида куз касалликларининг замонавий диагностикаси ва даволаш усуллари

(поликлиника офтальмологлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.5.8.

Офтальмохирургия ва

реконструктив операциялар

(булим мудирлари, ординаторлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.5.9

Куз кон томир касалликлари ва

глаукома

(поликлиника ва стационар офталь-

мологлари,булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.5.10.

Офтальмологияда тезкор ёрдам

курсатиш муаммолари

(булим мудирлари,ординаторлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.6. Оториноларингология кафедраси

Мудир: профессор Джаббаров Карим Джаббарович

1-шаҳар клиник шифохонаси

тел. 242-75-33

2.6.1.

Оториноларингология долзарб

масалалари

(7-10 йиллик ЛОР-шифоколари,

булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.6.2.

Кулок ва бурун ёндош бушликлари

йирингли жаррохлигининг долзарб

масалалари

(булим мудирлари,шифохона,полик

линика ЛОР шифокорлари)

м.м.о 1 ой

05.10-01.11

2.6.3.

Болалар оториноларингологияси

(болалар ЛОР –булим мудирлари,

шифохона,поликлиника болалар

ЛОР-шифокорлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.6.4.

Бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари касалликлари.эндоскопия ва

гирудотерапия муаммолари

(булим мудирлар, шифохона,

поликлиника ЛОР шифокорлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.6.5

Поликлиника ва амбулатория

шароитида ЛОР касалликлари диагностикаси ва даволаш усуллари

(поликлиника,амбулатория-ЛОР-

шифокорлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.6.6

Тезкор ЛОР-ёрдам

(шифохона,поликлиника, амбулатория ЛОР-шифокорлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.6.7.

ЛОР-патологиясининг хозирги

замон диагностикаси ва даволаш

усуллари

(булим мудирлари,шифохона,полик

линика ЛОР шифокорлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.6.8.

Кулок патологияси ва сурдология-

нинг долзарб масалалари

(камида 5йил иш стажига эга

шифохона, поликлиника ЛОР шифокорлари булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.6.9.

Поликлиника шароитида ЛОР-

касалликлари ва фониатрия диагнос

тикаси ва даволаш усуллари

(поликлиника ЛОР-шифокорлари

ва фониаторлари)

м.м.о 1 ой

03.05-31.05

2.6.10

Кулок йирингсиз касалликлари

ва аудиология масалалари

(булим мудирлари,сурдологлар,

шифохона,поликлиника ЛОР-

шифокорлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.7. Ўсма касалликлари кафедраси

Ултратовуш диагностикаси курси

Мудир: профессор Ғофур-Охунов Мирза Алиярович

Тошкент вилояти онкология диспансери, РОИМ

тел. 246-08-76

2.7.1.

Онкология

(туман, диспансер онкологлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.7.2.

Сут бези ўсма касалликларининг диагностикаси ва давоси

(туман диспансер онкологлари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.7.3.

Ошкозон-ичак тракти

хавфли усма касалликларининг

диагностикаси

(булим бошликлари, туман ва диспансер онкологлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.7.4.

Усма касалликлар диагностикаси

профилактикаси, скрининги ва назорат килиш принциплари

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.7.5.

Хавфли ўсма касалликларининг барвақт аниқлаш

(ҚВП врачлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.7.6.

Аёллар репродуктив тизими органлари бези ўсма касаллик- ларининг диагностикаси ва давоси

(туман, диспансер онкологлари ва онкогинекологлар ва гинекологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.7.7.

Онкология

(7-8 йил иш стажли онкологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.7.8.

Хавфли усма касалликларини

кимёвий ва нур билан

замонавий даволаш усуллари

(онкологлар,кимётерапевтлар,

радиологлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.7.9.

Хавфли ўсма касалликларининг

барвакт аниклаш

(КВП врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.7.10.

Онкологиянинг замонавий

масалалари

(туман, диспансер онкологлари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

ХУЖАЛИК ХИСОБИДА УТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

2.7.11.

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар, хирурглар, педиатрлар акушер-гинекологлар)

к.к.т

6 ой

05.09-27.02

02.01-21.06

2.7.12

Клиник доплерография асослари

(УТТ мутахассислар)

м.м.о

1ой

01.12-29.12

02.04-28.04

2.7.13

Аёлларда репродуктив тизим

аъзоларининг ултратовуш

диагностикаси

(онкогинеколог, маммолог, эндокринолог, УТТ мутахассислар)

м.м.о

1ой

01.11-28.11

01.05-28.05

2.8. Ултратовуш диагностикаси кафедраси

Мудир: т.ф.н.Фозилова Севара Акрамовна

4-шахар касалхонаси

тел. 294-64-24

2.8.1.

Клиник ултратовуш диагностикаси

(ултратовуш диагностикаси мутахассислари,терапевтлар хирурглар,педиатрлар,

акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.8.2.

Ултратовуш диагностикасида

янги технологиялар

(УЗД мутахассислари, клиник

радиология мутахассислари, терапевтлар, хирурглар,педиатр)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.8.3

Уронефрологияда ултратовуш

диагностикаси

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари,кон-томир хирурглари,

терапевтлар,клиник радиология

мутахассислари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.8.4.

Акушер ва гинекологик амалиётида

клиник ултратовуш диагностикаси

ахамияти

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари,акушер-гинекологлар,

педиатрлар,скрининг марказлари мутахассислари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.8.5.

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар,хирурглар,акушер-

гинекологлар,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.8.6.

Юза жойлашган аъзоларнинг

ултратовуш диагностикаси

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари ,терапевтлар хирурглар,

педиатрлар,маммологлар,эндокринолог)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.8.7.

Шошилинч тиббий холатларда

ултратовуш диагностикаси

(шошилинч тиббий марказлари врачлари, ултратовуш

мутахассислари)

м.м.о

0,5 ой

04.03-18.03

2.8.8.

Ултратовуш ангиология ва

флебологияси

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари,кон-томир хирурглари,

терапевтлар,клиник радиология

мутахассислари)

м.м.о

0,5 ой

19.03-02.04

2.8.9.

Ултратовуш диагностикаси

онкологияда

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари,терапевтлар,онкологлар

хирурглар, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.8.10.

Ултратовуш диагностикасининг

танланган масалалари

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари,терапевтлар,хирурглар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.8.11

Корин бушлиги аъзоларнинг ултра-

товуш диагностикани усуллари

(ултратовуш диагностикаси мута-

хассислари,терапевтлар,хирурглар,

гастроэнтерологлар,педиатрлар)

м.м.о

1ой

03.06-29.06

ХУЖАЛИК ХИСОБИДА УТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

2.8.12.

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар,хирурглар,акушер-

гинекологлар,педиатрлар

ихтис

6 ой

02.09-20.02

2.8.13.

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар,хирурглар,акушер-

гинекологлар,педиатрлар)

ихтис

6ой

02.01-21.06

2.8.14

Клиникултратовуш диагностикаси

(терапевтлар, хирурглар, педиатрлар,акушер-гинекологлар)

ихтис

2ой

сентябрь-

октябрь

2.8.15

Клиник ултратовуш диагностикаси

(терапевтлар,хирурглар, педиатрлар,акушер-гинекологлар)

ихтис2ой

январь-

февраль

2.9. Урология ва нефрология кафедраси

Мудир: профессор Гайбуллаев Асилбек Асадович

1-шаҳар клиник шифохонаси

тел. 249-52-00

2.9.1.

Умумий амалиёт шифокорлари

фаолиятида урологик касалликларни диагностикаси ва даоси

(УАВ)

м.м.о

1ой

05.09-03.10

2.9.2.

Простата бези касалликлари

диагностикаси ва давоси замонавий

аспектлари

(урологлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.9.3.

Нефрологик ва урологик касалликларни диагностика ва давоси замонавий аспектлари

(нефрологлар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.9.4

Урология актуал муаммолари

(урологлар)

м.м.о

1.5 ой

05.10-15.11

2.9.5.

Сийдик тош касаллиги диагности-

каси ва давосида замонавий

технологиялар

(урологлар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.9.6.

Сийдик таносил аъзолар шикаст-

ланиши диагностикаси ва давосида

янги технологиялар

(урологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.9.7.

Сийдик йуллари инфекциясини

диагностикаси ва давосида Янги

технологиялар

(урологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.9.8.

Умумий амалиёт шифокорлари

фаолиятида урологик касаллтклар-

ни диагностикаси ва давоси

(УАВ)

м.м.о

1ой

04.01-31.01

2.9.9.

Урология актуал муаммолари

(урологлар)

м.м.о

1,5ой

04.01-14.02

2.9.10.

Нефрология ва урологияда

гемодиализ аспектлари

(нефрологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.9.11

Умумий амалиёт шифокорлари

фаолиятида урологик касалликлар-

ни диагностикаси ва давоси

(УАВ)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.9.12.

Урология актуал муаммолари

(урологлар)

м.м.о

1,5 ой

04.03-16.04

2.9.13

Акушерлик амалиётида сийдик

таносил аъзолари касалликларини

диагностикаси ва давоси,шикаст-

ланиши олдини олиш чоралари

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1ой

04.04-01.05

2.9.14.

Онкоурологик касалликлар

диагностика ва давоси актуал

аспектлари

(урологлар)

м.м.о

1ой

03.05-31.05

2.9.15.

Умумий амалиёт шифокорлари

фаолиятида урологик касаллик-

ларни диагностикаси ва давоси

(УАВ)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.9.16.

Простата бези касалликлари диагностикаси ва давоси замонавий

аспектлари

(урологлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.9.17

Умумий амалиёт шифокорлари

фаолиятида урологик касалликлар-

ни диагностикаси ва давоси

(УАВ)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

МАСОФАДАН (ДИСТАЦИОН) ТУРИБ УКИТИШ ЦИКЛЛАРИ

2.9.18

Сийдик таносил аъзолари жарохати

диагностикаси ва давосида янги

технологиялар

(урологлар)

м.м.о

2,5ой

05.09-31.10

(сиртки укиш)

01.11-14.11

(келиб укиш)

2.9.19

Сийдик таносил аъзолар аномалия-

лари диагностикаси ва давосида

янги технологиялар

(урологлар)

м.м.о

2,5ой

02.12-29.01

(сиртки укиш)

01.02-12.02

(келиб укиш)

2.9.20

Простата бези хавфсих гиперпла-

зиясини диагностикаси ва давосида

замонавий аспектлари

(урологлар)

м.м.о

2,5ой

04.02-02.04

(сиртки укиш)

03.04-16.04

(келиб укиш)

2.9.21.

Сийдик йуллари инфекцияси

диагностикаси ва давосида

замонавий технологиялар

(урологлар)

м.м.о

2,5ой

03.03-30.04

(сиртки укиш)

01.05-15.05

(келиб укиш)

ХУЖАЛИК ХИСОБИДА УТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

2.9.22

Гемодиализ замонавий аспектлари

(терапевт ва нефрологлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.9.23

Простата бези касалликлар

(урологлар)

м.м.о

1 ой

.05.09-03.10

2.9.24

Эректил дисфункция

(урологлар,андрологлар)

м.м.о

1ой

05.10-01.11

2.9.25

Гемодиализ

(жаррохлар,анестез-реаниматологлар)

ихт.

3,5ой

гурух

йигилганда

2.9.26.

Гемодиализ

(нефрологлар учун)

ихт.

6 ой

гурух

йигилганда

2.9.27

Андрология

(урологлар учун)

ихт.

3,5 ой

гурух

йигилганда

2.9.28

Гемодиализ замонавий аспектлари

(терапевт ва нефрологлар)

м.м.о

1ой

05.11-01.12

2.9.29

Простата бези касалликлар

(урологлар)

м.м.о

1ой

03.12-31.12

2.9.30

Клиник нефрологиянинг

долзарб масалалари

(терапевт, нефролог, УАВ учун)

м.м.о

1ой

04.01-31.01

2.9.31

Бепуштлик диагностикаси ва

даволашда замонавий технологиялар

(урологлар, андрологлар)

м.м.о

1ой

04.03-02.04

2.9.32

Клиник нефрологиянинг долзарб

масалалари

(терапевт,нефролог, УАВ учун)

м.м.о

1ой

04.04-01.05

2.10. Травматология ва ортопедия кафедраси

Мудир: профессор Азизов Мирхаким Жавхарович

Травматология ва ортопедия ИТИ

тел. 233-10-30

2.10.1.

Травматология ва ортопедияда

КДО усуллари

(травматологик пункт,шифохона ва поликлиника травматолог-ортопедлари ва жаррохлари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.10.2.

Болалар травматологияси ва

ортопедияси

(шифохона ва поликлиника болалар

травматолог-ортопедлари ва

зирурглари)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.10.3.

Травматология ва ортопедия

(травматологик пункт,шифохона

ва поликлиника травматолог-

ортопедлари ва жаррохлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.10.4.

Травматология ва ортопедиянинг

долзарб масалалари

(5-7 йил иш стажли травматологик

пункт,шифохона ва поликлиника

травматолог-ортопедлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.10.5.

Травматология ва ортопедия

(травматологик пункт, шифохона травматолог-ортопедлари ва

жаррохлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.10.6.

Травматология ва ортопедияда

замонавий даволаш усуллари

(травматологик пункт,шифохона

травматолог-ортопедлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.10.7.

Травматология ва ортопедияда

остеосинтез усуллари

(травматологик пункт,шифохона

травматолог-ортопедлари ва-

жаррохлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.10.8.

Шикастланган ва ортопедик

беморларга амбулатор-поликлиник

ёрдам

(3-5 йил иш стажли травматологик

пункт,шифохона ва поликлиника

травматолог-ортопедлари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.10.9.

Травматология ва ортопедиянинг долзарб масалалари

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.10.10.

Шикастланган асоратлари ва катталар

ортопедияснинг долзарб масалалари

(травматологик пункт,шифохона ва

поликлиника травматолог-

ортопедлари ва хирурглари)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.11. I-Стоматология кафедраси

Мудир: т.ф.д.Алимов Алишер Содикович

5-чи ва 1-чи стоматология поликлиникалари

тел. 265-93-50


2.11.1.

Стоматология

(терапевт-стоматолог ва аралаш

кабулдаги врачлар)

у.м.о

2 ой

05.09-31.10

2.11.2.

Эндодонтия

(иш стажи 10-15 йилдан ошган,

стоматолог-терапевт ва пародонтологик кабинетида ишлайдиган врач стоматолог ва булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.11.3.

Стоматологияда замонавий пломбалаш ашёлари ва уларни куллаш

(терапевт-стоматолог, аралаш

кабулдаги врачлар ва булим бошлиги)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.11.4

Стоматология

(аралаш кабулдаги врачлар)

у.м.о

2 ой

04.01-28.02

2.11.5.

Пародонт касалликлари.Уларни

ташхисоти ва даволаш усуллари

(иш стажи 10-15 йилдан ошган,

стоматолог-терапевт ва пародонтологик кабинетида ишлайдиган врач

стоматолог ва булим мудирлари)

м.м.о 1 ой

04.03-02.04

2.11.6

Терапевтик стоматологиянинг

долзарб масалалари

(иш стажи 10 йилдан куп булган

врачлар,булим мудирлари)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.11.7

Стоматология

(терапевт-стоматолог ва аралаш қабулдаги врачлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.11.8.

Тиш каттик тукималари

касалликлари, кариес ва унинг асоратлари

(иш стажи 5 йилдан куп булган

аралаш кабулдаги врачлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИЯ

ХУЖАЛИК ХИСОБИДА

2.11.09.

Олиб қўйилмайдиган

протезларни тайёрлаш

замонавий усуллари

(ортопедлар)

М.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.11.10.

Олиб қўйиладиган протезларни тайёрлашни замонавий усуллари

(ортопедлар)

М.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.11.11.

Тишсиз жағларнинг протезлашнинг замонавий усуллари

(ортопедлар)

М.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.11.12.

Ортопедик стоматологиянинг

долзарб масалалари

(ортопедлар)

М.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.11.13.

Металлокерамика ва металло-пластмассали протезларни тайёрлаш замонавий усуллари

(ортопедлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.11.14

Олиб куйилмайдиган протезларни

тайёрлаш замонавий усуллари

(ортопедлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.11.15.

Олиб куйиладиган потезларни

тайёрланиш замонавий усуллари

(ортопедлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.11.16.

Тишсиз жагларнинг протезлашнинг

замонавий усуллари

(ортопедлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.11.17.

Стоматология

(аралаш кабулдаги врачлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.11.18.

Металлокерамика ва металлоплас-

массали протезларни тайёрлаш

замонавий усуллар

(ортопедлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.12. 2–стоматология кафедраси

(ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА)

Мудир: профессор Агзамхужаев Саидамин Саидмагруфович

тел. 268-16-25

2.12.1.

Тиш каттик тукималарининг

нуксонларини реставрация килиш-

да янги технологияларни куллаш

(терапевт ва ортопед стомат-лар)

м.м.о1 ой

05.09-03.10

2.12.2.

Пародонт касалликлари.

Уларни терапевтик ва ортопедик даволаш усуллари

(терапевт ва ортопед стомат-лар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.12.3.

Ортопедик ва терапевтик стомато-

логия амалиётида учрайдиган

хатолар, асоратлар ва уларни бартараф этиш

(терапевт ва ортопед стомат-лар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.12.4.

Эндодонтия

(терапевт стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.12.5.

ОБШК касалликлари ва уларни

даволаш усуллари

(терапевт стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.12.6.

Даволаш стоматологиясида

физиотерапевтик усулларини

куллаш

(терапевт стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.12.7.

Кариес ва унинг асоратлари.

Уларни терапевтик даволаш

усуллари

(терапевт-стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.12.8.

Тиш каттик тукималарининг

нуксонларини реставрация килишда янги технологияларни куллаш

(терапевт ва ортопед стомат-лар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.12.9.

Пародонт касалликлари. Уларни

терапевтик ва ортопедик даволаш

усуллари

(терапевт ва ортопед стомат-лар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.12.10.

Ортопедик ва терапевтик стоматология амалиётида учрайдиган хатолар,асоратлар ва уларни бартараф этиш

(терапевт ва ортопед стомат-лар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.12.11.

Тиш каттик тукималарининг нуксонларини реставрация килишда

янги технологияларни куллаш

(ортопед ва терапевт стомат-лар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.12.12.

Пародонт касалликлари.

Уларни терапевтик ва ортопедик даволаш усуллари

(ортопед ва терапевт стомат-лар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.12.13.

Ортопедик ва терапевтик стоматология амалиётида учрайдиган хатолар, асоратлар ва уларни бартараф этиш

(ортопед ва терапевт стомат-лар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.12.14.

Тиш каторларининг кисман аден-

тияси ва уларни ортопедик даволаш

(ортопед стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.12.15

Тиш каторларининг тулик адентиясини ортопедик даволаш

усуллари

(ортопед стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.12.16.

Тиш каторларининг иккиламчи

деформацияси ва уларни ортопедик

даволаш

(ортопед стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.12.17

Тиш каторлари нуксонларини бюгел

протезлари билан ортопедик даволаш

(ортопед стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.12.18

Тиш каттик тукималарининг

нуксонларини реставрация килишда янги технологияларни куллаш

(ортопед ва терапевт стомат-лар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.12.19

Пародонт касалликлари.

Уларни терапевтик ва ортопедик даволаш усуллари

(ортопед ва терапевт стомат-лар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.12.20

Ортопедик ва терапевтик стоматология амалиётида учрайдиган хатолар, асоратлар ва уларни бартараф этиш

(ортопед ва терапевт стомат-лар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.13. Хирургик стоматология кафедраси

Мудир: т.ф.д. Абдукодиров Абдусалом Абдукодирович

7-шаҳар клиник шифохонаси

2.13.1.

Юз-жаг сохаси йирингли

инфекциялари

(аралаш кабулдаги стоматологлар

ва хирург стоматологлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

2.13.2.

Поликлиника шароитида

диагностика ва даволашнинг

хирургик усуллари

(хирург стоматологлар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1ой

05.10-01.11

2.13.3.

Юз-жаг сохаси яллигланиши

жараёнлари ва шикастланишлар

(хирург стоматологлар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1ой

05.11-01.12

2.13.4.

Поликлиника шароитида диагностика ва даволашнинг хирургик усуллари

(хирург-стоматологолар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.13.5.

Юз-жаг сохаси яллигланиш

жараёнлари ва шикастланишлар

(хирург-стоматологлар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.13.6.

Хирургик стоматология

( хирург стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

2.13.7.

Юз-жаг сохаси йирингли

инфекцияси

(хирург-стоматологлар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.13.8

Хирургик стоматология

(хирург-стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.13.9

Юз-жаг сохаси яллигланиш

жараёнлари ва шикастланишлар

(хирург-стоматологлар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1ой

03.05-31.05

2.13.10

Юз-жаг сохаси йирингли

инфекцияси

(хирург стоматологлар ва аралаш

кабулдаги стоматологлар)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

2.14. Ортодонтия ва болалар стоматология кафедраси

Мудир: т.ф.д. Махсудов Суннат Нигматович

2-болалар стоматология поликлиникаси

тел. 224-46-18

2.14.1.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг замонавий масалалари

(КВП, оилавий поликлиника стомат-лари, бол.стомат-лари ва аралаш кабулдаги стоматологлар)

м.м.о 1 ой

05.09-03.10

2.14.2.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг замонавий масалалари

(КВП,оилавий поликлиника стомат-лари, бол.стомат-лари ва аралаш кабулдаги стоматологлар)

м.м.о 1 ой

05.10-01.11

2.14.3.

Болалар оғиз шиллиқ пардаси ва пародонт касалликлари

(болалар стоматологлари, аралаш қабулдаги стоматологлар ва пародонтологлар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

2.14.4.

Болаларда тиш қаттик туқималари касалликлари ва уларни асоратлари

(оилавий поликлиника, КВП стоматологлари, бол.стоматологлари ва аралаш қабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.14.5.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологияси

(оилавий поликлиника, КВП стоматологлари ва болалар стоматологлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.14.6.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг замонавий

масалалари

(КВП ва болалар стоматологлари, аралаш кабулдаги стомат-лар)

м.м.о 1 ой

04.02-02.03

2.14.7.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг замонавий

масалалари

(оилавий поликлиника, ҚВП стоматологлари, бол.стоматологлари ва аралаш кабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.14.8

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг танланган

мавзулари

(шаҳардаги оилавий поликлиника ҚВП ва аралаш қабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

2.14.9.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг танланган

мавзулари

(шаҳар оилавий поликлиника, ҚВП ва аралаш қабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.14.10.

Болалик ва ўсмирлик даври стоматологиясининг танланган

мавзулари

(шаҳар оилавий поликлиникалардаги, ҚВП ва аралаш қабулдаги стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

ОРТОДОНТИЯ

2.14.11.

Ортодонтиянинг замонавий

масалалари

(ортодонтлар,ортопед-стомат-лар, бол.стоматологлари, аралаш кабулдаги стоматологлар)

м.м.о 1 ой

05.09-03.10

2.14.12.

Ортодонтияда Эд-жу-айс ва мультибанд техникасини қўллаш (брекетология)

ртодонтлар,бол.стоматологлар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

2.14.13.

Тиш-жағ аномалиялари ва

деформацияларини ортодонтик ва ортопедик даволаш

(ортодонтлар,ортопедлар,

бол.стоматологлари)

м.м.о.

1 ой

05.11-01.12

2.14.14.

Ортодонтияда Эд-жу-айс ва мультибанд техникасини қўллаш (брекетология)

ртодонтлар,бол.стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

2.14.15.

Болалик ва ўсмирлик даври

ортодонтияси

(стоматологлар,бол.стоматологлар, ортодонтлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

2.14.16.

Болалик ва ўсмирлик даври

ортодонтияси

(стоматологлар,бол.стоматологлар ортодонтлар)

м.м.о

1 ой

04.02--02.03

2.14.17.

Ортодонтияда Эд-жу-айс ва мультибанд техникасини қўллаш (брекетология)

ртодонтлар,бол.стоматологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

2.14.18.

Ортодонтиянинг замонавий

масалалари

(ортодонтлар, ортопед- стоматологлар, болалар стоматологлари, аралаш кабулдаги

стоматологлар)

м.м.о 1 ой

04.04-01.05

2.14.19.

Ортодонтияда Эд-жу-айс ва мультибанд техникасини қўллаш (брекетология)

ртодонтлар,бол.стоматологлар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

2.14.20.

Ортодонтиянинг замонавий

масалалари

(ортодонтлар, ортопед- стоматологлар, болалар стоматологлари, аралаш кабулдаги стоматологлар)

м.м.о 1 ой

03.06-29.06

3. ПЕДИАТРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Декан: проф. Мухамедова Хадича Тўлқуновна

Тел. 267-56-02

3.1. Педиатрия кафедраси

Мудир: профессор Шамсиев Фазлитдин Сайфиевич

4-Шахар болалар клиник шифохонаси

3.1.1.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.1.2.

Болаларда нафас олиш аъзоларининг касалликларни ташхисоти ва замонавий фармакологик терапияси

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.1.3.

Эрта ёшдаги болаларнинг касалликларни ташхисоти ва фармакологик терапияси

(педиатрлар, ординаторлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.1.4.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.1.5.

Шошилинч педиатрия

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.1.6.

Болаларда даволаш ва профилактика ишларини шифохона ва поликлиника шароитида олиб

бориш

(педиатрлар, ординаторлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.1.7.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.1.8.

Эрта ёшдаги болаларнинг касалликларни ташхисоти ва фармакологик терапияси

(педиатрлар, ординаторлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.1.9.

Педиатриянинг долзарб масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.1.10.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.2. Педиатрия ва болалар овқатланишикафедраси

Мудир: профессор Султонов Акмал Туропович

Педиатрия ИТИ

тел. 228-72-62

3.2.1.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.2.2.

Кичик ёшдаги болалар касалликлари.ЖССТ дастури буйича болаларга стационар

ёрдами курсатиш

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.2.3.

Педиатрияда

кардиопульмонологиянинг асосий муаммолари

(педиатрлар, ординаторлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.2.4.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.2.5.

Педиатриянинг долзарб масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.2.6.

Педиатрияда

кардиопульмонологиянинг асосий муаммолари

(педиатрлар, ординаторлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.2.7.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.2.8.

Педиатриянинг долзарб масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.2.9.

Кичик ёшдаги болалар

касалликлари.

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.2.10.

Педиатриянинг замонавий масалалари

(педиатрлар, ординаторлар, махалий ва КВП врачлари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.3. Акушерлик-гинекология ва перинатал медицина кафедраси

Мудир: профессор Асатова Мунира Мирюсуповна

Шаҳар Перинатал Маркази

тел. 242-57-72

3.3.1.

Акушерлик ва гинекологияда кон кетиш холлари

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.3.2.

Перинатал медицинанинг долзарб масалалари

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.3.3.

Акушерлик ва перинатология инфекцион асоратлар

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.3.4.

Акушерлик ва гинекологияда тез ёрдам

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.3.5.

Акушерлик ва гинекологияда долзарб масалалар

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.3.6.

Аёл репродуктив тизимининг рак олди холати

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.3.7.

Тухумдон етишмовчилиги

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.3.8.

Антенатал даврида парваришнинг замонавий принциплари

(акушер-гинекологлар УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.3.9.

Акушерлик ва гинекологияда долзарб масалалар

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.3.10

Акушерлик ва гинекологияда кон кетиш холлари

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.4. Акушерлик ва гинекология кафедраси

Болалар ва ўсмирлар гинекологияси курси

Мудир: т.ф.д. Каримова Феруза Жавдатовна

Шаҳар 2-чи ва 3-чи туғруқ комплекслари

тел. 248-50-38

3.4.1.

Хомиладорликда учрайдиган экстрагенитал касалликларни интеграллаштириб олиб бориш

(акушер–гинекологлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.4.2.

Акушерлик ва гинекологиянинг кон кетиш холатлари ва замонавий даволаш услублари

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.4.3.

Акушерлик ва гинекологияда септик холатлар

(акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.4.4.

Амбулатор ва стационар шароитида гинекологик касалларнинг олиб боришнинг самарали технологиялари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.4.5.

Акушерлик ва гинекологияда шошилинч ердам холатлари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.4.6.

Нейроэндокринологик касалликлар ва уларни гормонал даволаш имкониятлари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.4.7.

Акушерлик ва гинекологиянинг замонавий масалалари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.4.8.

Репродуктив согломлаштириш ва жинсий йуллар оркали утадиган касаликлар

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.4.9.

Акушерлик ва гинекологияда септик асоратлар

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.4.10.

Самарали антенатал парваришлаш

(ВОЗ тавсиялари билан)

(акушер–гинекологлар, УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

3.4.11.

Акушерлик ва гинекологияда септик холатлар

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

0,5 ой

03.09-15.09

3.4.12.

Акушерлик ва гинекологияда жаррохлик услублари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о.

0,5 ой

02.10-15.10

3.4.13.

Хомиладор аёлларда нафас йуллари ва гепатобиллиар системасининг инфекцион зарарсизланишини интеграл олиб бориш

(акушер–гинекологлар)

м.м.о.

0,5 ой

05.11-17.11

3.4.14.

Хомиладорлик даврида гипертензив холатлар

(ВОЗ тавсиялари билан)

(акушер–гинекологлар)

м.м.о.

0,5 ой

02.01-15.01

3.4.15.

Эндокрин бепуштликни самарали даволаш усуллари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о

0,5 ой

04.02-16.02

3.4.16.

Бачадон буйни касалликларини аниклаш усуллари

(акушер–гинекологлар)

м.м.о.

0,5 ой

01.04-13.04

Болалар ва ўсмирлар гинекологияси курси

Раҳбар: т.ф.д. Ходжаева Азиза Сагдуллаевна

Шаҳар 2-чи туғруқ комплекслари

тел. 248-50-40

3.4.17.

Киз болаларнинг жинсий балогатга етиш давридаги хусусиятлари

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.4.18.

Усмир кизларга юкори технологик тиббий ердам

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.4.19.

Қиз болалар гинекологиясининг долзарб муаммолари

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.4.20.

Усмир кизларнинг репродуктив узгаришларида гормонал даволаш

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.4.21.

Балогат ешидаги кизлар эндокринологияси

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.4.22.

Усмир кизларнинг гинекологик касалликларини ташхислаш ва даволаш стандартлари

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.4.23.

Ювенил кон кетиш холатлари ва уларни даволаш имкониятлари

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.4.24.

Пубертат даври эндокринологияси

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар ва УАВ)

сайер цикл

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.4.25.

Усмир кизларнинг гинекологик касалликларини ташхислаш ва даволаш стандартлари

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.4.26.

Усмир кизларга юкори технологик тиббий ердам

(болалар гинекологи, акушер-гинекологлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.5. Неонатология кафедраси

Мудир: профессор Мухамедова Хадича Тўлқуновна

Шахар болалар клиник шифохонаси

тел. 221-37-93

3.5.1.

УАВ фаолиятида неонатологиянинг долзарб муаммолари

(махалий педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.5.2.

Неонатал давр физиологияси

ва патологияси

(неонатологлар, педиатрлар.УАВ)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.5.3.

Неонатологияда долзарб мавзулар

(неонатологлар,реаниматологлар, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.5.4.

Чақалоқларнинг

инфекцион касалликлари

(неонатологлар, педиатрлар УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.5.5.

Неонатологияда долзарб мавзулар

(неонатологлар,реаниматологлар, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.5.6.

Неонатологияда тез ёрдам ва жадал даволаш

(неонатологлар,реаниматологлар, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.5.7.

Чакалокларда асфиксия асоратлари

(неонатологлар,педиатрлар УАВ)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.5.8.

Туғруқхона шароитида

жадал даволаш

(неонатологлар,перинатологлар, неореаниматологлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.5.9.

Неонатологияда долзарб мавзулар

(неонатологлар,реаниматологлар, педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.5.10.

УАВ шароитида неонатологиянинг долзарб муаммолари

(махаллий педиатрлар ва УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.5.11.

Неонатология

(тугрук таътилидан чиккан неонатологлар)

к.к.т

3,5ой

сентябрь

декабр

март

3.5.12

Неонатология

(педиатрлар, реаниматологлар ва хирурглар)

к.к.т

6 ой

сентябрь

январь

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

3.5.13.

МНС шикастланган чакалокларни парвариш килиш

м.м.о

0.5 ой

03.09-15.09

04.02-16.02

3.5.14.

Чакалокларда сариклик турлари ва даволаш тадбирлари

м.м.о

0.5 ой

02.10-15.10

02.01-15.01

04.03-18.03

3.5.15.

Нафас олиш тизими муаммолари

(SPAP ёрдамида даволаш)

м.м.о

0.5 ой

05.11-17.11

03.12-15.12

01.04-13.04

3.5.16.

Неонатологияда долзарб мавзулар

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

02.10-29.10

31.10-27.11

29.11-27.12

02.01-29.01

31.01-27.02

01.03-30.03

01.04-27.04

29.04-27.05

3.5.17.

Тугрукхона шароитида даволаш

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

02.10-29.10

31.10-27.11

29.11-27.12

02.01-29.01

31.01-27.02

01.03-30.03

01.04-27.04

29.04-27.05

3.6. Болалик даври асаб касалликлари кафедраси

Мудир: профессор Шомансуров Шоанвар Шомуратович

Шахар болалар клиник шифохонаси

тел. 224-73-96

3.6.1.

Перинатал патология

(болалар невропатологлари, педиатрлар, неонатологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.6.2.

Вегетатив патология

(болалар невропатологлари, педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.6.3.

Болалар неврологиясининг

долзарб масалалари

(болалар невропатологлари, педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.6.4.

Болалик даврида ангионеврологияси

(катталар ва болалар невропатологлари, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.6.5.

Болалар неврологиясида куп учровчи касалликлар

(болалар невропатологлари, педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.6.6.

Эпилепсия ва бошка пароксизмал холатлар

(болалар невропатологлари, педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.6.7.

Перинатал неврология

(болалар невропатологлари, педиатрлар, неонатологлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.6.8.

Болалар неврологиясининг танланган масалалари

(катталар ва болалар невропатологлар, педиатрлар УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.6.9.

Асаб системасининг насл касалликлари

(генетиклар, катталар ва болалар невропатологлар, педиатрлар,УАВ)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.6.10.

Усмирлар неврологияси

(катталар ва болалар невропатологлари, педиатрлар ва усмирлар шифокорлар)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.7. Педиатрияда анестезиология ва интенсив терапия кафедраси

Мудир: т.ф.д. Сатвалдиева Эльмира Абдусаматовна

РШТЁИМ

тел. 150-45-44

3.7.1.

Болаларда шошилинч ҳолатларни жадал даволаш

(анестезиолог-реаниматологлар, тез тиббий ёрдам шифокорлари, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.7.2.

Болаларда реанимация ва жадал даволаш асослари

нестезиолог-реаниматологлар, ОРИТ булим мудирлари, жадал даволаш шифокорлари, педиатрлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.7.3.

Чақалоқлар ва эрта ешдаги болаларда анестезия, реанимация ва жадал даволаш хусусиятлари

(анестезилоглар,реаниматологлар, жадал даволаш шифокорлари, педиатрлар,нео-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.7.4.

Шошилинч анестезиология, реаниматология ва жадал даволаш

(анестезиолог, реаниматологлар, педиатрлар, жадал даволаш шифокорлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.7.5.

Болаларда шошилинч ҳолатларни жадал даволаш

(анестезиолог, реаниматологлар, педиатрлар,жадал даволаш шифокорлари)

м.м.о.1 ой

02.01-29.01

3.7.6.

Болаларда реанимация ва жадал даволаш асослари

нестезиологлар,реаниматологлар, ОРИТ булим мудирлари, жадал даволаш шифокорлари,педиатрлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.7.7.

Педиатрияда клиник

анестезиология ва реаниматология

(анестезиологлар,реаниматологлар, ОРИТ ва ОАБ булим мудирлари, жадал даволаш шифокорлари)

м.м.о 1 ой

01.03-30.03

3.7.8.

Чақалоқлар ва эрта ешдаги болаларда анестезия, реанимация ва жадал даволаш хусусиятлари

(анестезилог, реаниматологлар, тез тиббий ёрдам шифокорлари, жадал даволаш шифокорлари, педиатрлар, нео-реаниматологлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.7.9.

Болаларда шошилинч ҳолатларни жадал даволаш

(анестезиолог-реаниматологлар, педиатрлар, тез тиббий ёрдам шифокорлари)

сайёр цикл

м.м.о.

1 ой

29.04-27.05

3.7.10.

Болалар анестезиология ва реаниматологиясининг долзарб масалалари

(анестезиологлар,реаниматологлар, ОРИТ ва ОАБ булим мудирлари, педиатрлар, жадал даволаш шифокорлари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.7.11.

Болалар реаниматологияси

(педиатр, инфекционист, психиатр, бол.невропатологи, онколог, ортопед-травматолог, бол.хирурглар «Б-505»)

к.к.т

3,5 ой

сентябрь

декабр

март

3.7.12.

Болалар анестезиологияси ва реаниматологияси

(анестезиолог-реаниматолог, уролог, онколог, ортопед-травматолог, бол.хирург,шошилинч тиббиёт шифокори,акушер-гинеколог «Б-505»)

к.к.т

6 ой

сентябрь

январь

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

3.7.13.

Болаларда инфузион терапия ва парентерал овкатлантириш асослари

(анестезиолог-реаниматологлар, педиатрлар, тез тиббий ёрдам, поликлиника шифокорлари)

м.м.о

0,5 ой

йил

давомида

3.7.14.

Болаларда упка суньий вентиляциясининг замонавий режимлари

(анестезиологлар,реаниматологлар, педиатрлар,тез тиббий ёрдам ва

жадал даволаш шифокорлари)

м.м.о

0,5 ой

йил

давомида

3.7.15.

Болаларда куйиш ва уткир захарланиш холларида жадал даволаш

(анестезиолог-реаниматологлар, педиатрлар, тез тиббий ёрдам, УАВ, полик. шифокорлари)

м.м.о

0,5 ой

йил

давомида

3.7.16.

Болаларда турли жаррохликда кулланиладиган анестезиологик усуллар

(анестезиолог-реаниматологлар, поликлиника хирурглари)

м.м.о

0,5 ой

йил

давомида

3.7.17.

Юрак-упка реанимацияси асослари ва усуллари

(анестезиолог-реаниматологлар, педиатрлар, тез тиббий ёрдам,УАВ, полик. шифокорлари)

м.м.о

0,5ой

йил

давомида

3.8. Болалик даври юқумли ва паразитар касалликлари кафедраси

Мудир: профессор Ибадова Гулнара Алиевна

Эпидемиология, микробиология ва юкумли касаллар

ИТИ ва клиникаси

тел. 243-27-21

3.8.1.

Уткир ичак инфекциялари ва паразитар касалликлар

(бол.инфекционист, инфекционист, УАВ)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.8.2.

Вирусли ва паразитар касалликлар

(бол.инфекционист, инфекционист,

ва УАВ)

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.8.3.

Вирусли гепатитлар ва

TORCH-инфекциялар

(бол.инфекционист,инфекционист, педиатрлар,акушер-гинеколог ва УАВ)

м.м.о.

1 ой

31.10-27.11

3.8.4.

Вирусли ва

паразитар касалликлар

(бол.инфекционистлари, инфекционистлар,педиатрлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.8.5.

Хаво-томчи ва нейроинфекциялар

(бол.инфекционистлари, инфекционист,невропатолог,УАВ)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.8.6.

Ўта хавфли инфекциялар

(болалар инфекционистлари, инфекционистлар, эпидемиологлар)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.8.7.

Вирусли гепатитлар ва ОИТС

(болалар инфекционистлари, инфекционистлари, педиатрлар, акушер-гинекологлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.8.8.

Юкумли касалликларнинг замонавий масалалари

(бол.инфекционистлари, инфекционистлар,педиатрлар, УАВ)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.8.9.

Юкумли касалликларда жадал даволаш

(болалар инфекционистлар, инфекционистлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.8.10.

Юкумли касалликлар ва амбулатор поликлиник ёрдам

(КИЗврачлари, педиатрлар ва УАВ)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

3.9. Наркология ва ўсмирлар психопатология кафедраси

Мудир: профессор Турсунхужаева Людмила Александровна.

Республика наркология маркази ва шаҳар наркодиспансери

тел. 150-79-33

3.9.1.

Наркология

(Янгидан нарколог-врач мутахассислигини олишга анестезиолог-реаниматологлар, ички касалликлар шифокорлари, хирурглар,невропатологлар,бошка мутахассислик буйича клиник ординатура,магистратура ва интернатурани тугатган врачлар,наркология сохасида 3 йилгача ишлаган наркологик диспансер ва стационар врач-наркологлари учун мулжалланган)

к.к.т.

6 ой

03.09-29.10

(келиб укиш)

31.10-26.12

(сиртки укиш)

02.01-26.02

(келиб укиш)

3.9.2.

Болалар ва ўсмирлар психиатриясида психотерапия масалалари

(психиатрия диспансерлари ва стационарларида, болалар ва усмирлар даволаш муассасаларида ИИВда ишловчи болалар ва усмирлар врач-психиатрларга,болалар невропатологларига,педиатрларга клиник ординаторлар,

магистратура резидентларига

мулжалланган)

м.м.о.

2 ой

31.10-26.12

3.9.3.

Наркологияда психотерапия масалалари

(наркология сохасида 3 йилдан ортик ишлаган наркологик диспансер ва стационарларнинг врач-наркологлари, психотерапевтлар,

клиник ординаторлар, магистратура резидентлари,

психиатрлар,невропатологлар

учун мулжалланган)

м.м.о

1,5 ой

01.03-13.04

3.9.4.

Наркологияда даволаш ва реабилитация масалалари

(наркология соҳасида3 йилдан ортиқ ишлаган наркологик диспансер ва стационарларнинг врач-наркологлари, психотерапевтлар, клиник ординаторлар, магистратура резидентлари, психиатрлар, невропатологлар учун мулжалланган)

м.м.о

1,5 ой

15.04-27.05

3.9.5

Наркологияда мухим масалалари

(наркология соҳасида3 йилдан ортиқ ишлаган наркологик диспансер ва стационарларнинг врач-наркологлари, психотерапевтлар, клиник ординаторлар, магистратура резидентлари, психиатрлар, невропатологлар,реаниматологлар, токсикологлар учун мулжалланган)

м.м.о.

1ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

3.9.6.

Болалар ва ўсмирлар психиатрияси

(психиатрия диспансерлари ва стационарларида, болалар ва усмирлар даволаш муассасаларида3 йилгача ишлаган болалар ва усмирлар врач-психиатрларига, ички касалликлар шифокорларига, хирург ва болалар хирургларига, педиатрларга ва бошка мутахассислик буйича магистратура, клиник ординатура ва интернатурани тугатган врачларга мулжалланган)

к.к.т

6 ой

01.11-27.12

(килиб укиш)

02.01-26.02

(сиртки укиш)

01.03-27.04

(келиб укиш)

3.10. Валеология кафедраси

Мудир: профессор Иргашев Шухрат Боисович

ТошВМОИ, ЎЛК (эски бино, 1 қават)

тел. 267-57-24

3.10.1.

Валеология согломлаштириш тиббиетининг асоссий фани

(КВП, туман, шахар,касалхоналари ва поликлиника врачлари,

валеолог-врачлар, санитарий, профилакторий врачлари)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.10.2.

Ахлокий одобий омилларнинг валеологик муаммолари.

(рухий касалликлар диспансерлари ва наркодеспансер врачлари, КВП ва поликлиникалар врачлари, СПИД марказлари мутахассислари ва валеолог-врачлар)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.10.3.

Ахоли орасида соглом турмуш тарзини шакиллантиришни замонавий йуналишлари

(Республика Саломатлик институти ва унинг филиаллари, саломатлик марказлари рахбарлари ва ходимлари, валеолог-врачлари, услубиятчи врачлар)

м.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.10.4.

Валеология согломлаштириш тиббиетининг асоссий фани

(КВП, туман, шахар,касалхоналари ва поликлиника врачлари,

валеолог-врачлар, санитарий-профилакторий врачлари)

м.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.10.5.

Валеология согломлаштириш тиббиетининг асоссий фани

(КВП, туман, шахар,касалхоналари ва пол.врачлари, валеолог-врачлар,

санитарий-профилакторий врачлари)

м.м.о

1 ой

02.01-29.01

3.10.6.

Ахлокий одобий омилларнинг валеологик муаммолари.

(рухий касалликлар диспансерлари ва наркодеспансер врачлари, КВП ва поликлиникалар врачлари, СПИД марказлари мутахассислари)

м.м.о

1 ой

31.01-27.02

3.10.7.

Валеология согломлаштириш тиббиетининг асоссий фани

(КВП, туман, шахар,касалхоналари ва поликлиника врачлари, санитарий-профилакторий врачлари

валеолог-врачлар)

м.м.о

1 ой

01.03-30.03

3.10.8.

Ахоли орасида соглом турмуш тарзини шакиллантиришнинг замонавий йуналишлари

(Республика Саломатлик институти, унинг филиаллари, саломатлик марказлари рахбарлари ва ходимлари, КВП ва валеолог-врачлари, услубиятчи врачлар)

м.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.10.9.

Валеология согломлаштириш тиббиетининг асоссий фани

(КВП, туман, шахар,касалхоналари ва поликлиника врачлари, санитарий-профилакторий врачлари,валеолог-врачлар)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.10.10

Ахлокий одобий омилларнинг валеологик муаммолари.

(рухий касалликлар диспансерлари ва наркодеспансер врачлари, КВП ва поликлиникалар врачлари, СПИД марказлари мутахассислари)

м.м.о

1 ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

3.10.11

Согломлаштириш тиббиётнинг долзарб муаммолари

(УАВ, поликлиник ва стационар врачлари, валеолог-врачлар, санитарий, профилакторий врачлари)

м.м.о.

0,5 ой

01.04-13.04

3.10.12

Валеологик (рационал) овкатланишнинг муаммолари

(УАВ, поликлиник ва стационар врачлари, валеолог-врачлар, санитарий, профилакторий врачлари)

м.м.о.

0,25ой

06.05-20.05

3.11. Клиник лаборатор диагностика кафедраси

Мудир: профессор Арипов Абдумалик Нигматович

ТошВМОИ ЎЛК (8 қават), Педиатрия ИТИ

тел. 268-12-19

3.11.1.

Клиник лаборатор диагностика усулларини ички касалликлар диагностикасида қўлланилиши

(ихтисослаштириш циклини утган ва камида 5 йиллик иш стажига эга булган КЛД врачлари учун)

м.м.о

1 ой

03.09-29.09

3.11.2.

СС бирламчи бугинида клиник лаборатор диагностика

(УАВ учун камида 3й. иш стажига тиббий маълумотга эга булган)

Кашкадарё вилояти учун

М.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.11.3.

СС бирламчи бугинида клиник лаборатор диагностика

(УАВ учун камида 3й иш стажига тиббий маълумотга эга булган)

Жиззах вилояти учун

М.м.о

1 ой

31.10-27.11

3.11.4.

СС бирламчи бугинида клиник лаборатор диагностика

(УАВ учун камида 3й. иш стажига тиббий маълумотга эга булган)

Тошкент вилояти учун

М.м.о

1 ой

29.11-27.12

3.11.5.

Клиник лаборатор диагностика

(тиббий маълумотга, камида 1 йиллик иш стажига ва УзРССВ тамонидан таксимланган йуланмага эга булган КЛД врачлари)

К.к.т.

3,5 ой

02.01-10.04

3.11.6.

Клиник лаборатор диагностика

усулларини ички касалликлар

диагностикасида қўлланилиши

(ихтисослаштириш циклини утган ва камида 5 йиллик иш стажига эга булган КЛД врачлари учун)

М.м.о

1 ой

01.04-27.04

3.11.7.

Клиник лаборатор диагностика

усулларини ички касалликлар

диагностикасида қўлланилиши

(ихтисослаштириш циклини утган ва камида 5 йиллик иш стажига эга булган КЛД врачлари учун)

м.м.о

1 ой

29.04-27.05

3.11.8

Лаборатор текширувларини сифат назорати

(ихтисослаштириш циклини утган КЛД мудирлари учун)

м.м.о.

1ой

29.05-25.06

ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ЦИКЛЛАР

3.11.9

Клиник лаборатор диагностика

(камида 1 йиллик иш стажига, хамда тиббий маълумотга эга булган КЛД врачлари учун)

к.к.т.

3,5 ой

03.09-11.12

3.11.10

Клиник лаборатор диагностика усулларини ички касалликлар диагностикасида кулланилиши

(ихтисослаштириш циклини утган ва камида 5 йиллик иш стажига эга булган КЛД врачлари учун)

м.м.о

1 ой

02.10-29.10

3.11.11

Лаборатор текширувларини сифат назорати.

(ихтисослаштириш циклини утган клиник диагностик лаборатория врачлари мудирлари учун)

м.м.о.

31.10-27.11

3.11.12

Ички касалликлар диагностикасида автоанализаторлар кулланилиши

Марказий район касалхоналари, акушерлик комплекслари ва болалар касалхоналарининг клиник диагностик лабораторияларида ишловчи врачлар учун)

м.м.о.

29.11-27.12

3.11.13

Клиник лаборатор диагностика

(камида 1 йиллик иш стажига, хамда тиббий маълумотга эга булган)

к.к.т.

3,5 ой

02.01-10.04

4. ТИББИЙ ПРОФИЛАКТИКА ВА УМУМИЙ

АМАЛИЁТ ВРАЧЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ

ФАКУЛЬТЕТИ.

Декан: профессор Мавлян-Ходжаев Равшан Шухратович.

Тел. 268-26-37

4.1. Соғлиқни сақлашни ташкиллаштириш,

молиялаштириш ва бошқариш кафедраси

Мудир: профессор Асадов Дамин Абдурахимович

ТошВМОИ, ЎЛК (6 қават)

Тел. 268-16-26

4.1.1.

4.1.1.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Тошкент шахри ва Республика даволаш профилактика муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиётга жорий килиш жараёнида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМолий маълумотли,

бош, катта ва етакчи

хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

05.09-03.10

05.09-18.09

4.1.2.

4.1.2.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Согликни саклаш тизимини барча муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМ бош, катта ва етакчи хамширалари учун)

м.м.о.

1 ой

м.м.о.

0,5 ой

05.10-01.11

08.10-20.10

4.1.3.

4.1.3.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Согликни саклаш тизимини барча муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМбош, катта ва етакчи хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

05.11-01.12

05.11-17.11

4.1.4.

4.1.4.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Тошкент шахри ва Республика ДПМ бош врачлари ва уларнинг муовинларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(Республика ДПМ ва Тошкент шахар тиббиёт муассасаларининг бош ва катта хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

03.12-31.12

03.12-17.12

4.1.5.

4.1.5.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Тошкент шахри ва Тошкент вилояти ДПМ бош врачлари ва уларнинг муовинлари)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(Тошкент шахри, Республика

ДПМ ва РК, вилоятлар бош хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

04.01-31.01

14.01-26.01

4.1.6.

4.1.6.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Согликни саклаш тизимини барча муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган).

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш»

(ДПМолий маълумотли бош, катта ва етакчи хамширалар учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

04.02-02.03

04.02-16.02

4.1.7.

3.1.7.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Согликни саклаш тизимини барча муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараёнида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМбош, катта ва етакчи хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

04.03-02.04

05.03-19.03

4.1.8.

4.1.8.а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш».

(Согликни саклаш тизимини барча муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМбош, катта ва етакчи хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

04.04-01.05

01.04-13.04

4.1.9.

4.1.9.а

«Согликни саклаш тизимининг ислохотлари ва тиббий статистика».

(Вилоят тиббий статистика бюроси, МТШси ва МШКси статистика булимининг мудирлари,методистлари, ДПМ статистика кабинетларининг врач-статистлари)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМбош, катта ва етакчи хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

03.05-31.05

06.05-20.05

4.1.10.

4.1.10а

Узбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил

28 ноябр «Согликни саклаш тизимини ислох килишни янада чукурлаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги ПК-1652 Карори асосида тиббиёт муассасалари фаолиятини бошкариш самарадорлигини ошириш.

(Согликни саклаш тизимини барча муассасалари рахбарларининг малакасини оширишга мулжалланган)

«Ислохотларни янада чукурлаш -

тиришнинг асосий йуналишлари ва согликни саклаш Давлат дастурини амалиетга жорий килиш жараенида хамширалик ишини ташкиллаштириш».

(ДПМбош, катта ва етакчи хамширалари учун)

м.м.о

1 ой

м.м.о

0,5 ой

03.06-29.06

03.06-15.06

4.2. Нейрореабилитация ва шарқ табобати кафедраси

Мудир: профессор Мирджураев Эльбек Миршавкатович

1-шаҳар клиник шифохонаси

Тел. 242-78-75

4.2.1.

«Цереброваскуляр касалликлар».

(Стационар, поликлиника неврологлари ва УАВлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

4.2.2.

«Клиник неврология».

(Стационар, поликлиника неврологлари ва нейрохирурглар)

ум.м.о

1 ой

05.10-01.11

4.2.3.

«Нейрореабилитация ва шарк табобати асослари».

(Стационар, поликлиника неврологлари ва УАВлар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

4.2.4.

«Асаб касалликларида функционал текширув усуллари:

(Эхо-ЭГ, ЭЭГ, РЭГ, УЗДГ)».

(Неврологлар, нейрохирурглар

ва нейрофизиологлар)

м.м.о.

1 ой

03.12-31.12

4.2.5.

«Амбулатор неврология».

(Неврологлар ва УАВлар)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

4.2.6.

«Цереброваскуляр касалликлар».

(Стационар, поликлиника

неврологлари ва УАВлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

4.2.7.

«Нейрореабилитация ва шарк табобати асослари».

(Стационар, поликлиника неврологлари ва УАВлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

4.2.8.

«Клиник неврология».

(Стационар, поликлиника неврологлари, ва нейрохирурглар)

ум.м.о

1 ой

04.04-01.05

4.2.9.

«Амбулатор неврология».

сайёр цикл

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

4.2.10.

«Периферик асаб тизими касалликлари».

(Стационар, поликлиника неврологлари ва УАВлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

Шарқ табобати курси

(ХЎЖАЛИК ҲИСОБИДА)

Рахбар: доцент Махмудова Мамлакат Хаджиакбаровна

ТошВМОИ УЛК (эски бино, 1-кават)

тел. 268-22-16

4.2.11.

Рефлексотерапия (ИРТ, су-жок)

Лазероакупунктура

Гирудотерапия

Фитотерапия

(хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

4.2.12.

Рефлексотерапия

Мануал терапия

Лазероакупунктура

(хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

05.10-01.11

4.2.13.

Рефлексотерапия

Озонотерапия

Гирудотерапия

(хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

4.2.14.

Рефлексотерапия

Лазероакупунктура

Гирудотерапия.

Мануал терапия.

( хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

4.2.15.

Рефлексотерапия

Лазероакупунктура

Мануал терапия

Гирудотерапия

Фитотерапия

(хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о1 ой

04.01-31.01

4.2.16.

Рефлексотерапия

Мануал терапия

Гирудотерапия

( хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

4.2.17.

Рефлексотерапия

Гирудотерапия

Мануал терапия

( хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

.

4.2.18.

Рефлексотерапия

Мануал терапия

Лазеротерапия

Гирудотерапия

(хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

04.04-01.05

4.2.19.

Рефлексотерапия

Мануал терапия

Лазероакупунктура

Гирудотерапия

( хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

4.2.20.

Рефлексотерапия

Мануал терапия

Гирудотерапия

(хамма соҳадаги врачлар)

м.м.о

1 ой

03.06-29.06

4.3. Микробиология кафедраси

Мудир: профессор Исхакова Холида Ильхамовна

ТошВМОИ, ЎЛК (эски бино, 2 қават)

Тел. 268-34-65

4.3.1.

«Нафас олиш йуллари ва органлари инфекцияларни микробиологик ташхиси».

(Бактериологлар: Клиник шифохона ДСЭНМ баклабораториялари)

м.м.о

1 ой

05.09-03.10

4.3.2.

«Инфекцион касалликларни микробиологик ташхиси.

(танланган масалалари)».

(Бактериологлар: клиник шифохоналар;- ДСЭНМ баклабораториялари)

м.м.о1ой

05.10-01.11

4.3.3.

«Санитария бактериологияси».

(ДСЭНМ баклабораториялари бактериологлари)

м.м.о

1 ой

05.11-01.12

4.3.4.

«Шартли-патоген бактериялар чакирадиган касалликларни микробиологик ташхиси».

(Клиник шифохоналар;- ДСЭНМ баклабораториясида ишлайдиган бактериологлар)

м.м.о 1 ой

03.12-31.12

4.3.5.

«Ўткир ичак инфекцион касалликларни

микробиологик ташхиси».

(Махсус клиник шифохона ва ДСЭНМ бактериологлари)

м.м.о 1 ой

04 .01-31.01

4.3.6.

«Озик-овкат махсулотлари ва сув бактериологияси».

(ДСЭНМ бактериологлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

4.3.7.

«Шартли-патоген бактериялар чакирадиган касалликларни микробиологик ташхиси».

(Клиник шифохоналар;- ДСЭНМ баклабораториясида ишлайдиган бактериологлар)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

4.3.8.

«Санитария бактериологияси».

(ДСЭНМ бактериологлари)

м.м.о1ой

04.04-01.05

4.3.9.

«Инфекцион касалликларни микробиологик ташхиси».

(Махсус клиник шифохона ва ДСЭНМ бактериологлари ва

лаборатория бактериологлари)

м.м.о.

1 ой

03.05-31.05

4.3.10.

«Уткир ичак инфекион касалликларини микробиологик ташхиси».

(Махсус клиник шифохона ва ДСЭНМ бактериологлари)

м.м.о.1 ой

03.06-29.06

4.4. Гигиена кафедраси.

Раҳбар: профессор ЗарединовДамир Арифович

ТошВМОИ, ЎЛК (7 қават)

Тел. 268-17-10

4.4.1.

«Ахоли саломатлигига таъсир этувчи омилалар устидан санитария ва лаборатория назорати».

(Республика, вилоят, шаҳар ва туман ДСЭНМларни сан-гиг лаборатория мудирлари ва шу булим ходимлари)

м.м.о

1 ой.

05.09-03.10

4.4.2.

«Мехнат гигиенаси буйича

долзарб масалалар».

(Республика, вилоят, шаҳар ва туман ДСЭНМларни мехнат гигиена булим бошликлари ва шу булимларнинг врачлари)

м.м.о.

1 ой

05.10-01.11

4.4.3.

«Умумий гигиена».

(Респулика, вилоят, шахар, туман ДСЭНМларининг бош врачлари муовинлари, санитария булим бошликлари)

м.м.о.1 ой

05.11-01.12

4.4.4.

«Болалар ва усмирлар гигиенаси».

(Республика, вилоят, шахар, туман ДСЭНМларининг болалар ва усмирлар гигиена булим бошликлари ва шу булим врачлари)

м.м.о

1 ой

03.12-31.12

4.4.5.

«Коммунал гигиенанинг долзарб масалалари».

(Республика, вилоят, шахар, туман ДСЭНМларининг коммунал гигиена булим бошликлари ва шу булим врачлари)

м.м.о

1 ой

04.01-31.01

4.4.6.

«Санитария, гигиена ва эпидемиологиянинг

долзарб масалалари».

(Республика, вилоят, шаҳар ва туман ДСЭНМларни бош врачлари)

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

4.4.7.

«Умумий гигиена».

(Республика, вилоят, шаҳар ва туман ДСЭНМлари бош врачлари

муовинлари, санитария булим бошликлари)

м.м.о

1 ой

04.03-02.04

4.4.8.

«Овкатланиш гигиенаси буйича танланган масалалар».

(Республика, вилоят, шаҳар ва туман ДСЭНМларни овкатланиш гигиена булим бошликлари ва шу булим врачлари)

м.м.о.1 ой

04.04-01.05

4.4.9.

«Мехнат гигиенаси буйича долзарб масалалари».

(Республика, вилоят, шахар, туман ДСЭНМларининг мехнат гигиенаси булим бошликлари ва шу булим ходимлари)

м.м.о

1 ой

03.05-31.05

4.4.10.

«Тиббиёт экологиясининг

долзарб масалалари».

(Республика, вилоят, шаҳар ва туман ДСЭНМларни экология булим бошликлари ва шу булим ходимлари)

м.м.о.1 ой

03.06-29.06

4.5. Эпидемиология кафедраси

Мудир: Т.Ф.Н. Саидалиев Саидмурод Саидганиевич

ТошВМОИ, ЎЛК (5-қават)

тел. 268-34-60

4.5.1.

«Эпидемиология».

(ДСЭНМ эпидемиологлари)

м.м.о1 ой

05.09-03.10

4.5.2.

«Касалхона ичи инфекцияларининг эпидемиологияси ва профилактикаси».

(ДСЭНМ лар ва шифохоналарнинг эпидемиологлари)

м м.о

1 ой

05.10-01.11

4.5.3.

«Нафас йуллари инфекцияларининг эпидемиологияси ва профилактикаси».

(ДСЭНМ эпидемиологлари, ДПМ педиатрлари, УАВлар)

м.м.о1 ой

05.11-01.12

4.5.4.

«Эпидемиологиянинг танланган масалалари».

( ДСЭНМ эпидемиология масалалари буйича муовинлари, эпидемиология булим мудирлари, эпидемиологлар)

м.м.о1 ой

03.12-31.12

4.5.5.

«Бошкариладиган инфекцияларнинг

эпидемиологияси ва иммунопрофилактикаси».

(ДСЭНМ эпидемиолог-иммунологлари, ДПМ педиатрлари, УАВ лар, врач-иммунологлар)

м.м.о1ой

04.01-31.01

4.5.6.

«Санитария, гигиена ва

эпидемиологиянинг долзарб масалалари».

( ДСЭНМ иш сифатини кутариш ва ходимларнинг маъсулиятини ошириш натижасида , ахолини санитария - эпидемиологик баркарорлигини таъминлаш).

(Республика, вилоят, шаҳар, туман ДСЭНМларини бош врачлари ва бош врач муовинлари )

м.м.о

1 ой

04.02-02.03

4.5.7.

«Ута хавфли касалликлар эпидемиологиясининг замонавий масалалари ва профилактикаси».

(Ута хавфли касалликлар булимларининг мудирлари, эпидемиологлари)

м. м.о

1 ой

04.03-02.04

4.5.8.

«Эпидемиологиянинг долзарб масалалари».

(ДСЭНМ эпидемиология масалалари буйича муовинлари, эпидемиология булим мудирлари, эпидемиологлар)

м. м.о

1 ой

04.04-01.05

4.5.9.

«Ичак инфекциялари ва инвазияларининг эпидемиологияси ва профилактикаси».

(Эпидемиолог, врач паразитолог, УАВлар)

м.м.о1 ой

03.05-31.05

4.5.10.

«Дезинфекция, дезинсекция, дератизация ва стерилизация».

( Дезинфекционист, эпидемиолог, УАВлар)

м.м.о.1 ой

03.06-29.06

Эпидемиология кафедраси - ОИВ/ОИТС муаммолари курси.

Курс мудири: доцент Юлдашев Кахрамон Халдарович

Республика СПИД маркази.

4.5.11.